Hittudományi Kar

Tanulmányi Osztály
Kánonjogi Posztgraduális Intézet (titkárság)
Hittudományi Doktori Iskola

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Tanulmányi Osztály
Doktori és Habilitációs Iroda

Jog- és Államtudományi Kar

Tanulmányi Osztály
Deák Ferenc Intézet
Jog- és Államtudományi Doktori Iskola

Információs Technológiai és Bionikai Kar

Tanulmányi Osztály
Doktori és Habilitációs Iroda

Központi tanulmányi ügyek