Hittudományi Doktori és Habilitációs Tanács

HITTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
 • Teológia Program

  - legalább "cum laude" minősítésű államilag MA fokozattal egyenértékű katolikus  teológiai baccalaureátusi diploma

  - egyházi személyeknél ordináriusi engedély

  - egy idegen nyelvből komplex középfokú nyelvvizsga

 • Kánonjogi Program (a Kánonjogi Posztgraduális Intézet keretében)

  - legalább "cum laude" minősítésű államilag MA fokozattal egyenértékű katolikus kánonjogi, vagy teológiai baccalaureátusi diploma; valamint legalább "cum laude" minősítésű, egyetemi szintű állam- és jogtudományi jogász diploma

  - egyházi személyeknél ordináriusi engedély

  - egy idegen nyelvből komplex B2 fokozatú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű oklevél