A PPKE HTK díszdoktora

Díszdoktorrá avatása: 2001. március 1.

Paul Poupard bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke.

Őeminenciájának Paul Poupard bíborosnak, a Kultúra Pápai Tanácsa elnökének beszéde:

1930-ban született a franciaországi Anjou-ban, majd tanulmányai után 1954-ben pappá szentelik. Kezdetben mint diák lelkész, mint plébániai szolgálattevő, a párizsi Actio Catholica munkatársa, a Felsőbb Tanulmányok Intézete vallástudományi szekciójának diplomás növendéke, illetve 1958 és 1959 között mint a Tudományos Kutatás Nemzeti Központjának munkatársa tevékenykedik. Az Államtitkárság munkatársa és a római Szent Domonkos Intézet lelkésze 1959-től 1971-ig. 1971 között 1981 az 'Institute catholique de Paris' rektorának tisztségét tölti be. 1979-ben párizsi segéd-püspökké szentelik, majd érsekké nevezik ki. 1985. május 21-én a Római Szent Egyház bíborosává kreálják. Tagja az Istentisz-teleti- és Szentségi Kongregációjának, a Népek Evangelizációja Kongregációjának, a Katolikus Nevelés Kongregációjának, a Vallások Közötti Párbeszéd Pápai Tanácsának, illetve az Angers-i Szépirodalmi Tudományok és Művészetek Akadémiájának. A Francia Egyháztörténeti Társaság alelnöke, illetve kiérdemesült tagja a Felsőbb Tanulmányok Gyakorlati Iskolája Felsőbb Tanácsának és a Francia Nyelv Magas Bizottságának. A benini, valamint a madagaszkári nemzeti érdemrend és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend parancsnok nagykeresztjének tulajdonosa. A következő egyetemek díszdoktora: Aix-en-Provence, Fu Jen, Leuven, Quito, Santiago de Chile.
Az általa elnyert számos díj közül kiemelkedik a 'René d'Anjou király díja', a Francia Akadémia 'Grente-kardinális' nagydíja (amit életművéért ítéltek oda neki), Párizs városának 'Vermeil érme', Róma 'Nemzetközi Újságírói Díja', a Robert Schumanról elnevezett Európa díj, a Pio Manzù Központ érme és a Német Szövetségi Köztársaság Nagykereszt Érdemrendje.
Két doktori értekezését, egy teológiait, illetve egy történettudományit (Sorbonne) a hit és az értelem közötti viszony témájának, illetve az állam és egyház közötti kapcsolat témájának szentelte. Nehéz lenne felsorolni számos megjelent munkáját, tanulmányát, melyek közül Magyarországon kiadott művek is szerepelnek: Bevezetés a katolikus hitbe (Budapest, 1975); Miért van Pápánk? (Budapest, 1986); A katolikus hit (1988).