A PPKE HTK díszdoktora

Díszdoktoravatás: 2010. május 12.

A doktorátus után az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bíróság munkatársa lett: jegyzőként kezdte, majd volt irodaigazgató, titkár, végül rövid ideig prefektusa ennek a dikasztériumnak. Amikor titkár lett, II. János Pál pápa püspökké szentelte 1983-ban, majd 1991-ben érseki méltóságra emelkedett. 1999-ben kapott kinevezést a Nevelési Kongregáció élére, majd 2001-ben bíborossá kreálta őt ugyancsak II. János Pál pápa. Életében együtt zajlott a gyakorlat és az elmélet, hiszen szentszéki feladataival párhuzamosan jelen volt életében az egyetemi oktatás és a kutatás is: tudományos munkásságát több mint 550 publikáció jelzi, melyek tucatnyi nyelven jelentek meg. Különösen is értékesnek tartjuk a házasság szentségi méltóságára, s annak a házassági beleegyezésből való kizárására vonatkozó kutatásait. Ugyancsak említésre méltóak az eljárásjogon belül az Apostoli Szignatúra sajátos feladataira vonatkozó tanulmányai, melyek jelentős szerepet töltöttek be ennek a hatóságnak a reformjában is. Végül, a jogbölcseletben is jeles munkát végzett, amikor rámutatott a természetjogi gondolkodás időtálló jellegére.