A PPKE JÁK díszdoktora

Díszdoktorrá avatása: 2017. március 27.

A Pázmány Péter katolikus Egyetem 2017. március 27-én díszdoktori címet (Doctor Honosris Causa) adományozott Paolo G. Carozza, jogász professzornak, az Indiana állambeli (USA) Notre Dame Egyetem oktatójának.

Paolo Carozza nem csupán az emberi jogok, a nemzetközi jog és az összehasonlító alkotmányjog magas szintű műveléséért és oktatásáért érdemelte ki e megtiszteltetést, hanem a Katolikus Egyházban folytatott társadalmi és közösségteremtő munkájáért is.

Carozza professzort számos országban dolgozott jogászként, köztük Chilében, Mikronéziában vagy Olaszországban. Ezen kívül 2006 és 2010 között az Amerika-közi Emberi Jogi Bizottság munkáját segítette először biztosként, később a Bizottság alelnökeként, majd elnökeként.
Oktatói tevékenysége keretében számos külföldi egyetemen oktatott, köztük Trento, Velence, Milánó és Firenze egyetemein. Jelenleg az Amerikai Egyesült Államokbeli Notre Dame Egyetem Jogi karán tanít, valamint az ugyancsak az ennek az egyetemnek a keretei között működő Kelloggs Nemzetközi Tanulmányok Intézetének igazgatója.
Carozza professzor kutatási területe között található az emberi jogok, a nemzetközi jog és az összehasonlító jog, illetve újabban a „law and development", azaz a jog és az emberi személy integráns kapcsolatának lehetőségeit kutató terület. A többekkel együtt írt legutóbbi könyve az olasz alkotmányos rendszerről szól (Italian Constitutional Justice in Global Context), 2015-ben jelent meg az Oxford University Press-nél.
Átfogó és elmélyült tudományos tevékenységének és a Szentszéket szolgáló korábbi erőfeszítéseinek elismeréseként Benedek Pápa tavaly a Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagjává jelölte.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2017. március 27-én délelőtt az Egyetemi Szenátus ünnepélyes nyilvános ülésén, a Díszdoktort Tóth Tihamér a PPKE Jog- és Államtudományi Karának dékánhelyettese laudálta, amelyet követően Szuromi Szabolcs, a PPKE rektora, miután felolvasta a díszdoktori oklevél szövegét, a PPKE díszdoktorává avatta eddigi tudományos munkájáért és a két egyetem közötti szoros együttműködésben való, a közös erkölcsi alapokon nyugvó tevékenységéért Paolo G. Carozza professzort. Az új díszdoktor székfoglalójában a katolikus egyetemek helyéről és kortárs küldetéséről beszélt. Kiemelte, hogy Egyetemünk hivatása nem változott azóta, hogy Pázmány Péter bíboros útnak indította egy vallásilag és történelmileg megtépázott országban a tudomány egységének szimbólumaként. Ennek az egységnek a szolgálata újabb- és újabb eszközöket és módszert kíván meg a tudomány művelőitől, amelyben a társadalom – vagyis az egyén és a közösség – erkölcsileg megalapozott kapcsolata jelenti változatlan alapot.