Pázmány Alapítvány

 

A Pázmány Alapítvány a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem támogatására létrehozott alapítvány. Ezért tevékenysége szorosan illeszkedik az Egyetem szellemiségéhez és munkájához. Az Alapítvány 2005-töl már nem csak katalizátori szerepet kíván betölteni, hanem önálló programokat is szervez. Ezzel kívánjuk támogatni az egyetem polgáraink tudományos és közösségi életét. Az Alapítvány programjai, pályázatai mind a négy karnak, azaz minden egyetemi polgárnak szólnak.

Az Alapítvány évente lebonyolít egy nagyszabású tudományos pályázatot. Ennek során a különböző karok és szakok hallgatói ugyanazt a témát a saját szakterületüknek megfelelően dolgozzák ki, majd a legjobb pályamunkák díjazásra kerülnek. A díjazott alkotók pályamunkáikat konferencián adják elő neves hazai és külföldi tudósok társaságában. A konferencia előadói könyvben is megjelentethetik tudományos értekezéseiket.

Az Alapítvány segíteni kívánja az egyetem társadalmi életét, ezért megszervezi az Egyetem egészét érintő évenként megrendezésre kerülő Pázmány Bált. Találkozási lehetőséget biztosítva az egyetem oktatóinak, hallgatóinak, öregdiákjainak és támogatóinak.

Az Alapítvány fontos célnak tartja, ezért minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja, hogy fiatal, tehetséges oktatói és hallgatói elindulhassanak a tudományos pályán.

Az Alapítvány támogatja az Öregdiák Szövetség munkáját, hogy fejlődjön az Egyetem Alumni hálózata. Célunk elősegíteni azt, hogy az Pázmány Péter Katolikus Egyetem egykori hallgatói, oktatói, kutatói, oktató-kutató munkát segítő munkatársai és az Egyetem közötti kapcsolat szorosabbá váljon, ezáltal mód nyíljon az egyetemi hagyományok szélesebb körű és magasabb szinten történő ápolására.

A Pázmány Alapítvány éves beszámolói a vonatkozó törvényi előírás alapján az Országos Bírósági Hivatal honlapján érhetők el.

Az Alapítvány alapvetően oktatási, kulturális, szociális, vallási célokat szolgál, a következő tevékenységekkel:
  • Hallgatóság kulturált, modern, szociálisan és hitbélileg elkötelezett világnézetének kialakítása, támogatása
  • Kiváló eredményt elérő tanulók jutalmazása,
  • Hallgatóság tudományos és szabadidős tevékenységének támogatása
  • Szociálisan rászoruló hallgatók támogatása

A felsorolt célok érdekében széles körű szervező, tájékoztató, információellátó és támogató tevékenységet folytatunk.

Elérhetőségek:

Az alapítvány székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
Adószám: 18057014-1-43
Telefon: +36-1-429-7200/317
E-mail: info@pazmanyalapitvany.hu
Honlap: www.ppke.hu/pazmanyalapitvany

Pénzügyi adatok:

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11707024-20329127
Adószám: 18057014-1-42

 

Széchenyi 2020