Célkitűzés

A kutatócsoport a Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont részeként 2021. tavaszán kezdte meg működését. Célja, hogy a fenntarthatóság hármas (társadalmi, környezeti, gazdasági) kritérium-rendszerének megvalósíthatóságát vizsgálja a vidékfejlesztésben, a Katolikus Egyház Társadalmi Tanítása szemszögéből. Ennek során választ igyekszünk adni arra, hogy milyen felfogások uralkodnak ma a vidékkel kapcsolatban, mennyiben változott a szemlélet az idők folyamán, s ez hogyan hat vissza a fenntarthatóságra, illetve a fenntarthatóság és a lokalitások viszonyára.

A kutatócsoport összefogja a témához kapcsolódó transzdiszciplináris és az egyház társadalmi tanítását érintő kutatásokat. Vizsgálja a lokális folyamatok környezetre, vidéki társadalomra, kulturális, közösségi életére gyakorolt hatásait. Kutatásaink során az eddig kevésbé, vagy egyáltalán nem kutatott összefüggéseket vizsgáljuk, melyek kapcsán rövid, közép és hosszútávú tudományos kutatási célokat fogalmazunk meg.

Az utóbbi években jól láthatóan újra felértékelődött a lokalitások szerepe. A még el nem tűnt helyi értékek, adottságok felismerése és feltérképezése rengeteg előnnyel járhat, hiszen fejlesztheti a humán és a társadalmi (kohézió, identitás, kötődés) erőforrásokat. Gazdasági jelentőségük, hogy lehetőséget adhatnak a helyi közösségek számára az egysíkú és jórészt alacsony hozzáadott értékű, globális termelésbe integrált világtól való függetlenedésre, startégiai jelentőségű kompetenciák visszaépítésére. A környezeti, szociális, fogyasztóvédelmi, vagy más etikai aspektusok figyelembevétele nem csak a piaci hatékonyság érvényesülését javíthatja, hanem egyensúlyt is teremthet az ember-környezet, egyén-közösség, valamint a test-lélek viszonyában.

A tudományos megközelítések nézőpontja

A ’Lokalitás – Vidékfejlesztés’ műhely induló koncepciója szerint a témakör kutatása multidiszciplináris megközelítést kíván, mivel csak ilyen szemléletben lehetséges reflektálni a lokalitásokat érő legkülönfélébb kihívásokra. A terület kutatása számos tudományközi, így karközi kapcsolódási, együttműködési pontot kínál. A kutatómunka szervezése során törekszünk a kutatási terület interdiszciplináris találkozási pontjainak feltárására, karközi és egyetemközi tudományos együttműködések elmélyítésére. Az elmúlt években a kutatócsoport személyi összetétele is ennek jegyében bővült. Közgazdászok, jogászok, szociológusok és történészek bekapcsolódásával kialakult a kutatócsoport magja. Emellett bölcsész, jogász és informatikus hallgatók részvételével, elindítottuk a kutatócsoport hallgatói tagozatát is.

Tevékenységek

Tudományos publikációk megjelentetése; Konferenciák és tematikus kerekasztal-beszélgetések szervezése; közösségépítés.

A kutatócsoport tagjai

Schlett András (PPKE JÁK)

Horváth E. Írisz (PPKE JÁK)

Ö. Kövács József (PPKE BTK)

Tamáska Máté (AVKF)

Szűts István Gergely (Habsburg Ottó Alapítvány)

Kimmel Máté (PPKE BTK)

Lisányi Endréné Dr. Beke Judit (BGE KK)

Balázsné Dr. Lendvai Marietta (BGE BSZK)

Urbán Márta (Főegyházmegyei Levéltár, Eger)

Hallgatói tagozat

Fórizs Botond (PPKE JÁK)

Tálas Donát Marcell (PPKE JÁK)

Peitl Rudolf (PPKE JÁK)

Baljer Dorottya (PPKE JÁK)

Gárdonyi Nóra (PPKE JÁK)

Solymosi Lili (PPKE JÁK)

Marsi Gréta (PPKE BTK)

Kövesdi-Ratkay Vilmos Miklós (PPKE BTK)

Somogyi-Rosenfeld Péter (PPKE BTK)

Takács Péter (PPKE BTK)

Székely Kata (PPKE BTK)

 

A kutatócsoport kinevezett vezetője

Dr. habil. Schlett András

Önéletrajz

https://jak.ppke.hu/schlett-andras-dr

Publikációk

https://m2.mtmt.hu/api/publication?format=html&labelLang=hun&sort=publishedYear,desc&cond=authors;eq;10013724

Elérhetőség
schlett.andras@jak.ppke.hu

 

konferenciák és a kerekasztal-beszélgetések témái az első ciklusban (2021-2024)

1.   A mezőgazdaság esete a rendszerváltással - konferencia. Hely: Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár, Budapest, Andrássy út 100.   Időpont: 2021. június 1.

2.  Mi kerül a kosárba? Élelmiszer-vásárlási szokások változása Magyarországon, különös tekintettel a Z-generációra. Hely: PPKE. JÁK, Időpont: 2021. július 1. 10.00-13.00,

3.   20. századi gazdaság- és társadalomtörténeti források régi és új olvasatai – konferencia. Hely: MNL Országos Levéltára. 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. Időpont: 2021. Október 13.

4.   A fenntarthatóság előmozdítása az EU közös agrárpolitikájában. Uniós pénzügyi érdek védelme versus termelőket védő általános elvek alkalmazása egyedi döntésekben. Időpont: 2022. január 31. 14.00-17.00

5.   Kiskereskedelmi láncok, fogyasztói szokások, relokalizáció kérdései. c. előadás. Közgazdászok és szociológusok a RETÖRKI- ben.  Hely: Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár, Budapest, Andrássy út 100. Időpont: 2022. május 18.

6.   Fenntartható tájhasználat. Fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos stratégiák és egyedi döntések A konferencia a Teremtésvédelmi Kutatóintézettel együttműködésben valósult meg.

Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Sophianum, John Lukacs terem (Budapest VIII. ker. Mikszáth tér 1.), Időpont: 2022. június 1. 9.30-13:30.   https://greenguide.hu/events/a-fenntarthato-tajhasznalat-valamint-annak-jogi-vetuletei/

7.   Kutatók Éjszakája. A SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA KUTATÓKÖZPONT ELŐADÁSAI. Hely: Szent II. János Pál terem (Díszterem), Időpont: 2022. szeptember 29 - 30.  

https://app.kutatokejszakaja.hu/esemenyek/pazmany-peter-katolikus-egyetem/a-szent-ii-janos-pal-papa-kutatokozpont-eloadasai

8.  Élhető vidék. 26. Keresztény Civil Fórum. Keresztény Civil Szervezetek Országos Fóruma. Hely: Parlament, Felsőházi terem. 2023. november 30.

https://mkdsz.hu/26-kereszteny-civil-forum-elheto-videk/

9.   „A Föld nem tud futni”. Rendszerváltás vidéken. Időpont: 2023. december 7. (csütörtök) 16 óra. Helyszín: NEB Hivatala, konferenciaterem (Budapest VIII. kerület, Vas utca 10.) https://neb.hu/hu/a-fold-nem-tud-futni-rendszervaltas-videken-konyvbemutato

https://neb.hu/hu/generaciok-kozotti-kozos-gondolkodas-eredmenye-a-videk-rendszervaltozasat-bemuta

 

Kiadvány

Ö. Kovács József - Schlett András (Szerk.): „A FÖLD NEM TUD FUTNI”. Rendszerváltás vidéken. Budapest, Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB), Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont, 2022. /A kötet 27 tanulmánynak ad helyet 780 oldalon./