MTMT

Legutóbbi frissítés: 2021-05-03

 A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) a magyarországi kutatásokhoz kötődő bibliometriai adatbázis, amely közösen építhető, egységes rendszerben tartja nyilván a tudományos közleményeket és a rájuk kapott hivatkozásokat. Céljai közé tartozik, hogy a hazai felsőoktatási és akadémiai kutatóhelyek tudományos műveinek hiteles, országos kiterjedésű, minél teljesebb bibliográfiai adatbázisaként segítse a magyar tudományos teljesítmény nemzetközi bemutatását, megismerését és disszeminációját.

Egyetemünk az MTMT alapító tagja (2010). Munkatársaink megjelent műveinek adataival a rendszer folyamatosan frissül, megtekinthetők személyek és intémzényi részlegek szerint is.

Kapcsolódó oldal: Tudományos információ

MTMT2  https://www.mtmt.hu

HÍR, ÚJDONSÁG

 • Megváltozott az új folyóiratcímek felvitelének rendje   (2021. november 1.)

Az MTMT közleménye:

Ha a közleményhez új folyóiratot visznek fel ISSN szám megadása nélkül, a következő figyelmeztető szöveg jelenik meg:

"ISSN szám nélkül nem vehet fel új folyóiratot. Mivel a folyóiratok zöméhez tartozik ISSN, ezért kérjük, hogy
- ellenőrizze még egyszer, nincs-e már benne a folyóirat listánkban a lap, illetve
- nézze meg a lapszámot, vagy a folyóirat honlapját, nem találja-e meg rajta az ISSN számot.
Ha úgy dönt, hogy mégis így menti el a rekordot, akkor az az Egyéb típusba kerül. Fórum bejegyzésben kérheti, hogy a központi adminisztráció nézze meg a rekordot, és döntse el, hogy folyóiratcikknek minősíthető-e?
- ISSN nélküli folyóirat felvételét külön is kérheti a Fórumban. Kérjük, hogy a folyóirat nevén kívül minél több azonosításra alkalmas adatot soroljon fel: pl. Kiadó, honlap, bármilyen egyéb URL, ahol információ található."

Az ISSN nélkül felvitt folyóirat közlemény rekordja a folyóirat mentése után automatikus típusváltással Egyéb típusú, Nem besorolt rekord lesz.
A jelleg nem változik. Folyóirat tipusú rekord nem keletkezik.
Az újonnan bekerült ISSN nélküli folyóirat a Forrás mezőbe kerül (az Egyéb típus "Leírás 0" mező új elnevezése: Forrás).
Ha volt esetleg kötet és füzet szám, azok a Leírás 1 mezőbe kerülnek Kötet: és Füzet: előtaggal.

"A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 2015. július 21-én hatályba lépett módosításával a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis, a Magyar Tudományos Művek Tára működtetése a Magyar Tudományos Akadémia közfeladatává vált. Az MTA közfeladatát az MTA Könyvtár és Információs Központ közreműködésével, annak alapfeladatául rendelve látja el. Az MTAtv. 19/A. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az MTMT működésének részletes szabályairól az
Az MTA elnökének 10/2021. (II. 24.) számú határozata rendelkezik."

<https://www.mtmt.hu/sites/default/files/10-2021-ii-24_eln-hat_nemz-tud-bibl-ab.pdf>

 

Szerzőknek:


 Gyakori kérdések

 

Mi a jelszóm?

A jelszót a regisztrációnál kell beállítani, összekapcsolható az EduId belépéssel. Jelszó-emlékeztető kérhető a külső felületről. Ha nem sikerül, keresse a kari adminisztrátort!

Mi a DOI

Digital Object Identifier - többek között az interneten fellelhető elektronikus kiadványok, cikkek, könyvrészletek azonosítására alkalmazzák. Kézi felvitelnél a rendszer az első lépések között DOI-azonosítót kér. Ha  a dokumentumon szerepel DOI és a felvitelhez megadjuk, a rendszer keresést indít külső adatbázisok felé, találat esetén a külső forrásból beolvassa a teljes bibliogárfiai adatsort. Hasonlóképp jár el, ha WOS vagy PubMed ID-val rendelkezünk, és ezt állítjuk be. Ha nem ismertek ilyen azonosítók,  akkor a a DOI sort üresen hagyva, a >> Tovább >>  gombbal lépjen előre!

Hogyan frissíthető a doktori.hu?

A doktori adatbázisba való publikációs és tudománymetriai adatok áttöltését az MTMT rendszerében kell kezdeni 10 válogatott mű jegyzékének összeállításával. A doktori.hu oldalán részletes útmutató található az egyes lépésekről. 
10 válogatott közlemény tétele és a tudománymetriai adatok frissítéséhez a doktori.hu adatbázisban - saját-készítédű segédlet (letöltés)

Hol kezdjem az egészet?

A rendszerrel való ismerkedéshez javasoljuk először a Rövid útmutató áttanulmányozását. Gyakorlófelületen ki lehet próbálni az alapfunkciókat (MTMT gyakorlófelület). Az intézményi adminisztrátorok szívesen segítenek, kérdéseikkel, személyes segítségért őket is lehet keresni. Igény esetén csoportos vagy egyéni konzultációt is megszervezünk. Az MTMT belső felületén hasznos lehet a tájékozódáshoz az MTMT Fórum felkeresése, a már megválaszolt kérdések átfutása.

Konferenciacikk, konferenciakötetben megjelent tanulmány - hogy kell felvinni az adatokat?

Attól függ...

 • Könyvrészlet >> Konferenciaközlemény ha a befoglaló kötet regisztrált és van ISBN, illetve az egyes tanulmányoknak van DOI-azonosítója; vagy
 • Könyvrészlet>>Szaktanulmány - inkább a tanulmáyngyűjtemény-jelleg a fontos; a konferencia-előzmény és a kötet megjelenése között több év is eltelt; vagy a szakterületen nem szokásos külön megkülönböztetni a konferenciához kapcsolódó publikációt.

Ha nincs ISBN, a közreadás preprint jellegű, kiadói - szaklektori vélemény és szerkesztés nem volt, alkalmi internetes közreadásról van szó:

 • Egyéb konferenciaközlemény >> ... (aminek befoglalója az Egyéb konferenciakötet). A saját konferenciaelőadás írásos összefoglalóját vagy cikkét  hiba Egyéb konferenciakötet kategórában rögzíteni!

Mik a leggyakoribb típushibák adatfelvitelnél?

 • Könyv>>Tanulmánykötet vagy más szerkesztett kiadvány, mint befoglaló kötet tételénél a tanulmányok szerzőinek feltüntetése - hiba! A kötet adataihoz csak a szerkesztőt szükséges csatolni, a tanulmányok íróinak felsorolása a kötetnél helytelen, ők a saját dolgozatuk bibliográfiai tételére kerülnek majd fel - szerzőként.
 • szócikk [szócikkek] - értjük alatta a többes számot is: a legtöbb esetben összevontan, egy tételben kell felvinni az ugyanabban a kézikönyvebn megjelent szócikkeket!)

FONTOS! A publikációk MTMT-szerinti besorolásához, kérjük, alkalmazzák a típus-besorolás-jelleg táblázat meghatározásait. Elérhető az MTMT-honlapról:

Dokumentumok/Ismertetők >> Típus, besorolás, jelleg Legfrissebb: 4.3. verzió (2018.09.18.) 

Indexek - Metrika

Néhány fontosabb  tudománymetriai forrás a lap végén található. Ugrás a lap végére.

Tudománymetria /altmetria - a legismertebb indikátorok


 Gyűjtőkör

Személyek: A PPKE főállású munkatársai; a kutatócsoportok tagjai; a doktori iskoláinkban közreműködő nyugalmazott oktatóink; a doktoranduszok, amennyiben van szakmai tudományos publikációjuk.

Adatok:

Publikációk (az MTMT szóhasználatában: közlemények) és a rájuk kapott hivatkozások (MTMT: idézők) bibliográfiai adatai. Az intézményi adatgondozás (ellenőrzés, intézményi hozzárendelés és egyéb munkák) jellemzően a tudományos értékeléseknél és az akkreditációs eljárásoknál figyelembe vehető   kiadványok bibliográfiai adataira és idézőire terjed ki, ezek jellemzően a "Tudományos" és az "Oktatási" besorolású, teljes terjedelmű művek.

Alkotások: a művészeti és műszaki ágazatokra jellemző alkotások bejegyzésére is lehetőség van (MTMT felületén: Kézi adatfelvitel >> Alkotás).

A közlemények (publikációk) köre:

Az MTMT az MTA szakbizottságai által, az MTA doktora pályázati követelményrendszerben nevesített publikációk bibliográfiai nyilvántartásának irányelveit követi, össze van hangolva a kutatási pályázatok, akkreditációs eljárások kívánalmaival is. Kiemelt feladat a formálisan publikált tudományos művek és a rájuk kapott, a szintén formálisan megjelent szaktudományos kiadványokban fellelhető tudományos értékű hivatkozások bejegyzése. Az Alkotások adatainak feltöltésénéhez értelemszerűen az érintett ágazatok akkreditációs követleményeit szükséges figyelembe venni. 

Disszertációk kezelése: 2013-tól törvényi kötelezettség az intézmény által elfogadott disszertációk adatainak nyilvántartása az MTMT-ben. A bibliográfiai tételhez csatoljuk a DOI-t és a REAL-PhD repozitóriumba feltöltött teljes szöveget is. Az adatokat a dotori eljárás lezárulása után, az Egyetemi  Doktori és Habilitációs Tanács döntése után viszi fel az adminisztratív személyzet az összes szükséges adattal együtt, hitelesítési eljárás kíséretében. Ezért kérjük, hogy az értekezést a hallgató ne írja be előre, mert annak dokumentációja hivatalból történik meg.

PPKE-értekezések a REAL-PhD repozitóriumban

A metaadatokat aratja az európai disszertációs portál:
DART-Europe E-theses Portal - Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Nem tartozik a gyűjtőkörbe többek között: a meg nem jelentetett (pl. pályázati anyaghoz írt) tanulmány; az absztrakt (kivéve, ha azt konkrét követelmény esetleg előírja), az előadás és más, nem teljes terjedelmű, vagy nem megírt, illetve nem leközölt mű. A hivatkozások közül: a szakdolgozati hivatkozás; a szerkesztett kötet egyes szerzőinek tanulmányaira érkezett hivatkozások a szerkesztőnél bejegyezve; fordításnál az eredeti szerző megállapításainak említése a fordítónál rögzítve (ld. hozzá az akadémiai és az ODT/MAB követelményeket). Nem javasolt felvenni a csak preprint formában elérhető cikket (kéziratot)  és egyéb efemer, tünékeny internetes bejegyzéseket, sem közleményként, sem hivatkozásként. Nem tekinthetők hivatkozásoknak a szakbibliográfiákban és a tematikus bibliográfiákban számbavett tételek; konferenciacikk esetében például az, ha az eseményt ismertetik.

Az MTMT nem alkalmas a teljes kutatói portfólió nyilvántartására, ezért nem található például külön címke a konferenciaelőadások megjelölésére.

Adatfelvitel: a szerzők jelszavas belépéssel közvetlenül az MTMT rendszerébe vihetik fel az adatokat. A BTK és a JÁK dékáni utasításai elrendelik az önálló szerzői adatfelvitelt, a többi karon a kialakult szokásrend szerint történhet az adatfelvitel.

Éves ismétlődésű adatszolgáltatást az intémzény a  KSH számára nyújt be március folyamán. A kimutatás az MTMT-ben meglévő, az intémzényhez rendelt tételeket veszi figyelembe.

Az összesítések előtt munkatársaink átttekintik az MTMT frissebb adatállományát, ellenőrzik a bibliográfiai rögzítést, a csatolt azonosítók és linkek érvényességét. Az intémzény oktatóitók kérjük, hogy február 15-éig szíveskedjenek frissíteni az MTMT-t a tárgyévet megelőző két évben megjelent publikációk bejegyzésével.


 

Regisztráció:

a) Új személyek regisztrációja:

Az MTMT felületéről (Regsztráció).

A regisztrációs adatlap beküldése után meg kell várni az intézményi befogadást, a rendszer erről üzenetet küld. A belépés után a szerzői adatlapon lesz megtalálható az MTMT-azonosító, amire egyes külső adatbázisok összekapcsolásakor lehet szükség (pl. doktori.hu, NKFI-pályázati rendszer).

b) MTMT-azonosítóval már rendelkező, az Egyetemre belépő, új munkavállaló intézményi regisztrációja

Ha Egyetemünkre új munkavállaló érkezik, aki már szerepel az MTMT-ben, a kari adminisztrátortól kérje felvételét és hozzárendelését a PPKE intézményi szerzői közé.
Az egyetemi munkakörökkel járó publikációs tevékenység nyilvántartásához és bemutatásához, az intézményi adatok kezeléséhez, ez a lépés elengedhetetlen.

Kutatói (személyi) törzsadatok ellenőrzése, frissítése:

Az MTMT-ben már meglévő kutatói (személyi) törzsadatok aktualitásának ellenőrzése a munkavállaló / doktorandusz kötelessége. Kérjük, sziveskedjenek az adatváltozásokkal frissíteni az adatlapot (e-mail cím; kutatói azonosítók, szakterületi nomenklatúrák hozzáadása). Felhasználónevet, kérésre, adminisztrátorok változtathatnak meg. Az adminisztrátorokat kell megkeresni, ha változik a kutató munkahelye, és az új intézményt hozzá kell rendelni a szeméyi törzslaphoz. A munkahelyváltozás bejelentése az MTMT intézményi adatainak kezelését teszi lehetővé.


 

Gyakorlati tudnivalók

A közlemény (publikáció) alatt általában a teljes terjedelmű, kifejtett, megírt, a szokásos tudományos apparátussal ellátott, kiadott tudományos írásműveket értjük. A művészeti és műszaki ágazatok a saját területük elvárásai szerint az MTMT-re feltölthetik egyedi műveik leírásait is. A továbbiakban a publikáció/közlemény kifejezést általánosítva használjuk a művekre.

A szerzői adatfelvitel

A szerzői adatbevitel a következőkből áll:

 • A publikációs és idéző rekordok bibliográfiai adatainak felvitele
 • A besorolások megadása
 • A szerző műveinél a szerző nevének az MTMT szerzői törzsadathoz való hozzárendelése
 • Intézményi hozzárendelés – a publikáció szerzői affiliációjának jelölése  (a legkisebb intézményi egységez lehet csatolni).
 • A tételek szerzői jóváhagyása.

Az intézményi gyűjtőkörbe tartozó szerzőktől kérjük, hogy az MTMT rendszerben az egyes tételeknél az affiliáció megjelölésével (az intézményi hozzárendeléssel, pl. a tanszék csatolásával) publikációikat "jelentsék be"  a munkahelynek. 

Az egyes publikációs tételeknél lehetőség van a finanszírozó szerv (pályázat) és szerződésszám megjelölésére is a "Szponzor" mezőben.

Ismertetők

MTMT honlap - https://www.mtmt.hu

Dokumentumok >> Ismertetők >> Jelleg, típus, besorolás - aktuális verzió (Dokumentumok / Ismertetők menüpotok)

Az MTMT Bibliográfiai Szakbizottságának állásfoglalása a szerkesztett kötetek idézettségével kapcsolatban:

"Szerző szerkesztésében megjelent tanulmánykötet esetén csak az tekinthető arra való hivatkozásnak, ha az a teljes szerkesztett műre történt. A kötet egy fejezetére, tanulmányára történő hivatkozás nem tekinthető az adott szerkesztőre, mint szerzőre történő hivatkozásnak." "Az állásfoglalás, az MTMT által addig is alkalmazott gyakorlatot erősíti meg."

MTA elnökség, doktori határozat, 2012.09.25 (milyen dokumentumtípusokat fogadnak el az értékelésnél, pl. csak a teljes terjedelmű, formálisan kiadott tudományos műveket)

https://www.mtmt.hu/system/files/mta_doktori_hatarozat_-_2012-09-25_-kivonat_2.pdf  

Állásfoglalás az efemer és tartós tárolású tudományos művek és a bennük előforduló hivatkozások kezeléséről (2014.04.11.)

Kapcsolódó dokumentumok

A MAB akkreditációs elvárásai, szakmai bírálati szempontjai

Az MTA elnökének 10/2021. (II. 24.) számú határozata

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 3/2017. (II. 24.) számú határozata A nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis működtetésének rendjéről (Akadémiai Értesítő LXVI/2017. évf. 3. sz. 53. o.)

Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról  2015. évi CXXXI. törvény.

Fontosabb elemei:
- A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása (a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis működtetése, információs közszolgáltatásént, 6-7.§)
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

 A Kormány 1167/2014. (III. 25.) Korm. határozata a tudományos közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos egyes feladatokról (Magyar Közlöny 2014. évi 44. szám - 1167/2014. (III. 25.)

1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról - Netjogtár

Kapcoslódó szervezetek,  pályázati rendszerek

Az ODT adatbázisának célja a magyarországi doktori képzés - a képzést folytató intézmények, doktori iskolák és résztvevőik (törzstagok, oktatók, témavezetők, doktoranduszok) - adatainak internetes nyilvánosságának biztosítása.

 


Indexek - Metrika

Néhány fontosabb tudománymetriai forrás

Kapcsolódó: Adatbázisok  

 
Indexek
Metrika

válogatás

Dimensions - tudományos publikációs és metrikai aggregáló,
arató és keresőrendszer, linkek teljes szövegekhez, idéző-szüretelés.

Nyílt hozzáférésű, minősített, regisztrált tudományos kiadók, kiadványok adatbázisai:

könyvek  DOAB;   folyóiratok DOAJ,  repozitóriumok OAPEN

Folyóiratok tudománymetriai forrásai:

SJR 2019. évi Q-érték szerint rendezett folyóiratlisták
(Q=quartilis; Q1: top 25%, Q2: top 2. quartilis, azaz 50-74% presztízsérték-tartományba kerülő címek)

Humanities and Social Sciences
Psychology
Social Sciences
Computer Sciences


 


  

Az MTMT tagsággal kapcsolatos feladatok koordinátora, szakmai képviselet:
Tudományszervezési referens

x