A PPKE HTK díszdoktora

Díszdoktorrá avatása: 2002. szeptember 22.

Franciszek Antoni Macharski bíboros, krakkói érsek, metropolita.

1927-ben született Krakkóban. Az érettségi bizonyítványt 1945-ben szerezte meg, amely nem lehetett könnyű, hiszen földalatti mozgalmak iskoláiban, különféle szemináriumokon kellett a tudást elsajátítania. 1945-ben fölveszik a Krakkói Jagelló Egyetem Teológiai Karára, melyet 1950-ben végez el, és még ebben az évben pappá is szentelik. Krakkó után a svájci Fribourgban folytatja tanulmányait és ott is doktorál le pasztorálteológiai témában. 1970 és 1978 között a krakkói Katolikus Egyetem rektora, ahol lelkipásztorkodástant és homiletikát oktat. II. János Pál pápa 1978. december 29-én saját utódául Krakkó érsekévé nevezi ki és Vízkereszt ünnepén konszekrálja 1979-ben Rómában. Ugyanebben az évben Péter és Pál apostolfejedelmek ünnepén a Római Szent Egyház bíborosává kreálja a Szentatya és tituláris templomául a St. Giovanni a Porta Latina templomot jelöli ki számára.
Macharski bíboros a követező kongregációk tagja: Püspöki Kongregáció, Népek Evangelizációjának Kongregációja, Klérus Kongregáció, a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Kongregációja, a Szemináriumok és Oktatási Intézmények Kongregációja.
A következő egyetemek díszdoktora: Fu Jen Katolikus Egyetem, Taipei, Tajvan; Adamson University, Manila, Fülöp-szigetek; Varsói Katolikus Teológiai Akadémia, Krakkói Katolikus Pápai Akadémia, Krakkói Jagelló Egyetem.
Magas rangú kitüntetései közül kiemelkedik a Máltai Lovagrend nagykeresztje és a Német Szövetségi Köztársaság legmagasabb kitüntetése: a sugarakkal ellátott érdemkereszt.
Rezidenciája a legkülönbözőbb nyelvű, nemzetiségű és rangú emberek találkozóhelye: egyetemistáké, újságíróké, diplomatáké, politikusoké, tudósoké és mindenekelőtt a világ legkülönbözőbb tájáról érkező papoké és püspököké.