A PPKE BTK díszdoktora

Díszdoktorrá avatása: 2023. augusztus 21.

1952-ben született Vadzsih Szubhi Báqi Szulajmán néven az egyiptomi Manszúrában, vallásos családban. Templomi szolgálatát 1968-ban kezdte meg. 1975-ben avatták eghnostos-szá, felolvasóvá. Ugyancsak 1975-ben végzett az Alexandriai Egyetem gyógyszerész szakán, 1983-ban pedig az alexandriai kopt ortodox szemináriumban szerzett teológiai BSc fokozatot. Tanulmányutakon Oxfordban fejlesztette gyógyszerészeti ismereteit. Gyógyszerészként egy egyiptomi állami gyógyszergyár ügyvezetői igazgatói tisztségéig jutott. 1986-ban lépett be a Wadi El Natrun-i Szent Bishoy kolostorba. 1988-ban kapta meg III. Shenoudától a szerzetesi tonzúrát és a Theodorosz (Tavadrosz) szerzetesi nevet. 1989-ben szentelték pappá, 1997-ben püspökké. Szolgálati helye Beheira volt. Püspökké szentelése után sem hagyta abba a tanulást: 1999-ben Szingapúrban járt tanulmányúton.

A 2012-ben választották alexandriai kopt ortodox pátriárkává, aki Szent Márk székében a 118. kopt pápa. Pápaként elévülhetetlen érdemeket szerzett a keresztény-iszlám párbeszéd, valamint a katolikus-kopt ökumenikus kapcsolatok előmozdításában, továbbá az egyiptomi keresztények társadalmon belüli egyenlőségének és vallásszabadságának védelmében. A viharos egyiptomi társadalmi változások közepette egyháza átfogó belső megújítását tűzte ki célul, elsősorban a fiatalok megszólításán keresztül.

Pápasága kezdete előtt 12 könyvet írt. Legjelentősebb műve a prédikációgyűjteménye, amelyet már pápaként fejezett be 2013-ban, amely napjaink kopt lelkiségi irodalmának egyik alapműve. Munkáinak egy része angol fordításban is hozzáférhető. Tanítói munkájával kapcsolódik össze, hogy a modern elektronikai eszközök igénybevételével online prédikációt tart minden, szerdán előre meghatározott időpontban, ami a világ minden részén elérhető. Írásai, könyvei és a kopt keresztény közösség egyházi fórumain megjelent cikkei a keresztény értékek védelmét fogalmazzák meg, a tágabb környezettel való együttélés, a társadalmi fejlődés lehetőségeit kutatják, s támaszt nyújtanak az anyagi, szellemi és lelki nehézségekkel küzdő híveknek.

Tavadrosz pápát 2023. augusztus 21-én avatta díszdoktorává a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar javaslatára Budapesten, az egyetem Szent II. János Pál pápáról nevezett dísztermében.