A 2023-as Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat
választás eredménye

 

 


Az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat (EDÖK) képviseli minden Pázmányos doktorandusz jogait és érdekeit a legfelsőbb egyetemi és országos szinteken, képzési formától függetlenül.

Az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat szavazati joggal rendelkező döntéshozó testülete a doktori iskolák tudományáganként megválasztott képviselőiből és a képviselők által választott EDÖK elnökből áll. Továbbá ők jelölnek ki az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsba és az Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottságba képviseleti joggal rendelkező doktoranduszokat.

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) intézményünk legfelsőbb doktori iskolákat koordináló szerve, melynek tagjai: valamennyi tudományterületi/ tudományági doktori tanács elnöke, a doktori iskolák vezetői és a doktori ügyekkel megbízott rektorhelyettes, és az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat által delegált doktorandusz. Kiemelt fontosságú, hogy ezen a fórumon a doktoranduszi érdekek is közvetlenül képviselve legyenek.

Az Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottság (EMBB) egy egyetemi állandó bizottság, amely a minőségbiztosítás kérdéseivel foglalkozik és hatáskörét az Egyetemi Minőségbiztosítási Szabályzat tartalmazza. Az egyetemi képzések, köztük a doktori képzések, folyamatos fejlesztésében elengedhetetlen szerepet játszik a minőségbiztosítás, ezért ugyancsak kiemelt fontosságú, hogy ezen a fórumon a doktoranduszi érdekek is közvetlenül képviselve legyenek.

Kiemelt célunk továbbá a Pázmányos közösség és identitás megőrzése, illetve erősítése: amelyeket összegyetemi rendezvényeken való együttműködéssel, és a katolikus keresztény értékek melletti elkötelezettséggel igyekszünk megteremteni.

2023. október 10-i ülésén az EDÖK megválasztotta új elnökét és delegáltjait:

EDÖK elnök: Ott Anett (Jog- és Államtudományi Doktori Iskola)

EDÖK-tagok: Ott Anett (JÁDI), Tóth Tamás (HDI), Kocsis Dorottya (RTMTDI), Müller Kristóf (RTMTDI), Jánoki Imre (RTMTDI), László Bernadett (TDI)

EDHT delegált: Ott Anett  (Jog- és Államtudományi Doktori Iskola)

EMBB delegált tag: Müller Kristóf (Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola)

EDMBB delegált tag: László Bernadett (Történelemtudományi Doktori Iskola)

elérhetőség: edok@ppke.hu

Frissítve: 2023.11.20.