Egyetemi Hallgatói Önkormányzatunk képviseli minden Pázmányos hallgató jogait és érdekeit a legfelsőbb egyetemi és országos szinteken, képzési formától és szinttől függetlenül.

Az EHÖK tagja minden - a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, a Hittudományi Kar, az Információs Technológiai és Bionikai Kar és a Jog- és Államtudományi Kar képzésein résztvevő - hallgató.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szavazati joggal rendelkező döntéshozó testülete a négy kari Hallgatói Önkormányzat elnökéből és az általuk választott EHÖK elnökből áll. Továbbá ők jelölnek ki az Egyetemi Tanácsban és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáján képviseleti joggal rendelkező hallgatókat.

Az Egyetemi Tanács intézményünk legfelsőbb döntéshozó szerve, amelynek elnöke a rektor és tagjai az egyes karok dékánjai és a fakultási jogú Kánonjogi Posztgraduális Intézet elnöke, a gazdasági főigazgató, karonként egy választott oktató, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegált hallgatója (hallgatói), a nagykancellár által delegált tagok. Kiemelt fontosságú, hogy ezen a fórumon a hallgatói érdekek is közvetlenül képviselve legyenek.

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája magában foglalja valamennyi itthoni és külhoni magyar felsőoktatási intézmény Hallgatói Önkormányzatát. Évente többször megrendezett küldöttgyűlésein Egyetemi Hallgatói Önkormányzatunk is szavazati joggal rendelkezik, és munkájában aktívan részt vesz.

Operatív feladataink mellett legalább ilyen fontos közösségi és a hallgatók mindennapjait érintő tevékenységünk. A karok együttműködésével lehetőségünk nyílik hasznosítani közös tudásunkat és segíteni egymást a legkülönbözőbb feladatokban. Ilyenek például az összkari rendezvények szervezése, a tanulmányi ügyek gördülékeny intézése, a szociális és egyéb ösztöndíjak adminisztrációja.

Kiemelt célunk továbbá a Pázmányos közösség és identitás megőrzése, illetve erősítése: amelyeket összkari rendezvényeken való együttműködéssel, és a katolikus keresztény értékek melletti elkötelezettséggel igyekszünk megteremteni.

Elérhetőség: ehok@ppke.hu

Utolsó frissítés: 2018.03.07.