A PPKE BTK díszdoktora

Díszdoktorrá avatása: 2003

1907. december 10-én született Pécsett. 1926-ban lépett be Jászón a premontrei kanonokrendbe. Az 1919. évi csehszlovákiai államosítás nyomán, a rozsnyói és kassai premontrei gimnáziumok tanári kara áttelepült Magyarországra, mely lehetővé tette a Takács Menyhért prépost által 1924-ben megnyitott Szent Norbert Gimnázium elindulását Gödöllőn, illetve azt, hogy tizennégy év múltán, 1938-ban az intézmény francia nyelvű gimnáziummal bővült. Ennek az intézetnek lett alapító igazgatója az addigra a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, valamint a Sorbonne-on, az École National des Chartes-on és a Collčge de France-on tanulmányokat végző, 1931-ben pappá szentelt Gábriel Asztrik. Emellett 1941-től a budapesti egyetemen is tanított. A középkori irodalomtörténet, a székesegyházi és egyetemi képzés, a tanulmányi peregrináció kutatása, és mindehhez a kodikológia és oklevéltan lelkes és elmélyült művelése mindennapjainak részévé vált. A munka és szorgalom mögött meghúzódó imádságos életen keresztül nemcsak elemezte és rendszerezte, de értette is a XII-XIV. század gondolkodását, az egyház intézményeinek működését és célját. Mint igazi pedagógus, az így megtalált érték továbbadására törekedett, melynek legjobb példája az a majd kétszáz publikáció, melyekben gondolatait lejegyezte.

1947-ben hagyta el Magyarországot, és került Torontóba a Pontifical Institute of Medieval Studies-ba, majd egy évvel később telepedett át az Amerikai Egyesült Államokba, ahol neve összefonódott a Notre-Dame Egyetem Középkorkutató Intézetével. Ennek az Intézetnek húsz éven keresztül volt igazgatója. James L. John, a Cornell Egyetem (Ithaca, N.Y.) professzora úgy nyilatkozott róla, hogy tevékenysége figyelemre méltó mértékben hozzájárult a humán tudományok amerikai fejlődéséhez. Hihetetlenül aktív kutatói és előadói munkáját jól mutatja az a számos meghívás, kitüntetés és társasági tagság, melyben Gábriel Asztrik mind az Egyesült Államokban, mind Európában részesült. Kiemelkedő műve a milánói Biblioteca Ambrosiana középkori kódexállományának a feldolgozása, és mikrofilmen való rögzítése (mintegy 17 000 tekercs).

Gábriel Asztrik professzor, a Margit-szigeti Szent Mihály Prépostság címzetes prépostja, a premontrei rend egyik legnevesebb és legismertebb XX. századi tagja volt, aki a rend alapítójához, Xanteni Szent Norberthez hűen adta tovább az egyház működése nyomán létrejött maradandó értéket és az azt megvilágító elemzéseit hallgatói számára. Megingathatatlan hite példát jelentett környezetében és mindazok számára, akik akár egy beszélgetés erejéig is, de kapcsolatba kerültek vele.

2005. május 16-án hunyt el.