Tisztelt Ösztöndíjasok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2023/2024. évi ÚNKP felhívásban foglaltaknak megfelelően, a második félévre számított - az ösztöndíj szerződésben rögzített - ösztöndíj összegét legkésőbb 2024. március 31-ig utalja a fogadó felsőoktatási intézmény az ösztöndíjasok részére, a második félévi beiratkozásokat követően.

Kérjük, hogy az alapképzés (ÚNKP-23-1 és ÚNKP-23-6), a mesterképzés (ÚNKP-23-2), valamint a doktori képzés (ÚNKP-23-3) keretében támogatást nyert ösztöndíjasok a beiratkozásról szóló Tanulmányi Osztály által kiállított jogviszony igazolásokat legkésőbb 2024.02.19-ig legyenek szívesek megküldeni az unkp@ppke.hu címre.

Köszönettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Pályázati Osztály

C 1085 Budapest, Horánszky u. 20. II. /208.
T +36 (70) 5298665
E unkp@ppke.hu 

PPKE

 

 

Nyerteslista:

ÚNKP-23-1

ÚNKP-23-2

ÚNKP-23-3

ÚNKP-23-4

ÚNKP-23-5-6

Összefoglaló a 2023/2024. évi ÚNKP pályázati ciklusról

A pályázati kiírások – némi késedelemmel – 2023. május 15-én jelentke meg. A pályázati időszak végéig 132 jelentkező nyújtott be pályázatot a PPKE-n, a tavalyi 96 fős létszámhoz képest ez jelentős növekedés, ami a kutatói életpálya népszerűsítésének sikerét és a fiatal tehetségek tudományokkal szembeni elköteleződését bizonyítja.

Az ösztöndíjlehetőséggel élni kívánó hallgatóink, kutatóink a jelentkezés során előzetesen a kutatások befogadását bonyolították, ezért a Karok nagy hangsúlyt fektettek az előzetes tájékoztatásra, a PPKE pályázati eljárásrendjének minél szélesebb körben történő kommunikálására. A Karok által támogatott jelentkezők a központi kiírás szerint állíthatták össze pályázati anyagukat és nyújthatták be elektronikusan az erre kialakított pályázati e-mailcímeken.

Beérkezett pályázatok száma összesen: 132 db.

 • Alapképzéses pályázat: 16
 • Mesterképzéses pályázat: 45
 • Doktori képzéses pályázat: 44
 • Doktorvárományosi pályázat: 15
 • Posztdoktori pályázat: 7
 • Bolyai+ kutatói pályázat: 5

A minisztériumi keret erejéig 65 pályázat részesülhet támogatásban (közel 50%):

 • Alapképzéses kategóriában támogatást nyert: 9 fő
 • Mesterképzéses kategóriában támogatást nyert: 19 fő
 • Doktori kategóriában támogatást nyert: 23 fő
 • Doktorvárományosi kategóriában támogatást nyert: 6 fő
 • Posztdoktori kategóriában támogatást nyert: 3 fő
 • Bolyai+ kutatói kategóriában minden pályázónk támogatást nyert: 5 fő.

 

A pályázatok tudományterületi eloszlása:

Bölcsészettudományok témában 54 pályázat érkezett, ezen belül 30 támogatást is nyert:

 • irodalomtudományi kutatás 19, ebből 6 támogatott;
 • nyelvtudományi kutatás 3, mind támogatott;
 • pszichológiai tudományok témájú kutatás 10, ebből 5 támogatott;
 • történelemtudományi kutatás 15, ebből 12 támogatott;
 • művészettörténeti kutatás 4, ebből 2 támogatott.
 • neveléstudományok területről 2, ebből 1 támogatott kutatás;
 • filozófia tudományok területéről támogatott 1 kutatás.

Társadalomtudományok témában 24 pályázat érkezett, ezen belül 23 az állam- és jogtudományok területről 13 támogatott, és politikatudományok területről 1 támogatott kutatás.

Hittudományok területről 1 pályázat érkezett.

Műszaki tudományok területről 39 pályázat érkezett és 15 részesülhet támogatásban:

 • informatikai tudományok esetében 27 kutatásból 10 támogatott;
 • bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományoknál 8 kutatásból 1 támogatott;
 • 4 villamosmérnöki támogatott kutatás.

Természettudományok területén 14 kutatásból 6 nyert támogatást:

 • biológiai tudományok esetében 13 kutatásból 5 támogatott;
 • matematika- és számítástudományok esetében 1 támogatott kutatás.

 

A jelentkezők kieértesítése a pályázatuk eredményéről 2023.09.05-ig megtörtént, a nyertesek az ösztöndíj alapját képező jogviszonyukat 2023.09.21-ig kell igazolják az ÚNKP ügyfélszolgálat felé, mely alapján az ösztöndíj szerződéseket a központ előkészíti. Szerződéskötésre 2023.10.03 – 2023.10.17. között kerül sor.

 

Arculati elemek elérhetősége: https://www.unkp.gov.hu/arculati-elemek


Tájékoztatás a 2023/2024. évi ÚNKP pályázati fordulóról a támogatási keret ismeretében

Az idei minisztériumi ÚNKP támogatási keretekről az értesítést a felsőoktatási intézmények megkapták, mely alapján az alábbi tájékoztatást tudjuk nyújtani az eddig regisztrált pályázói érdeklődés tekintetében.
Az ÚNKP-23-1 és ÚNKP-23-2 kategória minisztériumi forrása („A" keret) összesen 240 hónapra biztosít ösztöndíjat, míg az eddig befogadott kutatási programok kapcsán a pályázati igények összesen 400 hónapot tesznek ki.
Az ÚNKP-23-3 doktori ösztöndíjakra 511 hónapra pályáznak hallgatóink, a keret ezzel szemben összesen 255 hónapra biztosított az intézmény számára.
Az ÚNKP-23-4 („C" keret) pályázati igénye 246 hónapot fed le, a minisztériumi keret által nyújtott támogatás összesen 110 hónapra elegendő.

Felhívjuk pályázóink szíves figyelmét, hogy a központi kiírások szerinti végleges pályázati anyaghoz a kutatási programok kari befogadásának dokumentumai nem csatolandók (Témavezetői nyilatkozat, Intézet/Tanszékvezetői/DI vezetői nyilatkozat), ezek a belső eljárásrendi nyilatkozatok az egyetemi befogadó nyilatkozat (FOI szándéknyilatkozat) rektori szintű aláírását készítik elő. A Rektor által aláírt befogadó nyilatkozatok többsége már visszaküldésre került a pályázók számára, mely a központi kiírás 12. pontjában (Bolyai+ pályázók esetében 11. pontja szerint) rögzítettek szerint a pályázat kötelezően csatolandó melléklete.

A pályázatok benyújtási határideje:
ÚNKP-23-1 alapképzés kutatói ösztöndíj: 2023.06.15.
ÚNKP-23-2 mesterképzés kutatói ösztöndíj: 2023.06.15.
ÚNKP-23-3 doktori kutatói ösztöndíj: 2023.06.15.
ÚNKP-23-4 „Tudománnyal fel!" kutatói ösztöndíj: 2023.06.15.
ÚNKP-23-5 Bolyai+ kutatói ösztöndíj: 2023.06.30.
ÚNKP-23-6 „Tehetséggel fel!" felsőoktatást megkezdő kutatói ösztöndíj: 2023.07.07.

Sikeres pályázást kívánunk!
Üdvözlettel,
PPKE ÚNKP Ügyfélszolgálat


Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy mesterképzés leendő utolsó éves kategóriában (ÚNKP-23-2-III) a PPKE-n nem tudunk pályázatot befogadni, csak az ÚNKP-23-2-I leendő felsőbb éves és ÚNKP-23-2-II leendő elsőéves pályázatokat.

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem


Figyelem! A PPKE ÚNKP pályázati tájékoztatója az alábbi linkről letölthető: 

Tájékoztató az ÚNKP pályázatok benyújtásával kapcsolatos intézményi eljárásrendről, belső határidőkről

1. sz. melléklet: FOI szándéknyilatkozat

2. sz. melléklet: Témavezetői nyilatkozat

3/a. sz. melléklet: Nyilatkozat ÚNKP kutatási program befogadásáról (Intézeti/tanszéki)

3/b. sz. melléklet: Nyilatkozat ÚNKP kutatási program befogadásáról  (Doktori Iskolák)

 

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Email: unkp@ppke.hu

Telefon: +36-70-529-8665

 


 

2022.05.16.

Tájékoztató ÚNKP pályázatok megjelenéséről (2023/2024)

Tájékoztatjuk leendő pályázóinkat, hogy a 2023/2024-es tanévben az alábbi kategóriákban kerültek az ösztöndíjak a Kulturális és Innovációs Minisztérium által 2023.05.15-én meghirdetésre:

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-23-1)

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-23-2)

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj ((ÚNKP-23-3)

„Tudománnyal fel!" Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-23-4)

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-23-5)

„Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-23-6)*

*a központi ÚNKP oldal és a közzétett felhívás a benyújtási határidő tekintetében még eltérést mutat, de jelenlegi információink szerint a határidő ténylegesen 2023. július 7.

A pályázatok benyújtására a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen idén is a fenti kategóriák szerinti kialakított alábbi e-mailcímekre történő benyújtással lesz lehetőség:

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj: UNKP-23-1@ppke.hu

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj: UNKP-23-2@ppke.hu

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj: UNKP-23-3@ppke.hu

„Tudománnyal fel!" Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj: UNKP-23-4@ppke.hu

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj: UNKP-23-5@ppke.hu

„Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj: UNKP-23-6@ppke.hu

A pályázati dokumentáció részeként a pályázóknak a „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" elnevezésű dokumentumot (továbbiakban: FOI Szándéknyilatkozat) is kötelező benyújtaniuk, enélkül a pályázat nem lehet érvényes. A FOI Szándéknyilatkozatot a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Rektor, vagy az általa meghatalmazott képviselő jogosult aláírni.

FOI Szándéknyilatkozat sablonja letölthető innen.

A rektori aláírást megelőzi a kutatási téma kapcsán releváns Intézet/tanszék vezetőjének / Doktori Iskola vezetőjének, valamint az illetékes Kar gazdasági igazgatójának és Dékánjának jóváhagyása. Az egyetemi vezetés döntése alapján a kari befogadásnak feltétele a témavezetői nyilatkozat megléte - a „Tehetséggel fel!" valamint a Bolyai+ kategóriák kivételével!

Az intézményi befogadást tanúsító szükséges aláírások beszerzése a pályázó által előkészített dokumentumok e-mailes továbbításával lehetséges, a PPKE ÚNKP pályázati tájékoztató mellékletét képező, alábbi sablonok használatával.

Az Egyetem által meghatározott aláírási rendhez igazodó nyilatkozatok:

Témavezetői nyilatkozat (PPKE tájékoztató 2.sz. melléklet)

Tanszékvezetői/Intézetvezetői nyilatkozat (PPKE tájékoztató 3/a sz. melléklet)

Doktori Iskola vezetőjének nyilatkozata (PPKE tájékoztató 3/b sz. melléklet)

A vonatkozó PPKE ÚNKP pályázati tájékoztatóját a belső eljárásrendi határidőkkel hamarosan közvetítjük ezen a felületen, kérem, figyeljék az oldal frissítéseit!

Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre az unkp@ppke.hu címen és a +36-70-529-8665 számon.

A pályázatok benyújtásához sok sikert kívánunk!

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Email: unkp@ppke.hu

Telefon: +36-70-529-8665

 


2023.05.02. Előzetes tájékoztatás a 2023/2024. évi Új Nemzeti Kiválóság Programról a PPKE-n

 

Tisztelt Pályázók!

A 2023/2024. évi Új Nemzeti Kiválóság Program a miniszteri döntést követően hamarosan meghirdetésre kerül. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen idéni is e-mailen keresztül lesz mód a pályázatok benyújtására, illetve a tavalyi gyakorlat szerint idén is az ösztöndíjas kutatási program előzetes kari jóváhagyását (a kutatási terv kari tanszéki/intézeti, vagy doktori iskola általi befogadása) követően lehetséges a "Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata" c. dokumentum (FOI nyilatkozat) rektori aláíratása - ami a pályázat benyújtásának intézményi feltétele.

Amennyiben élni szeretnének az ösztöndíj nyújtotta lehetőséggel és a PPKE-n tervezik pályázatukat benyújtani, szíveskedjenek a vontakozó kutatási tervüket választott témavezetőjükkel mielőbb egyeztetni (a 2022/2023-as sablon +1 ponttal, a társadalmi hasznosulás bemutatására vonatkozó résszel egészül ki várhatóan), valamint tájékozódni a kari ÚNKP ügyintézőnél!

Kérem, hogy a központi ÚNKP oldalt, valamint a PPKE 2023/2024. évi ÚNKP aloldalát is kísérjék figyelemmel, hogy a kiírásról és az aktuális információkról időben értesülhessenek!

Amennyiben kérdésük van, addig is állok rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

Pelsőczyné Renkecz Hajnalka
pályázati referens, ÚNKP koordinátor
PPKE Pályázati Osztály

C 1085 Budapest, Horánszky u. 20. II. /207.
T +36 (70) 5298665
E renkecz.hajnalka@ppke.hu

 

Kari ÚNKP ügyintézők:

Halas Anita - pályázati referens, BTK kari ÚNKP pályázati ügyintéző

halas.anita@btk.ppke.hu

PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. I. em. 101. szoba

T +36 70 511 8894

 

dr. Jakab Katalin - pályázati referens, JÁK kari ÚNKP pályázati ügyintéző
jakab.katalin@jak.ppke.hu

PPKE Jog- és Államtudományi Kar

Kutatásszervezési és Külügyi Iroda I. em. 146. ajtó

T +36-1-429-7200 / 343

 

Nagy Olivér - pályázati referens, ITK kari ÚNKP pályázati ügyintéző
nagy.oliver@itk.ppke.hu

 

PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar

1083 Budapest, Práter u. 50/A, I. em. 128. ajtó

T +36 1 886 4781

 

 


Tájékoztatás a 2023/2024. évi Új Nemzeti Kiválóság Program tervezett meghirdetéséről


2023/2024-ben is meghirdetésre kerül az Új Nemzeti Kiválóság Program, mely csaknem a teljes kutatói életpályát lefedő ösztöndíjrendszer. A pályázó hallgatók, oktatók/kutatók a kivételes kutatási témákért nyerhetnek el támogatást programjuk megvalósításához. Az idei felhívások várhatóan 2023. április végén kerülnek kiírásra, a pályázati időszak a tervek szerint 2023.05.02 – 2023.06.02. az alapképzés, mesterképzés, doktori, illetve doktorvárományosi, valamint a posztdoktori kategóriákban.

A „Tehetséggel fel!" esetében várhatóan 2023.07.07-ig, a Bolyai+ pályázati kategóriában 2023.06.30-ig lesznek a pályázatok benyújthatók.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (PPKE) a jelentkezőknek első körben a fogadó felsőoktatási intézményben a kutatási téma kapcsán releváns Tanszéken/Intézetben, illetve Doktori Iskolában szükséges a kutatási téma befogását kezdeményezni, a választott témavezetővel egyeztetve. Amennyiben a Kar az illetékes Tanszék/Intézet, illetve Doktori Iskola szakmai támogatása alapján a kutatási programot befogadta, a pályázati anyag felterjesztésre kerül az egyetemi vezetés aláírására, ebben a fázisban kerülhet a „Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata a befogadásról" elnevezésű dokumentum (a Pályázati Adatlap 2. számú melléklete, továbbiakban: FOI nyilatkozat) a Rektor által aláírásra.

A pályázatokat az aláírt FOI nyilatkozat birtokában elektronikusan nyújthatják be a jelentkezők a kategóriánként kialakított pályázati e-mail címekre.

A PPKE-n a tavalyi évben is alkalmazott ÚNKP pályázati eljárásrend az egyetemi ÚNKP aloldalon hamarosan közvetítésre kerül, kérem, kísérjék figyelemmel az egyetemi/kari webes felületeket, hogy az aktuális információkról időben értesülhessenek.

Addig is várjuk az esetlegen felmerülő kérdéseiket a PPKE Központi ÚNKP ügyfélszolgálatán!

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Pályázati Osztály

Jelen tájékoztató IDE kattintva PDF formátumban letölthető.