2019.09.02.

Szakmai Záró Beszámolók minősítése

Tisztelt Ösztöndíjasok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2018/2019. évi Új Nemzeti Kiválóság Program keretében benyújtott Szakmai Záró Beszámolók minősítése megtörtént, azok eredményeit az alábbiakban tesszük közzé.

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 

PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon benyújtott Szakmai Záró Beszámolók minősítése:

Sor-szám

Pályázati kód

Kutatási téma címe

Szakmai Záró Beszámoló minősítése

1.

ÚNKP-18-2-I-PPKE-28

Mátyás király halálhírének története Itáliában

kiváló

2.

ÚNKP-18-2-I-PPKE-91

A paradigmaváltás lehetősége a gyermekirodalom fordításában

kiváló

3.

ÚNKP-18-2-I-PPKE-82

A mentális egészség a féltékenység tükrében

megfelelő

4.

ÚNKP-18-2-I-PPKE-83

Kétségbeesés vagy időskori depresszió

megfelelő

5.

ÚNKP-18-2-I-PPKE-61

A szabadelvű állam morálfilozófiai koncepciójának antropológiai dilemmái a kortárs konzervatív filozófiai diskurzusban

kiváló

6.

ÚNKP-18-3-I-PPKE-81

Vonatkozó mellékmondatok rekonstrukciós jelenségeinek kísérletes vizsgálata

kiváló

7.

ÚNKP-18-3-I-PPKE-23

A 15 éves háború itáliai forrásai

kiváló

8.

ÚNKP-18-3-III-PPKE-26

Mélytanulás és szóbeágyazási modellek a főnévi csoportokkal kapcsolatos jelenségek vizsgálatában

kiváló

9.

ÚNKP-18-3-III-PPKE-123

A tagmondatokon átívelő kvantoremelés megszorításainak kísérletes nyelvészeti vizsgálata az angolban és a magyarban

kiváló

10.

ÚNKP-18-3-IV-PPKE-20

A 17. századi Comico-Tragoedia című dráma textológiai elemzése és kritikai kiadásának tervezete

kiváló

11.

ÚNKP-18-3-III-PPKE-39

A kortárs amerikai liberalizmus közösségelvű kritikája

kiváló

12.

ÚNKP-18-3-III-PPKE-76

Egy isteni kódrendszer feltárása: A mezopotámiai előjel-értelmezés módszertanának rekonstrukciója

kiváló

13.

ÚNKP-18-3-III-PPKE-103

A pártállami politikai döntéshozatal intézmény- és szervezettörténeti megközelítései, különös tekintettel a rendszerváltás időszakára

kiváló

14.

ÚNKP-18-4-PPKE-73

Kommentár Kallimachos Artemis-himnuszához

kiváló

15.

ÚNKP-18-4-PPKE-92

A kései Foucault

kiváló

16.

ÚNKP-18-4-PPKE-1

Babits Mihály műfordításai és az Isteni színjáték kritikai kiadása

kiváló

17.

ÚNKP-18-4-PPKE-30

Az EU új típusú (DCFTA) szabadkereskedelmi megállapodásainak vizsgálata és a vizsgálati eredmények bemutatása

kiváló

18.

ÚNKP-18-4-PPKE-25

A magyar őstörténet régészeti kutatásának legújabb eredményei és azok hasznosulása a felsőoktatásban

kiváló

 

PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karon benyújtott Szakmai Záró Beszámolók minősítése:

Sor-szám

Pályázati kód

Kutatási téma címe

Szakmai Záró Beszámoló minősítése

1.

ÚNKP-18-1-I-PPKE-46

Autonóm járművekből álló rendszerek modellezése és feladatkiosztási analízise

kiváló

2.

ÚNKP-18-1-I-PPKE-17

A koffein új terápiás alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata transzdermális hatóanyagként való abszorpciójának függvényében

kiváló

3.

ÚNKP-18-1-I-PPKE-64

3D barlang térkép előállítása drónokon

kiváló

4.

ÚNKP-18-1-I-PPKE-27

Szervek szegmentálása és rekonstrukciója MR és CT felvételek alapján

kiváló

5.

ÚNKP-18-1-I-PPKE-78

A hippokampális CA3 régió piramissejtjeinek részletes biofizikai modellezése

kiváló

6.

ÚNKP-18-1-I-PPKE-47

Késleltetett nemnegatív modellek dinamikai analízise

kiváló

7.

ÚNKP-18-1-I-PPKE-40

Mélytanuló algoritmusok alkalmazása egysejt-aktivitások megkülönböztetésén alapuló neurális interfészek fejlesztésében

kiváló

8.

ÚNKP-18-1-I-PPKE-104

Élesztő törzsek kölcsönhatásainak vizsgálata matematikai modellalkotás segítségével

megfelelt

9.

ÚNKP-18-1-I-PPKE-54

A PSD95 fehérje doménjeinek biotechnológiai előállítása térszerkezet vizsgálathoz

kiváló

10.

ÚNKP-18-1-I-PPKE-75

Máj érhálózatának automatikus 3D rekonstrukciója CT felvételek alapján

kiváló

11.

ÚNKP-18-1-I-PPKE-86

Egér thalamoamygdaláris hálózatainak félelmi viselkedés által időzített optogenetikai manipulációja

kiváló

12.

ÚNKP-18-1-I-PPKE-57

Emberi dinamikához hasonló mozgásminták referenciakövetésének tervezése

megerősítéses tanulás alkalmazásával

kiváló

13.

ÚNKP-18-2-I-PPKE-114

Korrelált kalcium mérés és szuper-rezolúciós képalkotás

kiváló

14.

ÚNKP-18-2-I-PPKE-108

PPKE Sam: arcfelismerő infrastruktúra fejlesztés és algoritmus kutatás

kiváló

15.

ÚNKP-18-2-I-PPKE-116

PPKE Sam: arcfelismerő rendszerhez adatbázis és weboldal fejlesztése

kiváló

16.

ÚNKP-18-2-I-PPKE-4

Az autoinhibitált RALF aktivációs mechanizmusa

kiváló

17.

ÚNKP-18-2-I-PPKE-38

A hippokampális theta oszcilláció keletkezése

kiváló

18.

ÚNKP-18-2-I-PPKE-119

Agy-gép interfész rendszerek támogatása gépi tanulással

kiváló

19.

ÚNKP-18-2-I-PPKE-36

Vezetés-automatizáló rendszer fejlesztése elektromos hajtású kerekesszékhez

kiváló

20.

ÚNKP-18-3-I-PPKE-14

3D és képi adatok megfeleltetése mélytanuló eljárások felhasználásával

kiváló

21.

ÚNKP-18-3-I-PPKE-9

Nemlineáris dinamikus rendszerek passziváló kimenetválasztása

kiváló

22.

ÚNKP-18-3-I-PPKE-19

Hálózati struktúrájú dinamikus rendszerek elérhetőségi analízise

kiváló

23.

ÚNKP-18-3-I-PPKE-55

Transzglutamináz enzimek funkciói kötőszöveti őssejtekben

kiváló

24.

ÚNKP-18-3-I-PPKE-56

Fast Multipole Method technikák hardveres gyorsítása

megfelelő

25.

ÚNKP-18-3-I-PPKE-88

Neurális hálózatok hibafüggvényének optimalizációja orvosi adatok szegmentálására

megfelelő

26.

ÚNKP-18-3-I-PPKE-122

Szenzorfúziós algoritmusok kiértékelése

megfelelő

27.

ÚNKP-18-3-III-PPKE-68

A PDZ domének ligandumkötésének bioinformatikai vizsgálata

megfelelő

28.

ÚNKP-18-3-III-PPKE-35

Sokcsatornás elektróda-fejlesztésekhez kapcsolódó mérnöki megoldások

kiváló

29.

ÚNKP-18-3-III-PPKE-3

CB1 receptort tartalmazó interneuronok kalciumkötő fehérjéinek vizsgálata a hippokampuszban, az agykéregben és a bazolaterális amygdalában

kiváló

30.

ÚNKP-18-3-III-PPKE-65

Az orvos-beteg kommunikáció fejlesztése: Polarizált vélemények kinyerése kövérségsebészeti páciensek szabad asszociációinak gráfelméleti elemzésével

kiváló

31.

ÚNKP-18-3-IV-PPKE-67

Akusztikus mikroszkóp képek diagnosztikai lehetőségeinek vizsgálata

kiváló

32.

ÚNKP-18-3-IV-PPKE-21

Optimális befektetések vizsgálata sztochasztikus gradiens módszerrel

kiváló

33.

ÚNKP-18-3-IV-PPKE-42

Akusztikus információ valószínűségi feldolgozása zajos környezetben – komputációs model

megfelelő

34.

ÚNKP-18-4-PPKE-2

Optikai beavatkozó mikrorendszerek vizsgálata idegrendszeri kutatásokban

kiváló

35.

ÚNKP-18-4-PPKE-18

Többszintű párhuzamosság kihasználása nagyszámú, kisméretű problémák megoldása során

kiváló

36.

ÚNKP-18-4-PPKE-132

Orvosi tér-adatok tartalom alapú elemzése

kiváló

37.

ÚNKP-18-5-PPKE-128

Nyelvtani szerkezetek automatikus fordítását segítő algoritmusok a célnyelv sajátosságaihoz igazodva

megfelelő

38.

ÚNKP-18-5-PPKE-129

Házi tyúk embrionális ősivarsejtek vizsgálata

kiváló

39.

ÚNKP-18-5-PPKE-130

Komplex rendszerek

kiváló

 


Fontosabb, soron következő mérföldkövek, határidők:

Mérföldkő Határidő
5 hónapos projektek lezárása 2019.01.31.
5 hónapos projektek Szakmai Záró Beszámolóinak leadása 2019.02.10.
10 hónapos és 2019.02.01-től induló 5 hónapos projektek esetében aktív hallgatói jogviszony igazolása

2019.02.20. (megadott leadási ütemezés szerint-2019.01.29-i hír)

Intézményi ÚNKP Zárórendezvényen történő részvétel (kutatási tervben vállalt kutatási feladatok megvalósításának, a kutatás eredményeinek bemutatása) legkésőbb 2019.06.15. (Kar által megjelölt időpontban)
10 hónapos és 2019.02.01-től induló 5 hónapos projektek lezárása 2019.06.30.
10 hónapos és 2019.02.01-től induló 5 hónapos projektek Szakmai Záró Beszámolóinak leadása 2019.07.10.

 

Konzultációs lap és Szakmai Záró Beszámoló

Tisztelt Ösztöndíjasok!

Az Ösztöndíjszerződésben rögzített ösztöndíjas időszak utolsó napjától számított 10 napon belül szükséges részletes, a vállalt kutatási tervben rögzített feladatok végrehajtásáról szóló Szakmai Záró Beszámolót benyújtani a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve.
A Szakmai Záró Beszámoló sablonja letölthető itt.

A benyújtandó beszámolót -az Ösztöndíjprogram Működési Szabályzatának feladat- és ütemterve szerint- 5 hónapos kutatás esetén 2019.02.10-ig, 10 hónapos kutatás esetén 2019.07.10-ig szükséges benyújtani az Egyetem részére.

A beszámoló része a témavezetői szakmai értékelése, valamint mellékletét kell képeznie a megvalósítás során havonta kiállított, témavezető és ösztöndíjas által is aláírt Konzultációs lapnak (5 hónapos kutatás esetén 5 db, 10 hónapos kutatás esetén 10 db, személyes konzultáció alapján készült Konzultációs lap).
A Konzultációs lap sablonja letölthető itt.

Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt Szakmai Záró Beszámolót és mellékleteit a fentiekben megadott határidőig egy eredeti, aláírt, papíralapú példányban nyújtsák be az ÚNKP kari pályázati ügyintézőhöz. (Amennyiben az ösztöndíjas már korábban leadta a Konzultációs lapokat a kari ÚNKP ügyintéző részére, abban az esetben azokat nem kell a Szakmai Záró Beszámoló mellé csatolni.)

Az egyes Karok ÚNKP kari pályázati ügyintézők elérhetőségei:

ÚNKP - BTK kari pályázati ügyintézők:
Mihályi Laura
mihalyi.laura@btk.ppke.hu
2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1.

Székely Ágnes
szekely.agnes@btk.ppke.hu
2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1.

ÚNKP - ITK kari pályázati ügyintéző:
Nagy Olivér
nagy.oliver@itk.ppke.hu
1083 Budapest, Práter utca 50/A.

Sikeres megvalósítást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


2019.01.29.

Jogviszony igazolás leadása második megvalósítási szakaszra vonatkozóan (2019.02.01-től)

Tisztelt Ösztöndíjasok!

Az Új Nemzeti Kiválóság Program kiírása alapján ösztöndíjas jogviszonyt a 2018/2019. tanév második félévére vonatkozóan legkésőbb 2019. február 20. napjáig kell létesíteni és igazolni.
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az ösztöndíjas aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen az ösztöndíjas jogviszony alatt. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek, az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ösztöndíjas jogviszony feltételeit igazoló dokumentumot az alábbi időpontokban van lehetőségük eljuttatni a PPKE Pályázati Osztálya részére (1085 Budapest, Horánszky utca 20., II. emelet, 207-es szoba), papír alapon, egy eredeti példányban:

 • 2019.02.18-án, hétfői napon, 09:00 - 12:00-ig,
 • 2019.02.19-én, keddi napon, 09:00 - 12:00-ig.

(Az igazolások leadása történhet személyesen, vagy meghatalmazott útján is.)

Alapképzés, Mesterképzés és „Tehetséggel fel!" ösztöndíjak esetében az igazolásokat a Tanulmányi Osztályon keresztül igényelhetik, Doktori ösztöndíjak esetében a kari Doktori és Habilitációs Irodákban.

Mivel a kiírás értelmében, amennyiben az Ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem felel meg a kiírásban foglalt feltételeknek, az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti, kérjük a fentiekben megjelölt határidő betartását.

Sikeres megvalósítást kívánunk!
Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665


2018.10.05.

Ösztöndíjszerződések megkötése

Tisztelt Ösztöndíjasok!

Megküldésre kerültek a 2018/2019. évi Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíjszerződései.

Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató itt érhető el.

A teljes körűen kitöltött és aláírt Ösztöndíjszerződéseket és azok mellékleteit (Kutatási terv és Adatkezelési nyilatkozat) az alábbi időpontokban van lehetőségük leadni a PPKE Pályázati Osztálya részére (1085 Budapest, Horánszky utca 20., II. emelet, 207-es szoba), papír alapon, 3 eredeti példányban:

 • 2018.10.08-án, 10:00 - 13:00-ig,
 • 2018.10.09-én, 13:00 - 16:00-ig,
 • 2018.10.10-én, 10:00 - 13:00-ig.

Az Ösztöndíjszerződések leadása történhet személyesen, vagy meghatalmazott útján is.

Sikeres megvalósítást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665


2018.09.07.

Jogviszony igazolás leadása


Tisztelt Ösztöndíjasok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ösztöndíjas jogviszony feltételeit (hallgatói jogviszony, doktorjelölti jogviszony, valamint az oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony/oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) igazoló dokumentumokat az alábbi időpontokban van lehetőségük eljuttatni a PPKE Pályázati Osztálya részére (1085 Budapest, Horánszky utca 20., II. emelet, 207-es szoba), papír alapon, egy eredeti példányban:

 • 2018.09.17-én, hétfői napon, 09:00 - 12:00-ig
 • 2018.09.18-án, keddi napon, 09:00 - 12:00-ig

Az igazolások leadása történhet személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az igazolásokat az alábbi szervezeti egységeken keresztül igényelhetik:

 • Alapképzés, Mesterképzés és „Tehetséggel fel!" ösztöndíjak esetében a Tanulmányi Osztályon,
 • Doktori és Doktorjelölti ösztöndíjak esetében a kari Doktori és Habilitációs Irodákban,
 • Bolyai+ ösztöndíjak esetében a Humánerőforrás Gazdálkodási Osztályon (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.).

A jogviszony igazolásokat 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan legkésőbb 2018. szeptember 20. napjáig szükséges benyújtani.
- Azokban az esetekben ahol az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló jogviszony 2018. szeptember 20. után létesül, a nyertes pályázónak 2018. szeptember 20-ig nyilatkoznia kell az ösztöndíj elfogadásáról és azt a Fogadó felsőoktatási intézmény részére be kell nyújtania. Az ösztöndíj elfogadásáról szóló nyilatkozat letölthető itt.
- Az elsőéves alapképzésben, valamint az elsőéves osztatlan mesterképzésben részt vevő nyertes pályázóknak a pályázat keretében benyújtott kutatási tervek témavezető szakmai közreműködésével történő kiegészítésére és benyújtására szintén a fent megjelölt határdátumokig van lehetőségük.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Pályázati Kiírás értelmében, amennyiben az Ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek, az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti, így kérjük a fentiekben megjelölt határidő betartását.

Sikeres megvalósítást kívánunk!

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu 
Telefon: +36-70-529-8665


2018.08.14.

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében benyújtott pályázati anyagok bírálata megtörtént, az ösztöndíjban részesülő pályázatok listáját az alábbiakban tesszük közzé.

Az ösztöndíj igénybevételének feltétele, hogy a pályázó az ösztöndíjas jogviszony feltételeit (hallgatói jogviszony, doktorjelölti jogviszony, valamint az oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony/oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan legkésőbb 2018. szeptember 20. napjáig, a 2018/2019. tanév második félévére vonatkozóan legkésőbb 2019. február 20. napjáig igazolja.
- Az elsőéves alapképzésben, valamint az elsőéves osztatlan mesterképzésben részt vevő nyertes pályázóknak a pályázat keretében benyújtott kutatási tervek témavezető szakmai közreműködésével történő kiegészítésére és benyújtására szintén a fent megjelölt határdátumokig van lehetőségük.
- Azokban az esetekben ahol az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló jogviszony 2018. szeptember 20. után létesül, a nyertes pályázónak 2018. szeptember 20-ig nyilatkoznia kell az ösztöndíj elfogadásáról és azt a Fogadó felsőoktatási intézmény részére be kell nyújtania.

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy a Pályázati Kiírás értelmében, amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek, az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti, így kérjük a fentiekben megjelölt határidő betartását.

Sikeres megvalósítást kívánunk!

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu 
Telefon: +36-70-529-8665

 

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjban részesülő pályázatok

Sorszám

Pályázati kód Típus Intézmény Tudományági besorolás
(1. Agrár, műszaki, orvos és egészségtudomány, természettudomány 2. Egyéb)
Kutatási téma címe Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)
1. ÚNKP-18-1-I-PPKE-46 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 Autonóm járművekből álló rendszerek modellezése és feladatkiosztási analízise 10
2. ÚNKP-18-1-I-PPKE-17 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 A koffein új terápiás alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata transzdermális hatóanyagként való abszorpciójának függvényében 5
3. ÚNKP-18-1-I-PPKE-64 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 3D barlang térkép előállítása drónokon 10
4. ÚNKP-18-1-I-PPKE-27 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 Szervek szegmentálása és rekonstrukciója MR és CT felvételek alapján 5
5. ÚNKP-18-1-I-PPKE-78 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 A hippokampális CA3 régió piramissejtjeinek részletes biofizikai modellezése 10
6. ÚNKP-18-1-I-PPKE-47 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 Késleltetett nemnegatív modellek dinamikai analízise 10
7. ÚNKP-18-1-I-PPKE-40 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 Mélytanuló algoritmusok alkalmazása egysejt-aktivitások megkülönböztetésén alapuló neurális interfészek fejlesztésében 10
8. ÚNKP-18-1-I-PPKE-104 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 Élesztő törzsek kölcsönhatásainak vizsgálata matematikai modellalkotás segítségével 10
9. ÚNKP-18-1-I-PPKE-54 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 A PSD95 fehérje doménjeinek biotechnológiai előállítása térszerkezet vizsgálathoz 10
10. ÚNKP-18-1-I-PPKE-75 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 Máj érhálózatának automatikus 3D rekonstrukciója CT felvételek alapján 5
11. ÚNKP-18-1-I-PPKE-86 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 Egér thalamoamygdaláris hálózatainak félelmi viselkedés által időzített optogenetikai manipulációja 5

 

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjban részesülő pályázatok

Sorszám Pályázati kód Típus Intézmény

Tudományági besorolás
(1. Agrár, műszaki, orvos és egészségtudomány, természettudomány 2. Egyéb)

Kutatási téma címe Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)
1. ÚNKP-18-2-I-PPKE-114 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 Korrelált kalcium mérés és szuper-rezolúciós képalkotás 5
2. ÚNKP-18-2-I-PPKE-108 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 PPKE Sam: arcfelismerő infrastruktúra fejlesztés és algoritmus kutatás 10
3. ÚNKP-18-2-I-PPKE-116 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 PPKE Sam: arcfelismerő rendszerhez adatbázis és weboldal fejlesztése 5
4. ÚNKP-18-2-II-PPKE-28 II. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2 Mátyás király halálhírének története Itáliában 10
5. ÚNKP-18-2-I-PPKE-91 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2 A gyermekirodalom elidegenítő fordítása 10
6. ÚNKP-18-2-I-PPKE-4 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 Az autoinhibitált RALF aktivációs mechanizmusa 10
7. ÚNKP-18-2-I-PPKE-82 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2 A féltékenység mentális egészségre gyakorolt hatása 10
8. ÚNKP-18-2-I-PPKE-83 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2 Kétségbeesés vagy időskori depresszió: a kétségbeesés empirikus vizsgálata narratív pszichológiai tartalomelemzéssel 10
9. ÚNKP-18-2-I-PPKE-38 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 A hippokampális theta oszcilláció keletkezése 10
10. ÚNKP-18-2-I-PPKE-119 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 Agy-gép interfész rendszerek támogatása gépi tanulással 10
11. ÚNKP-18-2-I-PPKE-36 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 Vezetés-automatizáló rendszer fejlesztése elektromos hajtású kerekesszékhez 10
12. ÚNKP-18-2-I-PPKE-61 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2 A szabadelvű állam morálfilozófiai koncepciójának antropológiai dilemmái a kortárs konzervatív filozófiai diskurzusban 10

 

Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíjban részesülő pályázatok

Sorszám Pályázati kód Típus Intézmény Tudományági besorolás Kutatási téma címe Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)
1. ÚNKP-18-3-I-PPKE-14 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem IV.7. 3D és képi adatok megfeleltetése mélytanuló eljárások felhasználásával 10
2. ÚNKP-18-3-I-PPKE-9 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem IV.7. Nemlineáris dinamikus rendszerek passziváló kimenetválasztása 10
3. ÚNKP-18-3-I-PPKE-19 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem IV.7. Hálózati struktúrájú dinamikus rendszerek elérhetőségi analízise 10
4. ÚNKP-18-3-I-PPKE-55 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem VI.4. Transzglutamináz Enzimek Funkciói Kötőszöveti Őssejtekben 5
5. ÚNKP-18-3-I-PPKE-81 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem II.7. Lexikális fejű vonatkozó mellékmondatok rekonstrukciós jelenségeinek kísérletes vizsgálata 10
6. ÚNKP-18-3-I-PPKE-56 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem IV.10. Fast Multipole Method technikák hardveres gyorsítása 10
7. ÚNKP-18-3-I-PPKE-88 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem IV.7. Neurális hálózatok hibafüggvényének optimalizációja orvosi adatok szegmentálására 10
8. ÚNKP-18-3-I-PPKE-122 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem IV.7. Szenzorfúziós algoritmusok kiértékelése 10
9. ÚNKP-18-3-I-PPKE-23 I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem II.9. A 15 éves háború itáliai forrásai 10

 

Felsőoktatási Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjban részesülő pályázatok

Sorszám Pályázati kód Típus Intézmény Tudományági besorolás Kutatási téma címe Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)
1. ÚNKP-18-3-III-PPKE-68 III. Pázmány Péter Katolikus Egyetem VIII.1. A PDZ domének ligandumkötésének bioinformatikai vizsgálata 5
2. ÚNKP-18-3-III-PPKE-35 III. Pázmány Péter Katolikus Egyetem IV.7. Sokcsatornás elektróda fejlesztésekhez kapcsolódó mérnöki megoldások 10
3. ÚNKP-18-3-III-PPKE-3 III. Pázmány Péter Katolikus Egyetem VIII.1. CB1 receptort tartalmazó interneuronok kalciumkötő fehérjéinek vizsgálata a hippokampuszban, az agykéregben és a bazolaterális amygdalában 5
4. ÚNKP-18-3-III-PPKE-26 III. Pázmány Péter Katolikus Egyetem II.7. Mélytanulás és szóbeágyazási modellek a főnévi csoportokkal kapcsolatos jelenségek vizsgálatában 10
5. ÚNKP-18-3-III-PPKE-65 III. Pázmány Péter Katolikus Egyetem IV.7. Az orvos-beteg kommunikáció fejlesztése: Polarizált vélemények kinyerése kövérségsebészeti páciensek szabad asszociációinak gráfelméleti elemzésével 10
6. ÚNKP-18-3-IV-PPKE-67 IV. Pázmány Péter Katolikus Egyetem IV.7. Akusztikus mikroszkóp képek diagnosztikai lehetőségeinek vizsgálata 10
7. ÚNKP-18-3-III-PPKE-123 III. Pázmány Péter Katolikus Egyetem II.7. A tagmondatokon átívelő kvantoremelés megszorításainak kísérletes nyelvészeti vizsgálata az angolban és a magyarban 10
8. ÚNKP-18-3-IV-PPKE-20 IV. Pázmány Péter Katolikus Egyetem II.2. A 17. századi Comico-Tragoedia című dráma textológiai elemzése és kritikai kiadásának tervezete 10
9. ÚNKP-18-3-III-PPKE-39 III. Pázmány Péter Katolikus Egyetem VII.7. A kortárs amerikai liberalizmus közösségelvű kritikája 10
10. ÚNKP-18-3-III-PPKE-76 III. Pázmány Péter Katolikus Egyetem II.10. Egy isteni kódrendszer feltárása: A mezopotámiai előjel-értelmezés módszertanának rekonstrukciója 10
11. ÚNKP-18-3-III-PPKE-103 III. Pázmány Péter Katolikus Egyetem II.9. A pártállami politikai döntéshozatal intézmény- és szervezettörténeti megközelítései, különös tekintettel a rendszerváltásra 10
12. ÚNKP-18-3-IV-PPKE-21 IV.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

IV.7. Optimális befektetések vizsgálata sztochasztikus gradiens módszerrel 10

 

„Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjban részesülő pályázatok

Sorszám Pályázati kód Típus Intézmény Tudományági besorolás Kutatási téma címe Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)
1. ÚNKP-18-5-PPKE-128 - Pázmány Péter Katolikus Egyetem IV.7. Nyelvtani szerkezetek automatikus fordítását segítő algoritmusok a célnyelv sajátosságaihoz igazodva 10
2. ÚNKP-18-5-PPKE-129 - Pázmány Péter Katolikus Egyetem IV.3. Házi tyúk embrionális ősivarsejtek vizsgálata 10
3. ÚNKP-18-5-PPKE-130 - Pázmány Péter Katolikus Egyetem VIII.6. Komplex rendszerek 10

 

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjban részesülő pályázatok

Sorszám Pályázati kód Típus Intézmény Tudományági besorolás Kutatási téma címe Ösztöndíjas időszak hossza (hónap)
1. ÚNKP-18-4-PPKE-73 - Pázmány Péter Katolikus Egyetem  II.2.  Kommentár Kallimachos Artemis-himnuszához 10
2. ÚNKP-18-4-PPKE-92 - Pázmány Péter Katolikus Egyetem  II.1.  A kései Foucault 10
3. ÚNKP-18-4-PPKE-1 - Pázmány Péter Katolikus Egyetem  II.2. Babits Mihály műfordításai és az Isteni színjáték kritikai kiadása 10
4. ÚNKP-18-4-PPKE-18 - Pázmány Péter Katolikus Egyetem IV.7. Többszintű párhuzamosság kihasználása nagyszámú, kisméretű problémák megoldása során 10
5. ÚNKP-18-4-PPKE-30 - Pázmány Péter Katolikus Egyetem VII.4. Az EU új típusú (DCFTA) szabadkereskedelmi megállapodásai és várható hatásai 10
6. ÚNKP-18-4-PPKE-25 - Pázmány Péter Katolikus Egyetem II.9. A magyar őstörténet régészeti kutatásának legújabb eredményei és azok hasznosulása a felsőoktatásban 10
7. ÚNKP-18-4-PPKE-2 - Pázmány Péter Katolikus Egyetem IV.10. Optikai beavatkozó mikrorendszerek vizsgálata idegrendszeri kutatásokban 10
8. ÚNKP-18-4-PPKE-132 - Pázmány Péter Katolikus Egyetem IV.7. Orvosi tér-adatok tartalom alapú elemzése 10

 


2018.07.23.

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2018/2019. tanévi Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 2. számú melléklete szerinti feladat- és ütemtervben meghatározott ösztöndíj adományozási időpont az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezeti átalakulásai okán tolódik. A Minisztérium tájékoztatása szerint az odaítélés időpontja várhatóan a pályázati kiírások 8.3. pontjában és 18. pontjában (Bolyai+ pályázatok első meghirdetése esetében 7.3. pontjában és 17. pontjában) meghatározott időpontokra módosul, az alábbiak szerint:

 • 7.3. / 8.3. „Az ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter legkésőbb 2018. augusztus 22-ig dönt."
 • 17. /18. „A pályázókat legkésőbb 2018. augusztus 24. napjáig a fogadó felsőoktatási intézmény elektronikus úton (a pályázó által a Pályázati Adatlapon megadott e-mail címén) értesíti pályázatának elfogadásáról, tartaléklistára helyezéséről, elutasításáról."

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatás- és Kutatásstratégiai Főosztálya várhatóan legkésőbb augusztus végéig tájékoztatja az intézményeket a 2018/2019. tanév döntési listáiról, mely időpontot követően értesíti ki Egyetemünk az ÚNKP Pályázókat pályázatuk elfogadásáról, tartaléklistára helyezéséről, elutasításáról.

Tisztelettel,

Új Nemzeti Kiválóság Program Ügyfélszolgálata
Telefon: +36-70-529-8665
E-mail: unkp@ppke.hu


2018.06.15.

Pótmeghirdetés az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanévi Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázat pályázati kiírása kapcsán

Tisztelt Bolyai+ kategóriában Pályázók!


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. június 15-én pótmeghirdetés keretében újra megnyitotta a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázat pályázati kiírását.
A pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok közvetlenül ITT érhetőek el.

A pályázatok végső benyújtási (postára adási) határideje: 2018. július 16.


A teljes (minden dokumentumot tartalmazó) ÚNKP pályázati anyagot Egyetemünkre postai úton nyújthatják be, az alábbi címre postázva:


Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.


Kérjük, hogy az azonosítás érdekében a postázott küldemény borítékján tüntessék fel az „Új Nemzeti Kiválóság Program" megjelölést.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok benyújtása kizárólag postai úton, ajánlott elsőbbségi küldeményként postázva történhet. A kizárólag elektronikus úton, valamint személyesen benyújtott pályázati anyagok befogadására nincs lehetőség!

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
1. Papír alapon, 1 példányban benyújtandó a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva, továbbá az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről vagy a 2018. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázata keretében a pályázat befogadásáról szóló értesítés.
2. Nem újraírható CD-n vagy DVD-n 2 példányban scannelve, illetve elektronikusan benyújtandók az 1. pontban meghatározott dokumentumok (a Pályázati Adatlap, valamint az ÚNKP Bolyai+ kutatási terv szerkeszthető formátumban is).

Felhívjuk figyelmüket, hogy "A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata a kutatás befogadásáról" című - egyoldalas - dokumentumot Rektor Úrhoz szükséges benyújtani aláírásra.

A benyújtás módja:
1. Emailben: a hiánytalanul kitöltött egyoldalas dokumentumot az unkp@ppke.hu email címre szükséges benyújtani, legkésőbb 2018. 07. 11-én 11:00 óráig, vagy
2. Személyesen: a dokumentumot a PPKE Pályázati Osztályán szükséges kitöltve leadnia az alábbiakban meghatározott leadási rend szerint, az alábbi címen:

PPKE – Pályázati Osztály
1085 Budapest, Horánszky utca 20. (Párbeszéd Háza épületében), II. emelet, 207-es szoba


A leadás rendje:
• 2018.06.20-án, szerdai napon 10:00 - 11:00-ig
• 2018.06.27-én, szerdai napon 10:00 - 11:00-ig
• 2018.07.04-én, szerdai napon 10:00 - 11:00-ig
• 2018.07.11-én, szerdai napon 10:00 - 11:00-ig

Az aláírt dokumentum átvételének rendje (a leadást követő hét hétfői napján):
• 2018.06.25-én, hétfői napon 10:00 - 11:00-ig
• 2018.07.02-án, hétfői napon 10:00 - 11:00-ig
• 2018.07.09-én, hétfői napon 10:00 - 11:00-ig
• 2018.07.16-án, hétfői napon 10:00 - 11:00-ig
Az átvétel kizárólag személyesen történhet. (Amennyiben a pályázó nem tud személyesen megjelenni, meghatalmazással is átvehető a dokumentum.)

Kérdés esetén a pályázók a központi ÚNKP ügyintézőket kereshetik az alábbi elérhetőségeken:


ÚNKP központi pályázati ügyintézők:

Név Telefonszám E-mail cím Ügyfélfogadási idő
Kováts Gergely +36 (70) 529-8665 unkp@ppke.hu  minden nap 9:00 - 12:00
Mészáros Edit +36 (70) 529-8665 unkp@ppke.hu  minden nap 9:00 - 12:00

 

Sikeres pályázást kívánunk!

Új Nemzeti Kiválóság Program – Pályázati ügyintézés
Telefon: +36-70-529-8665
E-mail: unkp@ppke.hu 


2018.05.14.


Tisztelt "Tehetséggel fel!" kategóriában Pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy "A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata a kutatás befogadásáról" című - egyoldalas - dokumentumot Rektor Úrhoz szükséges benyújtani aláírásra.

A benyújtás módja:
1. Emailben: a hiánytalanul kitöltött egyoldalas dokumentumot az unkp@ppke.hu email címre szükséges benyújtani, legkésőbb 2018. 06. 06-án 11:00 óráig, vagy
2. Személyesen: a dokumentumot a PPKE Pályázati Osztályán szükséges kitöltve leadnia az alábbiakban meghatározott leadási rend szerint, az alábbi címen:

PPKE – Pályázati Osztály
1085 Budapest, Horánszky utca 20. (Párbeszéd Háza épületében), II. emelet, 207-es szoba

A leadás rendje:
• 2018.05.16-án, szerdai napon 10:00 - 11:00-ig
• 2018.05.23-án, szerdai napon 10:00 - 11:00-ig
• 2018.05.30-án, szerdai napon 10:00 - 11:00-ig
• 2018.06.06-án, szerdai napon 10:00 - 11:00-ig

 

Az aláírt dokumentum átvételének rendje (a leadást követő hét hétfői napján):
• 2018.05.21-én, hétfői napon 10:00 - 11:00-ig
• 2018.05.28-án, hétfői napon 10:00 - 11:00-ig
• 2018.06.04-én, hétfői napon 10:00 - 11:00-ig
• 2018.06.11-én, hétfői napon 10:00 - 11:00-ig

Az átvétel kizárólag személyesen történhet. (Amennyiben a pályázó nem tud személyesen megjelenni, meghatalmazással is átvehető a dokumentum.)

 

A pályázatok végső benyújtási (postára adási) határideje a "Tehetséggel fel!" kategóriában: 2018. június 13.

A teljes (minden dokumentumot tartalmazó) ÚNKP pályázati anyagot Egyetemünkre postai úton nyújthatják be, az alábbi címre postázva:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.

Kérjük, hogy az azonosítás érdekében a postázott küldemény borítékján tüntessék fel az „Új Nemzeti Kiválóság Program" megjelölést.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok benyújtása kizárólag postai úton, ajánlott elsőbbségi küldeményként postázva történhet. A kizárólag elektronikus úton, valamint személyesen benyújtott pályázati anyagok befogadására nincs lehetőség!

Sikeres pályázást kívánunk!

Új Nemzeti Kiválóság Program – Pályázati ügyintézés
Telefon: +36-70-529-8665
E-mail: unkp@ppke.hu 


2018. május 4.

Tisztelt Pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata a kutatás befogadásáról című - egyoldalas - dokumentumot minden pályázat típus esetén Rektor Úrhoz szükséges benyújtani aláírásra.

A benyújtás módja:

1. Emailben: a hiánytalanul kitöltött egyoldalas dokumentumot az unkp@ppke.hu emailcímre szükséges benyújtani, legkésőbb 2018. 05. 08-án 15:00 óráig, vagy

2. Személyesen: a dokumentumot a PPKE Pályázati Osztályán szükséges kitöltve leadnia az alábbi címen:

PPKE – Pályázati Osztály

1085 Budapest, Horánszky utca 20. (Párbeszéd Háza épületében), II. emelet, 207-es szoba

A leadás rendje:

 • 2018.05.07-én, hétfői napon 14:00 - 15:30-ig
 • 2018.05.08-án, keddi napon 14:00 - 15:30-ig

Az aláírt dokumentum átvételének rendje (a leadást követő munkanapon):

 • 2018.05.08-án, keddi napon 14:00 - 15:30-ig
 • 2018.05.09-én, szerdai napon 10:00 - 11:00-ig

Az átvétel kizárólag személyesen történhet. (Amennyiben a pályázó nem tud személyesen megjelenni, meghatalmazással is átvehető a dokumentum.)

Sikeres pályázást kívánunk!

Új Nemzeti Kiválóság Program Ügyfélszolgálata

Telefon: +36-70-529-8665
E-mail: unkp@ppke.hu 


2018. április 26.

Tisztelt Pályázók!

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az ÚNKP Ösztöndíj Működési Szabályzat I.6.2.6. pontja az alábbi magyarázattal kiegészült.

A kiegészítés közlemény formájában megjelent a www.kormany.hu felületén, valamint a pályázati dokumentáció is módosult a kiegészített szabályzattal.

„I.6.2.6. Amennyiben az ösztöndíjas időszakban a kutatási tervben vállalt kutatási tevékenység részben/egészben azonos egyéb részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban vállalt kutatási tevékenységgel, úgy az ösztöndíjasnak választania kell a két támogatás közül, az egyikről le kell mondania és csak egyet vehet igénybe. Amennyiben a kutatási tervben vállalt kutatási tevékenység teljes egészében eltér egyéb részben/egészben magyar államiköltségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban vállalt kutatási tevékenységtől és az ösztöndíjas vállalja, hogy azonos időszak alatt mindegyik vállalásnak eleget tud tenni, úgy azonos időszak alatt, egyszerre is igénybe vehetőek a támogatások (Pl.: NKFIH PD_18-as Posztdoktori kiválósági pályázat)."

A megjelent kiegészítés ITT olvasható, a kiegészítéssel módosított ÚNKP Ösztöndíj Működési Szabályzat közvetlenül ITT érhető el.

Sikeres pályázást kívánunk!

Új Nemzeti Kiválóság Program Ügyfélszolgálata


2018. április 9.

Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanévi pályázati felhívása

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíjpályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdeti meg a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlásra és a pályán tartás támogatására. Az ÚNKP ösztöndíjpályázatai olyan, a magyarországi felsőoktatási intézmények alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgatóit, valamint doktorjelöltjeit és 45 év alatti oktatóit, kutatóit támogatják, akik kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet végeznek, abban kiváló teljesítményt nyújtanak.

A program célja, hogy minden tudomány és művészeti területen támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán történő elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló, fiatal kutatók és alkotók munkáját.

A 2018/2019. tanévben az ÚNKP keretében az alábbi programokra nyílik pályázati lehetőség:

 • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj,
 • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj,
 • Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj,
 • Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj,
 • "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj.

A programokhoz tartozó felhívás, valamint a kiírások teljes dokumentációja az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján érhető el. A pályázati felhívás leírása ITT olvasható, a pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok közvetlenül ITT érhetőek el.

A pályázatok végső benyújtási határideje:
I. Alapképzés és Mesterképzés kategóriában: 2018. május 10.
II. Doktorandusz-doktorjelölt kategóriában: 2018. május 10.
III. Bolyai+ kategóriában: 2018. május 10.
IV. "Tehetséggel fel!" kategóriában: 2018. június 13.

Az ÚNKP pályázatok Egyetemünkre postai úton nyújthatók be, az alábbi címre postázva:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.

Kérjük, hogy az azonosítás érdekében a postázott küldemény borítékján tüntessék fel az „Új Nemzeti Kiválóság Program" megjelölést.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok benyújtása kizárólag postai úton, ajánlott elsőbbségi küldeményként postázva történhet. A kizárólag elektronikus úton, valamint személyesen benyújtott pályázati anyagok befogadására nincs lehetőség!

Benyújtandó dokumentumok:

I. Alapképzés és Mesterképzés kategória:
1. Papír alapon, 1 példányban: Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva, valamint
2. CD-n vagy DVD-n, 2 példányban: nem újraírható CD-n, vagy DVD-n szkennelve az 1. pontban meghatározott dokumentumokat (Pályázati Adatlapot szerkeszthető formátumban is), valamint a

 • tanulmányi eredményről szóló igazolás hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve,
 • a pályázat benyújtásáig megvalósult tudományos/művészeti tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció,
 • nyelvtudást igazoló dokumentum (amennyiben releváns),
 • felsőoktatási intézményi igazolás a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban történő 5 hónapos részvételről (amennyiben releváns).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a CD-n, DVD-n benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben postára adott és a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes. Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.

II. Doktorandusz-doktorjelölt kategória:
1. Papír alapon, 1 példányban benyújtandó a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva.
2. Nem újraírható CD-n vagy DVD-n 2 példányban scannelve, illetve elektronikusan benyújtandók az 1. pontban meghatározott dokumentumok (a Pályázati Adatlap szerkeszthető formátumban is), továbbá a pályázat benyújtását megelőző 5 év tudományos/művészeti tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció.

III. Bolyai+ kategória:
1. Papír alapon, 1 példányban benyújtandó a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva, továbbá az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről vagy a 2018. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázata keretében a pályázat befogadásáról szóló értesítés.
2. Nem újraírható CD-n vagy DVD-n 2 példányban scannelve, illetve elektronikusan benyújtandók az 1. pontban meghatározott dokumentumok (a Pályázati Adatlap, valamint az ÚNKP Bolyai+ kutatási terv szerkeszthető formátumban is).

IV. "Tehetséggel fel!" kategória:
1. Papír alapon, 1 példányban benyújtandó a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva, továbbá a vonatkozó Pályázati Kiírás 4.1.5. pontjában felsorolt eredmény(ek)ről szóló igazolás.
2. Nem újraírható CD-n vagy DVD-n 2 példányban scannelve, illetve elektronikusan benyújtandók a vonatkozó pályázati kiírás 12.2.1. pontjában meghatározott dokumentumok (a Pályázati Adatlap szerkeszthető formátumban is).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a CD-n vagy DVD-n benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben postára adott és az Intézményünkhöz megérkezett, valamint hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes. Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatók el: Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPG.

Kérdés esetén a pályázók a központi ÚNKP ügyintézőket kereshetik az alábbi elérhetőségeken:

ÚNKP központi pályázati ügyintézők:

Név Telefonszám E-mail cím Ügyfélfogadási idő
Kováts Gergely +36 (70) 529-8665 unkp@ppke.hu  minden nap 9:00 - 12:00
Mészáros Edit +36 (70) 529-8665 unkp@ppke.hu  minden nap 9:00 - 12:00