Tartalom:

  Adatbázisok
   
Publikálás OA közlési lehetőségek
(pázmányos szerzőknek)
 
Publikálás - munkatársainknak

OA-APC-kvóták, választható folyóiratok,
segédletek, metrikák

(belépésköteles)

MTMT - publikus felület

MTMT* Nyilvános keresőfelület

MTMT - adatfelvitel  MTMT (intézményi szerzőknek)
Real-PhD Disszertációk
Könyvtáraink

Folyóiratok '22-23  Letöltés

MTMT* nyilvános kereső: az MTMT nyilvánosan elérhető adatainak keresésére szolgál, szabadon elérhető. Kereshetünk szerzőre, intémzényre (részlegekre), tanulmányra, cikkre, kötetre, folyóiratra stb.

A szakirodalom feltárásához használja ezt a felületet. Az MTMT általános kereséséhez nincs szükség személyes regisztrációra!

Adatbázisok  → → tovább

Innen léphet tovább az intézmény előfizetett adatbázisainak jegyzékéhez.
Az egyes szolgáltatásokat rövid ismertetők mutatják be, feltüntetve a hozzáférési információkat és a megfelelő linkekeket is.

 

Oktatóink, kutatóink, doktoranduszaink figyelmébe

EISZ home page: OA-publishing (English)

 Summary pdf; Summ.ppt

 

Publikációk Open Access-módra:

Nyílt hozzáférésű publikálás rangos nemzetközi és hazai folyóiratokban

Lehetőségek a PPKE tagjai számára

Az EISZ-program tagintézményeként az Egyetemen foglalkoztatott munkatársak (oktatók, kutatók) és jogviszonyban lévő hallgatók ((jellemzően doktoranduszok) - cikk szerzőjeként, társszerzőség esetén levelező szerzőként - mentesülnek az OA-publikációs költségek alól.

Az országos konzorciumi kvóták keretéről, felhasználásáról, az OA-publikálás egyéb feltételeiről az adott szolgáltatásra vontakozó előfizetői megállapodás tartalmaz pontos leírást és részletezést.

Az aktuális tárgyévi szerződéseket az EISZ közzéteszi a honlapján. A legfontosabb tájékoztatók elérhetősége:

 EISZ honlap tájékoztatói  - APC-díj-mentes Open Access publikálás

PPKE - belépésköteles oldal  (Tudományos információk pázmányos munkatársainknak)

 •  Dokumentumok, folyóiratlisták, hírek, tudománymetria pázmányos kutatóknak.
 •  EduId/Shibboleth bejelentkezés szükséges

→ A felhasználható OA-publikációs kvóták állása → külső link


Kapcsolódó kifejezések, rövidítések:

Open Access (OA, nyílt hozzáférés) - a tudományos publikálás szabványos kiadási eljárását betartva, a kiadvány interneten a megjelenése pillanatától bárki számára akadálytalanul elérhető (CC By-típusú licencszek alatt)

Article Processing Charge, vagy Article Publishing Charge (APC) - a kiadók szolgáltatási díja az OA-megjelentetés és huzamos elérés biztosításáért 

OAP - Open Access Publishing - nyílt hozzáférésű tudományos kiadás, közlés, publikálás.

A tárgyévben rendelkezésre álló országos keret a kvótákat követő táblázatban van feltüntetve. Az APC EISZ-ből lehívható kvóta felhasználására vonatkozó igénylésről a levelező szerző a cikk közlésre való elfogadását követően jelzi a kiadó rendszerében.

Konzorciumi APC-támogatásból PPKE-kutató a következő kiadók folyóiratainál részesülhet:

 1. Akadémiai Kiadó
 2. Cambridge University Press
 3. De Gruyter
 4. Elsevier
 5. IEEE
 6. Oxford University Press
 7. Springer - Nature kiadócsoport: a) Springer Nature Compact; b) Springer Nature Fully
 8. Taylor & Francis
 9. Wiley

A nyílt hozzáférést EISZ konzorciumi kvóták alapján biztosító folyóiratok listáját a kiadók évente frissítve közzétetszik. A cikk benyújtása előtt tájékozódjon a kiválasztott folyóirat fogadókészségéről és közlési feltételeiről!

OA-megjelenésű cikket közölnek a következő kiadók pázmányos levelező szerző  esetén:

1) Akadémiai Kiadó

→ EISZ-ismertető (AK)

OAP - 2021-2023 időszakra vonatkozó megállapodás alapján, az előfizető intézmények szerzői az előfizetési megállapodásokba foglalt szolgáltatásként, külön költség nélkül publikálhatnak Open Access cikkeket a kijelölt folyóiratokban. A támogatott cikkek száma nem korlátozott.

Az AKJournals.com oldalon magyar és angol nyelven is elérhető tájékoztató készült leendő szerzők számára. Az ismertetők foglalkoznak az Open Access publikálási lehetőségekkel, tájékoztatnak a nyelvi és cikk-szerkesztési segítség igénybevételéről, és egyéb műhelytitkokba avatják be a kutatókat.

2) Cambridge UP Journals

→ EISZ-ismertető (CUP)

A PPKE-affiliációval rendelkező kutatók nyílt hozzáférésű cikk megjelentetését az EISZ intézményi előfizetői kör tagjaként vehetik igénybe.  

Jogosult lehet a díjmentes nyílt megjelenésre a cikk első szerzője, amennyiben az előfizető intézmény tagja (oktató, kutató, doktorandusz). Az APC-mentes  megjelentetésre korlátlan számú cikk pályázhat a magyarországi konzorcium keretében. A publikálható cikkek típusai:

 • Research Article (Eredeti közlemény)
 • Review (Összefoglaló cikk)
 • Rapid Communications

3) de Gruyter

→ EISZ-ismertető (de Gruyter)

Hibrid kiadású perodikumok fogadnak OA-APC-támogatású cikket.

Feltételek, a támogatható cikkek típusai, a választható folyóiratok címlistája; útmutató levelező szerzőknek, affiliáció és egyéb részletek az EISZ ismertetőjében.

4) Elsevier

→ EISZ-ismertető (Elsevier)

→ Szolgáltatási felület: Science Direct

Útmutatók a kiadónál: → Elsevier Training Hub

A rangos kiadónál több mint 2000 hibrid és Gold OA-folyóiratban van lehetőség közölni nyílt hozzáféréssel.

5) IEEE

EISZ-ismertető (Open IEEE)

Hibrid és Gold Open Access (Topical Journals és az IEEE Access) folyóiratok fogadnak OA-igényt. A konzorcium számára korlátozott számú cikk megjelentetésére van lehetőség.
Részletek a szolgáltatónál

Útmutatók, választható folyóiratok listája, levelező szerző teendői, folyamatleírás.

Felvilágosítás PPKE-szerzők számára: ITK, könyvtárában lehet érdeklődni.

6) Oxford University Press folyóiratok

A kiadó által megjelölt hibrid folyóiratokban lehet publikálni, függetlenül az előfizetett csomagtól. (A Pázmány egyébként a jogi gyűjteményre fizet elő.)
 
A támogatott cikkek kategóriái:
Research Articles, Review Articles, Brief Reports, Case Reports.

A folyóiratok a szerző e-mail címének végződése alapján azonosítják be a szerző intézményét, azaz a konzorciumi tagintézményt és a vele járó kedvezményeket. Ezért erre a körülményre külön is figyelmet szükséges fordítani.
Az affiliáció igazolását, az intézményekkel való előzetes egyeztetés alapján, az EISZ végzi.

Útmutató
 
Az útmutató a magyarországi szerzők számára készült, tartalma: általános tájékoztató, gyakori kérdések, címlista, egyéb információk.
 

7. a) Springer-Nature (Compact), Palgrave és más társkiadók 

EISZ-ismertető (Springer-Nature)

OA for Hungary (Eligible journals - Springer) - tájékoztató a kiadónál (EISZ-Hungary)

"Gold" / "Fully Open" - azaz teljes egészében nyílt hozzáféréssel kiadott folyóiratokban (Springer Open, BiomedCentral, Nature Research, Palgrave, ADIS) is lehetséges szerzőinknek cikket leközölni. A publikálási díj kiváltására at EISZ-előfizetői szerződések jogosítanak fel.

Mintegy 2000 hibrid, és 400 teljes egészében a felhasználó számára szabadon elérhető "gold open-access" folyóirat fogad be kéziratokat, melyek elfogadása esetén a közzététel APC-mentes a magyarországi kvóta kimerüléséig. 

A szerzői jogokat a Creative Commons CC-BY és CC-BY-NC-ND licencekkel biztosítják. A kutatók mentesülnek a közzétételi költségek (APC) megfizetése terhétől. A kedvezményt a konzorciumban résztvevő EISZ-tagintézményben affiliációval rendelkező levelező szerzők vehetik igénybe, a jogosultságot az intézményi adminisztrátor igazolja. 

Az országos keret korlátozott számú cikk megjelentetésére elegendő. A lehívás a kéziratok elfogadásának időrendjében, illetve a szerzői affiliáció visszaigazolásának beérkezési sorrendjében történik.

További részletek az EISZ honlapján. 

Tájékoztatók a Springer Nature weboldalán és az EISZ honlapján

Támogatható cikkek:

 • Eredeti közlemények (Original Article, Original Research, Research Paper)
 • Összefoglaló cikkek (Review Article)
 • Brief Communication (Letter)
 • Continuing Education

7. b) Springer- Nature Fully

A "tisztán" Open Access kiadásmódra váltott folyóiratok APC-díjainak lehívását biztosítják. Az aktuális fogadó periodikumokról a közzétett listáják alapján, a kézirat benyújtása előtt tájékozódjon.  A tapasztalatok alapján, ez a keret merül ki a leggyorsabban.

8) Taylor & Francis

2023-ban új lehetőség intézményünben. 47 magyarországi szerzőségű cikk megjelentetését biztosítja az EISZ-program.

Információk a kiadónál:  Open Acess Agreements

9) Wiley & Sons

EISZ-ismertető (Wiley)

Primary Research és Review cikkekre kérhető a publikációsdíj-mentesség. A Wiley keretösszeget határozott meg, a cikkek elfogadásának, illetve az affiliáció igazolásának sorrendjében nyerhetnek az elfogadott cikkek díjmentes Open Access hozzáférést. Útmutatók:

OABLE training Hub

 További felvilágosítást kérhet a tudományszervezési referenstől (Dr. Dudás Anikó)


 

Mi a nyílt hozzáférésű  közlés (Open Access - OA-publikálás)?

Az olvasónak nem kell fizetnie a dokumentumért, sem a hozzáférésért; a tudományos kiadásban közreadott mű - jellemzően szakcikk - a megjelenése pillanatától szabadon elérhető az interneten. Az open access akadálytalan hozzáférést biztosít a világhálón, így a föld bármely táján vásárlás, előfizetés nélkül el lehet érni a teljes szöveges, hivatásos kiadónál megjelent közleményt. A közzétételi mód növeli a kutatási eredmények  láthatóságát, felgyorsítja a tudományos kommunikációt, nagyobb esélyt teremt a szerző érvényesülésének, teret enged a kutatási eredmények disszeminációjának.

A rangos tudományos kiadók az OA-licencért úgynevezett Article Processing Charge (APC) megjelentetési költséget számolnak fel. Az EISZ felhasználói kör tagjaként, intézményünk is kedvezményezettje az előfizetett adatbázisokhoz kapcsolt publikálási támogatásnak. A tagintézmények szerzői így neves kiadóknál, a kutatókra háruló külön költségek nélkül kérhetik a benyújtott és elfogadott cikk megjelentetését, Open Access licenc alatt.

Gold Open Access - a kiadás és hozzáférés "arany" útja:  A kiadó által gondozott, online felületen közreadott formális publikáció, mely átment a szokásos kiadási fázisokon: kézirat tartalmi és formai gondozása, szakmai és egyéb lektorálás, szerkesztés, technikai szerkesztés, tördelés. A formális megjelenés pillanatáról kezdve akadálytalanul (szabadon) elérhető, leölthető, hivatkozható. Nemzetközi szabványos dokumentumazonosítókkal is el van látva (ISBN, ISSN, doi) ("szerző fizet" üzleti modell)

Hibrid folyóirat- Vegyesen tartalmaz olyan cikkeket, amelyek OA-licenc alatt jelentek meg, előfizetés nélkül letölthetők, és olyan cikkeket, amelyek publikációs díj megfizetése nélkül jelentek meg. Ez utóbbiakat az olvasó úgy érheti el, ha megvásárolja a kiadványt, előfizet a folyóiratra ("olvasó fizet"  és "szerző fizet"-típusú cikket vegyesen tartalmaz)

EISZ - nyílt hozzáférésű publikálás - díjmentességre vonatkozó információk

A PPKE szerzőinek nyílt hozzáférésű (Open Access, OA) cikkek megjelentetésére van lehetőségük az EISZ-programba vont kiadók folyóiratainál. A közlési díjat (APC - Article Processing Charge) az adatbázisok intézményi előfizetése fedi le. Kiadónként - szerzőnként évente egyszer vehető igénybe a publikációs díj alóli felmentés. Oktatók, kutatók és a doktori iskolák hallgatói tartoznak a jogosultak körébe, egyedi és társszerzőként is. A konkrét feltételeket az adott kiadóval kötött EISZ-szerződés szabja meg.

A szerzőtől, amennyiben affiliációként Egyetemünket jelöli meg, és a dolgozat megjelentetéshez igénybe szeretné venni a díjmentességet, a következőket kérjük:

- a kiadó rendszerében és a cikken is szerepeltesse a PPKE e-mail címét;
- társszerzős cikk esetében a kiadó megszabhatja feltételként, hogy a támogatást akkor igényelheti jogosult intézmény tagja, ha ő az első szerző vagy a társszerzői csoport képviselője (levelező szerző / corresponding author);
- a kézirat adatlapján gondoskodjon a megfelelő beállításokról, azaz
- tanulmányozza át a kiadó EISZ-megállapodását, a vonatkozó szakaszokkal összhangban végezze el a megfelelő műveleteket a kiadó felületén, illetve kövesse a szolgáltató útmutatóit.

  


Magyar Tudományos Művek Tára

 MTMT (PPKE-honlap)

Ismertetjük honlapunkon a legfontosabb információkat, tudnivalókat az intézményi tudományos bibliiográfia közös építéséhez az MTMT rendszerében. Regisztrált szerzőink számára kiindulópontok: 

Bejelentkezés adatfelvitelhez, gyűjtőkör, az MTMT-hez kapcsolódó egyéb teendők, affiliáció jelölése az intézmény szerzőinek és munkásságuk bemutatásához.

MTMT: Mire való, kik használják, kiknek kell regisztrálniuk?

A tudományos kutatómunka és eredményesség egyik megnyilvánulási formája a tudományos írásművek megjelentetése. A publikációkat a PPKE szerzői az MTMT tárában tartják nyilván.

A rendszer bibliográfiai adatbázis, az egyes művek tételeihez az adatfelvitelkor csatolhatók a teljes cikkek és más források internetcímei. Ezek a külső felületen is láthatók és kattinthatók.

A tudományos munkásságra vonatkozó adatok felvitele intézményi szerzők és adatrögzítők számára engedélyezett, regisztrációhoz kötött.

Regisztrációt az MTMT honlapjáról lehet kezdeményezni. A intézményi adatkezelő az új jelentkezőt azonosítást követően fogadja be, ennek feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen  pázmányos munkavállalói vagy doktorandusz  jogviszonnyal.

 Diákok figyelmébe ajánljuk:

Az MTMT használata szakirodalom felkutatásához

Felhívjuk diákjaink figyelmét arra, hogy az adatbázis szakirodalom-keresésre alkalmas lehet, használatát javasoljuk, ám ehhez nincs szükség regisztrációra!

Az MTMT elsősorban bibliográfiai adatokat rögzít. A bibliogárfiai adatokon kívül sokszor megtalálhatók a teljes szövegekhez vezető internetcímek. A linkek külső forrásokra mutatnak.

Közöttük előfordulnak internetes e-archívumból, digitális könyvtárakból vagy a folyóirat-honlapokról – akár szabadon (Open Access/OA)– letölthető cikkek vagy más szövegek, publikációk. Irodalmazáshoz tehát NINCS SZÜKSÉG MTMT-REGISZTRÁCIÓRA!!!


Disszertációk

REAL-PhD repozitórium

A PPKE doktori iskoláiban született, sikeresen megvédett értekezések bibliográfiai adatai megtalálhatók az MTMT rendszerében, a teljes szövegeket a REAL-PhD repozitóriumban archiváljuk.
Az értekezések adatait aratja az európai disszertációs portál is:

DART-Europe e-Thesis Portal 

DART-Europe e-Thesis - Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Az értekezésekről és a meghirdetett nyilvános vitákról - az ODT/MAB adatbázisával összehangoltan - doktori iskoláink honlapjain található bővebb információ.


Könyvtári kutatás

A PPKE könyvtárai

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek nincs központi könyvtára, a karokon önállóan működő bibliotékák segítik az adott fakultáson folyó oktatás, tudományos kutatás és továbbképzés szakirodalommal való ellátását.Katalógus

A négy kar gyűjteménye jelenleg külön-külön kereshető a Qulto (HUNTÉKA 2v) integrált könyvtári rendszer olvasói felületén.

HTK - katalógus
BTK - katalógus
JÁK - katalógus
ITK - katalógusAdatbázisok, folyóiratok (kurrens előfizetések)

Egyetemünk az előfizetett elektronikus adatbázisok gazdag választékáról is gondoskodik, emellett számos, egyedi megrendelésű hazai és külföldi folyóirat érkezik nyomtatott és online formában.

Az aktuális tárgyévi összesítéseket lásd fent a tartalomjegyzéknél.

 


Partnerkönyvtárak

Megállapodások alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói ingyenesen – az adott intézmény saját hallgatóival azonos feltételek mellett – vehetik igénybe az ELTE Egyetemi Könyvtár és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola könyvtári szolgáltatásait.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel fennálló aktív hallgatói jogviszonyt diákigazolvánnyal, vagy hallgatói jogviszony-igazolással igazolni kell. Az adott könyvtár szolgáltatásairól és használati szabályairól tájékozódjanak annak honlapján!

 

 

 

ELTE Egyetemi Könyvtár 

Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Honlap: https://www.konyvtar.elte.hu

Adatbázisok az Egyetemi Könyvtárban: ELTE Egyetemi Könyvtár - adatbázisok

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Cím: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Honlap: http://www.sapientia.hu/hu/hirek/Könyvtár

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME OMIKK)

Könyvtár épületének címe: 1111 Budapest, Budafoki út 4-6.

https://www.omikk.bme.hu/

Beiratkozási információ LÁSD >  BME OMIKK