Tájékoztatás harmadik országból érkező hallgatók, oktatók, kutatók és munkavállalók számára

 

A 2023 decemberében elfogadott törvény értelmében 2024. január 1-je és február 29-e között szünetel a tartózkodási kérelmek befogadása az idegenrendészeti hatóságnál, kivéve a jogszabály által meghatározott kivételeket. Ilyen lehet a felsőoktatásban résztvevők beutaztatása is. Ebben az esetben a tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtható. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tartózkodási engedély kiadásához jelenleg is szükséges minden tartózkodási feltétel igazolása csakúgy, mint az általános rendben, a tartózkodás céljának megfelelően. A kivételes szabályozásra és helyzetre tekintettel a felsőoktatási intézmények a tanulmányok csúsztatott megkezdésében rugalmasságot fognak biztosítani.

Fontos tudni az eljárással kapcsolatosan:

1) 2023. december 31-éig benyújtott, még el nem bírált kérelmek esetén:

Amennyiben 2023. december 31-éig benyújtásra került a kérelem, azonban még nem került sor annak elbírálására, akkor az eljárás a törvény erejénél fogva 2024. február 29-éig szünetel. Erre tekintettel az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság nem hozhat döntést ezen kérelmek ügyében. A 2023. december 31-éig szabályszerűen benyújtott kérelmek ügyében a szünetelés határnapjának lejártát, vagyis 2024. február 29-ét követően az idegenrendészeti hatóság külön kérelem benyújtása nélkül folytatja az eljárást, és a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályoknak megfelelő döntést hoz. Ha Önnek 2024. február 29-éig szükséges beutaznia, akkor javasoljuk a folyamatban lévő (de szünetelés alatt álló) eljárás megszüntetése iránti kérelem benyújtását, illetőleg új kérelem előterjesztését.

2) Új kérelem benyújtása esetében:

A tartózkodási engedély iránti kérelmet az állampolgársága, illetve szokásos tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten terjesztheti elő, amennyiben Ön külföldön tartózkodik.

Ha Ön vízummentes ország állampolgára vagy C vízum birtokában jogszerűen tartózkodik Magyarországon, akkor a vízummentes időszakban/a vízum érvényességi idején belül benyújthatja a kérelmet az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság ügyfélszolgálatán, személyesen.

3) A kérelem mellékletei:

A kérelemhez csatolja azt a betétlapot, amely a tartózkodási céljához kötődik (tanulmányok folytatása, kutatás, munkavállalás, stb.).

A kérelemhez kérjük csatolja:

 • arcfényképet,
 • úti okmányának adatellenőrzésre alkalmas oldalát,
 • tartózkodásának célját igazoló iratot,
  • munkavállalás: előzetes megállapodás, vagy munkaszerződés,
  • oktató: oktatói tevékenységet igazoló iratot,
  • tanulmányok folytatása: felvételi igazolás, tanulmányok folytatásához szükséges nyelvismeretet igazoló irat,
  • kutatás: kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás,
 • magyarországi megélhetéséhez szükséges anyagi fedezet meglétét igazoló iratot (bankszámla pénzforgalmi igazolása, jövedelemigazolás, családtag bankszámlájának pénzforgalmi igazolása és családi kapcsolatot igazoló irat, stb.),
 • egészségügyi ellátásra való jogosultságot igazoló iratot (egészségbiztosítás, nyilatkozat elegendő anyagi fedezetről és ezt igazoló irat, stb.),
 • magyarországi szálláshelyére vonatkozó, kitöltött formanyomtatványt, illetőleg a szálláshely jogszerű használatát igazoló iratot (pl. bérleti szerződés, kollégiumi igazolás, stb.).

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás során törekedni kell a hiánytalan és megfelelően kitöltött kérelem, illetve csatolmányok benyújtására, ugyanis a hiánypótlási eljárás nagyfokú késedelmet eredményez.

Budapest, 2024. január 18.