A PPKE BTK díszdoktora

Díszdoktorrá avatása: 2017. március 17.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) és a Khachatur Abovyan-ról nevezett Állami Pedagógiai Egyetem egy évvel ezelőtt írta alá Jerevánban azt a mérföldkőnek tekinthető együttműködési megállapodást, ami már 2016 októberére komoly eredményeket ért el. A PPKE korábban is szoros és kiemelkedően jó tudományos és képzési kapcsolatokat ápolt Örményországgal és az örmény kulturális intézményekkel. Ezeket a kapcsolatokat a PPKE az utóbbi években nemcsak egyedülálló módon fenn tudta tartani, hanem erősítette 2016 tavaszával. Ruben K. Mirzakhanyan és Szuromi Szabolcs rektorok közös szándékának köszönhetően, lényegi lépés történt 2016. október 21-én, amikor Ruben K. Mirzakhanyan és Fodor György dékán, közösen avatta fel a PPKE piliscsabai kampuszán az újonnan felállított armeniológiai tanszéket. A PPKE delegációja a jereváni egyetem képviselőinek látogatását viszonozta 2017. március 10-én. A gyorsan fejlődő kapcsolatokat jól mutatja mind a már most folyó jelentős számú hallgató és oktatócsere, mind pedig a két intézmény között előkészítés alatt álló közös egyetemi képzési program.

Az újabb látogatás alkalmával, a PPKE delegációja felkereste a sziklába vájt, Világosító Szt. Gergely (†325 körül) által alapított Geghard kolostort, amely jelenlegi formáját a 10-13. században nyerte el, különösen a Pros család adományainak köszönhetően. Ezt követően Jerevánban, Szuromi Szabolcs a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) díszdoktorává avatta Ruben K. Mirzakhanyan rektort, a művészettörténeti kutatások terén elért kimagasló tudományos eredményeiért, valamint a nemzetköziesítésben végzett kimagasló munkájáért. Az új díszdoktort Kovács Bálint, a PPKE BTK mb. tanszékvezetője méltatta. A Jereváni Állami Pedagógiai Egyetem ez alkalommal nyújtotta át a PPKE BTK Armeniológiai Tanszékének adományozott háromszáz kötetet, amelyből hatvan az Örmény Apostoli Egyház katholikoszának, II. Gareginnek az ajándéka.

A PPKE képviselői intenzív tárgyalásokat folytattak a már megindult együttműködés további lehetőségeiről és újabb területeiről, valamint a közös képzés gyakorlati megszervezéséről. A két intézmény vezetőit magánkihallgatáson fogadta Ecsmiadzinban II. Garegin örmény katholikosz. A szívélyes hangnemben és a protokoláris időkeretet jóval meghaladó találkozón, mind II. Garegin, mind Szuromi Szabolcs kifejezte örömét az egyre erősödő kapcsolatok miatt, valamint azért a jelentős szerepért, amelyet az együttműködés a két keresztény egyház közötti viszonyban betölt.