Egyetemünk az elsők között vezetett be minőségbiztosítási rendszert a magyar felsőoktatásban még 1999-ben, és az azóta felhalmozott gyakorlati tapasztalatok birtokában folyamatosan fejleszti azt.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) jelenlegi vezetése már 2019 őszén, hivatalba lépésekor megkezdte az Egyetem minőségbiztosítási rendszerének áttekintését és megújításának előkészítését. A rektor által kiadott megújított Minőségpolitika, annak széles egyetemi közönség előtt való ismertetése, valamint a rektor egyetemi székfoglaló előadásának témája és annak könyv formájában való közzététele a legjobb bizonyítékai az intézményi vezetés minőség iránti elkötelezettségének. Ezt erősíti a rendszer valamennyi elemére kiterjedő megújulás a PPKE Minőségbiztosítási Szabályzatától [68/2019. (XI. 28.) ET határozat], a Minőségfejlesztési programon [10/2024. (IV. 25.) ET határozat] át az éves minőségcélokig  és a PDCA-elv szerinti visszacsatolási mechanizmusig. A megújítási folyamat keretében megalakult az Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottság (2019. XII. 19.), valamint megújultak a kari alrendszerek is. Ez nemcsak a karok, hanem a doktori iskolák minőségbiztosítási bizottságainak megalakítását is jelenti. Így immár az intézményi működés minden szintjét és szegmensét átjárják a minőségbiztosítási rendszer elemei, amelyek működtetése és a minőség fejlesztése iránt a vezetők mellett a munkatársak is elkötelezettek.

Továbblépéshez, kérjük, válasszon az almenüpontok közül.