Intézményi önértékelés 2015-2020

 

Doktori iskolák önértékelései:

Hittudományi Doktori Iskola önértékelés 2015-2020

Irodalomtudományi Doktori Iskola önértékelése 2015-2020

Történelemtudományi Doktori Iskola önértékelése 2015-2020

Jog- és Államtudományi Doktori Iskola önértékelése 2015-2020

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola önértékelése 2015-2020

 

Hitéleti képzések önértékelései:

katolikus teológus osztatlan mesterképzési szak 2015-2020 

hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzési szak 2015-2020

katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak 2015-2020

katolikus közösségszervező alapképzési szak 2015-2020

katolikus kánonjogász mesterképzési szak 2015-2020

 

Frissítve: 2020.10.22.