Küldetésnyilatkozat

Az Ut Unum Sint Ökumenikus Kutatócsoport célja a keresztények közötti egység előmozdítása. Jézus az utolsó vacsorán nyilvánította ki szándékát tanítványaival és az őt követőkkel kapcsolatban: „Legyenek mindnyájan egy!” (Jn 17,21). Ez a kutatócsoport jelmondata és hitvallása: teljesíteni Jézus kérését, elkötelezetten dolgozni a keresztények egységéért. Ennek különböző formái vannak, egyfelől a teológiai kutatás, a Szentírásra alapozott párbeszéd, másfelől a közös imádság, vagyis a lelki ökumenizmus. A kutatócsoport tagjai közös programok szervezésével folyamatosan építik az egység ügyét. Lehetőség szerint együttműködnek más magyarországi és külföldi ökumenikus szervezetekkel. Mivel tagjai között a keresztény egyházak nemzetközi képviselői is szerepelnek, ez a tény csírájában megjeleníti a várt egységet.

Az Ut Unum Sint Ökumenikus Kutatócsoport intézményi jellegénél fogva biztos alapokon állva szolgálja Magyarországon és világszerte az ökumenizmust. A kinyilatkoztatás alapján vallja, hogy „egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség”(Ef 4,5). A keresztény jövő az őszinte testvériségben és a kölcsönös szeretetben áll, amint ezt Jézus tanítványainak és mai követőinek is kinyilvánítja: „Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 13,34), „ti mindnyájan testvérek vagytok” (Mt 23,8).

A kapcsolattartás különféle eszközeit felhasználva az Ut Unum Sint Ökumenikus Kutatócsoport folyamatosan szervez konferenciákat, imaalkalmakat, és igyekszik jelen lenni az online világban ökumenikus hírek, információk, tanúságtételek megjelenítésével. A tagok egymás felfogását tisztelve a keresztség szentségében, az imádságban és a testvéri szeretetben egyesülve szeretnének krisztusi szellemben élni, és az evangélium mindenkit megszólító erejéről tanúságot tenni. Mindezt az ökumenikus kutatócsoport vállalt nézete szerint „Legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21).

English version 


A kutatócsoport tagjai: 

Kránitz Mihály PPKE HTK
Kovács Csaba Nyíregyháza
Kisnémet Fülöp OSB Pannonhalma
Tamás Ignác OSB Bakonybél
Gonda László Debrecen Református HTK
Szentpétery Péter Budapest Evangélikus HTK
Luc Forestier Franciaország
Hector Scerri Málta
Nicu Dumitrascu Nagyvárad
Margriet Gosker Hollandia

Programok:

Ökumenizmus, vallások és személyiségtípusok

Az alábbi eseményt a következő linken közvetítjük: https://www.youtube.com/watch?v=_a2YUyCyC5I

2023. október 19-én az Ut Unum Sint Ökumenikus Kutatócsoport nemzetközi konferenciát szervezett Ökumenizmus és vallások címmel a Hittudományi Karon. Az egy éve dr. Kuminetz Géza rektor úr által létrehozott tudományos csoport már a második konferenciáját tartotta neves előadókkal. A konferencia keretét az egyetem Pázmány kórusának zenei és énekes szolgálata adta. Ekkor került sor a tavalyi (2022-es) első, ökumenikus konferencia anyagának angol nyelvű könyvbemutatójára is. Az első előadó Kránitz Mihály, az ökumenikus kutatócsoport vezetője volt, aki a vallások és az ökumenizmus összefüggéséről beszélt a katolikus teológia tükrében, majd pedig Margriet Gosker holland református professzorasszony a 2022-ben Karlsruhében tartott Egyházak Világtanácsa 11. nagygyűléséről szólt. Ezt követően Komlós Attila református előadó a média és a vallások szerepét vizsgálta. A szünet után a konferencia kiemelt előadója George Williams emeritus professzor a Vallásszabadság Nemzetközi Társaság elnöke (IARF) tartott előadást a vallás és a pszichológia összefüggésében.Elhangzó köszöntések:
Dr. Kuminetz Géza, PPKE rektor
Dr. Bábel Balázs, érsek
Steinbach József, Meöt elnök
Dr. Kránitz Mihály UUSÖK, vezető