A PPKE JÁK díszdoktora

Díszdoktorrá avatása: 2001. április 25.

I. Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka.

Törökországban született 1940. február 29-én, Imbros szigetén. Középiskolai tanulmányait a konstantinápolyi Zographion Liceumban végzi, majd ortodox teológiai tanulmányokat folytat Chalkiban, az ökumenikus patriarchátus Teológiai Karán, melyet oklevéllel és kitüntetéses doktori fokozattal zár 1961-ben. 1961 és 1963 között a török hadseregben katonai szolgálatot teljesít. 1963. augusztus 13-án diakonussá szentelik. 1963-tól 1968-ig katolikus teológiai posztgraduális tanulmányokat folytat Rómában a Gregoriana Egyetem Keleti Intézetében. Ezt az egyházi jogi ismereteinek specializálása céljából további tanulmányokkal egészíti ki a Genfi Egyetem Ökumenikus Intézetében, Bossey-ben és a Müncheni Egyetemen. 1968-ban a római Gregoriana Egyetemen az egyházjog doktorává avatják. 1968-ban visszatér Konstantinápolyba és a Chalki-i Ortodox Teológiai Kar helyettes rektorává nevezik ki. 1969. október 19-én pappá szentelik, majd hat hónap elteltével a Szent András Pátriárkai Templom Archimandritája tisztségére emelik. 1972-ben Dimitriosz ökumenikus pátriárka a Pátriárkai Iroda igazgatójává nevezi ki, amely tisztséget 1990-ig tölti be. 1973. december 25-én Philadelphia Metropolitája címen püspökké szentelik. 1974 óta tagja az Ökumenikus Patriarchátus Zsinatának és számos más bizottságának. 1990-ben Chalcedoni Metropolitának nevezik ki.
I. Dimitriosz pátriárka elhalálozását követően 1991. október 22-én ökumenikus pátriárkának választják, felavatása 1991. november 2-án történik. (Az ortodox egyházak közösségén belül a konstantinápolyi egyház, az ökumenikus patriarchátus az első egyház, ezért a konstantinápolyi érsek, az ökumenikus pátriárka az első a pátriárkák és az érsekek között, ő az egyenlők között az első - primus inter pares. Ő András apostol 270. utóda és az egész világon élő 300 millió ortodox keresztény szellemi vezetője. Ebből adódóan az össz-ortodoxia területén különleges szolgálati feladatokat kell ellátnia.)
Nyelvismerete a következőkre terjed ki: görög, török, latin, olasz, francia, angol, német. Tudományos és ökumenikus tevékenységei: alapító tagja és sok éven át elnökhelyettese a keleti egyházak jogával foglalkozó társaságnak; tagja és elnökhelyettese az Egyházak Világtanácsa hit- és egyházi alkotmánnyal foglalkozó bizottságának, valamint tagja az Egyházak Világtanácsa központi és végrehajtó bizottságának, a Krétai Ortodox Akadémiának és tiszteletbeli tagja a bécsi PRO ORIENTE Alapítványnak.
Tevékenysége nem korlátozódik kizárólag egyházi kérdésekre, foglalkozik a jelen nagy problémáinak megoldásával, mint például a békével az egyesült Európában, a rasszizmussal, a nacionalizmussal, a természet rombolásával (a "Zöld pátriárkát" az Ageis Egyetem környezeti szakágának díszdoktorává avatja) és a fokozódó munkanélküliséggel. Igyekszik előmozdítani a hitvallások párbeszédét, nemkülönben a teremtés védelmét.
Többek között a következő egyetemek díszdoktora: Athén, Boston, Moszkva, London. Ageis, Párizs, Louvain, Edinburg, Thessaloniki, Bécs, Graz, továbbá a Varsói és az Eperjesi Ortodox Akadémia.
Trónra lépése óta fáradhatatlanul igyekszik víziójának megvalósítására: Lelki megújulásra, az ortodoxia egységére, a kereszténységen belüli megbékülésre, a különböző hitvallásokkal való toleranciára és együttélésre, a környezetvédelemre és békében, igazságosságban, szolidaritásban és szeretetben egyesült világra.