A PPKE JÁK díszdoktora

Díszdoktorrá avatása: 2002. szeptember 22.

Alfred Bayer a Hanns-Seidel-Alapítvány elnöke.

1933. március 8-án született Münchenben. Szülővárosában végzi középiskolai, majd egyetemi közgazdasági tanulmányait és ott is szerez diplomát 1957-ben a müncheni Lajos Miksa Egyetemen. 1968-tól kezdődően különböző minisztériumokban dolgozik és számos felelősségteljes állást tölt be, többek között: a bajor Pénzügyminisztériumban, majd 1970-től kezdődően a bajor Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban, ahol 1976-tól miniszteri osztály- és hivatalvezetőként tevékenykedik. 1982 és 1987 között a bonni Szövetségi Közlekedési Minisztériumban államtitkári tisztséget lát el. 1987-től 1997-ig a gazdasági szférában tevékenykedik, mint a müncheni Isar-Amper-Művek Rt. igazgatóságának elnöke. 1991. március 11-e óta a Hanns-Seidel-Alapítvány elnöki tisztségét tölti be.
Tudományos és társadalmi tevékenységei: sok éven át Bajorországban az Unió Gazdasági Tanácsának alelnöke, Az IFO (Kutatási Intézet) másodelnöke, számos tudományos és nemzetközi kongresszus előadója.
Az általa vezetett Hanns-Seidel-Alapítvány fő-megbízatása: "a demokráciára való nevelés", a demokratikus jogállam szolgálata, amely nem alakul ki automatikusan, hanem igényli a tartós közvetítést, egy mindinkább összetetté váló világban a jog és a törvény magas fokú értését, és az élet etikai alapkérdéseinek állandó megfontolását. Az Alapítvány központi feladatának tekinti a politikai műveltség megszerzésének a keresztény értékek alapján történő elősegítését, egyúttal annak az alkalmasságnak, tudásnak és képességnek a közvetítését, amely a politikai összefüggések önálló megítélését teszi lehetővé, nemkülönben az átláthatóság és az ésszerűség fokozását.
Németországban évente több mint 1.600 szemináriumot szervez az Alapítvány, ezen kívül a nemzetközi együttműködést szolgáló intézet 55 külföldi projektje alapján 8.500 szemináriumot tartottak már, több mint 180.000 résztvevővel. A 90-es évek kezdete óta Közép-, Kelet- és Dél-Kelet Európában is tevékenykednek, méghozzá szemináriumok, eszmecserék, gyakorlatok, tanácskozások, illetve rövid szakértői "bevetések" és konferenciák formájában. Magyarországon az Alapítvány 1990 óta működik, munkája súlypontszerűen az önkormányzati igazgatásra és Magyarország Európa Uniós integrációs tevékenységére összpontosul.