Dr. Sághy Ádám tudományos titkár 

A kutatócsoport kutatási területe a teológia, a jog és az urbanisztika határterületén helyezkedik el. Célja a város teológiai és urbanisztikai megismerése, értelmezése, és lehetőség szerinti alakításának elősegítése, a társadalom közjaváért, a kinyilatkoztatás és az egyház társadalmi tanításának fényében.  

Keresik azokat a közös pontokat, amelyek a teológia az urbanisztika és a jog számára lehetővé teszik az élő és termékeny párbeszédet. Ennek egyik fontos állomása volt 2021 májusában az „Isten városa ezen a világon? – Beszélgetés a teológia és az urbanisztika metszéspontjairól” c. kerekasztalbeszélgetés. Az itt felmerült problémák és perspektívák döntően abba az irányba mozdították el a kutatócsoport aktív tagjait, hogy a városról szóló gondolkodás lényegét tekintve teológia-központú kell legyen. 

A kutatócsoport a következő célokat és területeket jelölte ki, amelyekkel foglalkozott: 

  • A fenntartható fejlődés és a teremtés védelmének vizsgálata 
  • Az ún. KKV szektor és a kisközösségek kapcsolata, ennek viszonya az egyház társadalmi tanításához 
  • A szubszidiaritás elvének teológiai, jogi és urbanisztikai vizsgálata 
  • A keresztény családi vállalkozások helyi városi közösségekhez való adó- és egyéb társadalmi tőkét képező hozzájárulásának vizsgálata 
  • Annak vizsgálata, hogy milyen teológiai és morálteológiai ismérvei vannak Isten országának, mint a hegyre épült városnak, s annak miként próbáltak megfelelni a történelemben, valamint, hogy ennek milyen ismérvei lehetnek jelenleg a hívők lakta kisebb városrészekben? 
  • A kutatócsoport éves tervei között szerepel a város szerepének/hatásának részletes áttekintése az egyház és a katolikus teológia történetében. Ennek várható jelentősége kettős: egyrészt a katolikus teológia, szűkebb és tágabb értelemben egyaránt élő dialógusba kerül olyan határterületekkel, mint az építészet és az urbanisztika; másrészt, ezáltal saját hagyományai is új hangsúlyokat nyerhetnek. 

 A változások miatt 2022-es év második felében tervezik a Dr. Uta Karstein és Dr. Thomas Schmidt-Lux által szerkeszett Architekturen und Artefakte: Zur Materialität des Religiösen (Veröffentlichungen der Sektion Religionssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie) című kötetből készülő fordítások megjelentetését, illetve ezzel kapcsolatosan kerekasztalbeszélgetést. Szintén a 2022-es év második felére merült fel az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorhelyettese, Dr. Tamáska Máté részéről, hogy a szűken vett „város teológia”, és ennek szociológiai kitekintésének témájában közösen szervezzenek konferenciát. A konferencia kapcsán elhangzó előadások a TÉRformák és TÁRsadalomformák című tanulmánykönyvsorozatban jelenhetnének meg. Mind a kötetfordítás, mind a városszociológiai irányultságú kapcsolatteremtés azt szolgálná, hogy a város teológiai reflexiója élően megjelenjen és hatással tudjon lenni ezen a területen is.

A kutatócsoport kinevezett vezetője

Sághy Ádám
tudományos titkár


Önéletrajz

Elérhetőség
saghy.adam@gmail.com