Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja.

Az Európai Parlament és a Tanács Erasmus+ programot létrehozó határozatnak megfelelően a program számos pályázati formáját nemzeti szinten kell megvalósítani. Ezzel kapcsolatban az E+ mobilitási projektek megvalósítására számos olyan szabályt foglalt írásba az Európai Bizottság a Nemzeti Irodák számára, amelyek révén biztosítani kívánja a program megbízható működését.

Az Erasmus+ program célja, hogy garantálja polgárai számára az oktatás, képzés és a készségek elsajátításának lehetőségét. Mindennek számos előnye van a polgárok és a társadalom egészére nézve, hiszen a kulcskompetenciák fejlesztése a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából is rendkívül fontos tényező.

A mobilitások során a nyelvtanulás adott, amely hozzájárul az interkulturális érzékenység támogatásához.

A tanulmányi és oktatási-képzési tevékenységek segíthetnek az intézmények közötti kapcsolatok kialakításához
és elmélyítéséhez.