A kutatócsoport küldetése, célja

A Szent II. János Pál Kutatóközpont Biblikus Kutatócsoportja az Ó- és Újszövetség, vagyis a keresztény Biblia fordításával, értelmezésével, teológiai magyarázatával kapcsolatos tudományos kutatást végez. Alapul veszi és fejleszti a Katolikus Egyház hermeneutikai alapelveit, vagyis a Szentírást az Egyház hitében kívánja megérteni, illetve általa éppen ezt a hitet igyekszik mélyebben feltárni. A Biblikus Kutatócsoport a Szentírást a kinyilatkoztatás részének, vagyis Isten szavának tekinti, amelyet ugyanakkor teljes mértékben és teljes értelemben emberi szerzők fogalmaztak meg. Így természetes, hogy az emberi kultúra részeként tekintünk rá, mint történetileg, irodalmilag és a szó legösszetettebb értelmében kulturálisan is értékelhető alkotásra. A kutatócsoport ezért sajátos céljának tekinti, hogy előmozdítsa, szervezze és terjessze a Szentírás szövegének, történeti és kulturális hátterének, értelmezéstörténetének és mai értelmezésének tudományos igényű feldolgozását. Míg önmagát elsősorban a teológia szakágának tekinti, segíteni kívánja a szentírási szöveg kapcsán folytatandó interdiszciplináris párbeszédet a további szaktudományok és tudományágak között, az Egyetemen belül, illetve a hazai meg külföldi intézményekkel és közösségekkel való együttműködést is keresve.

A csoport elnöke : Kocsis Imre

CV, Publikációk

Társelnök Exc. Martos Levente Balázy püspök atya

CV, Publikációk

 

Programok: