Dr. Gárdonyi Máté Kutatócsoport vezető  

 

A "Krisztus egyháza a történelemben" kutatócsoport elsősorban az egyetem egyháztörténeti témákkal foglalkozó oktatóit fogja össze a Hittudományi Karról és a Társadalom- és Bölcsészettudományi Karról, de nyitott más felsőoktatási intézmények oktatói számára is. A jövőre nézve a tervek között szerepel a Rómában vagy más külföldi egyetemen fokozatot szerzett hazai egyháztörténészek bevonása a kutatócsoport munkájába. 

A kutatócsoport 2022. április 28-án műhelykonferenciát rendezett "A szinodalitás tapasztalatai. A zsinatok szerepe a magyarországi egyházi életben" címmel, amely bekapcsolódást jelent a katolikus egyház jelenleg zajló szinodális folyamatába. Az előadók az ókori pannóniai előzmények után áttekintették a középkori és újkori zsinatok szerepét az adott korszak egyházi életében, továbbá azt, hogy milyen "gyümölcsei" voltak a zsinati döntéshozatalnak az alsóbb fokú egyházszervezet működése terén. A programon mintegy 50 érdeklődő vett részt.

A kutatócsoport kinevezett vezetője

Prof. Dr. Gárdonyi Máté

Publikációk

Elérhetőség
gardonyi.mate@htk.ppke.hu