AZ EDHT ELNÖKE:

Dr. Bándi Gyula EDHT-elnök, ÁJDHT-elnök, JÁDI-vezető

A TANÁCS TAGJAI:

Dr. Balogh Elemér külső tag
Dr. Barna Gábor külső tag
Dr. Dobos István IDI-vezető
Dr. Gyires Klára külső tag
 Ft. Dr. Kocsis Imre HDI-vezető
Dr. Mezey Barna külső tag
Dr. Ormos Pál külső tag
 Dr. Ott Anett EDÖK-képviselő
Dr. Őze Sándor TDI-vezető
Dr. Prószéky Gábor MMTDHT-elnök
Ft. Dr. Puskás Attila HDT-elnök
Dr. Surányi Balázs BTDHT-elnök
Dr. Szabó Péter kánonjogi doktori program vezetője
Dr. Szederkényi Gábor RTMTDI-elnök
Dr. Tímár József külső tag
 
Az EDHT titkára:

Dr. Ott Anett EDHT-titkár

A TANÁCS FELADATAI:

a) a doktori iskolák javaslatára kijelöli a doktori felvételi bizottságok tagjait;
b) a tudományterületi/tudományági doktori tanácsok javaslatára jóváhagyja a doktori iskolák törzstagjainak személyét;

c) a tudományterületi/tudományági doktori tanácsok javaslatára dönt az egyéni felkészülés alapján való doktori fokozatszerzési eljárás megindítására irányuló kérelmekről;

d) a tudományterületi/tudományági doktori tanácsok javaslatára dönt a fokozatszerzési eljárások indításáról, a felmentésekről, a doktori fokozatok odaítéléséről;

e) a tudományterületi/tudományági doktori tanácsok javaslatára kijelöli a bírálóbizottságok tagjait és a hivatalos bírálókat;

f) állást foglal a jogszabály vagy belső szabályzat megsértése miatt a rektornak benyújtott fellebbezések ügyében;

g) állást foglal a tudományterületi/tudományági doktori tanácsok által kezdeményezett kitüntetéses doktorrá avatási javaslatokról;

h) a kari tanács előterjesztése alapján javaslatot tesz az Egyetemi Tanácsnak a tiszteletbeli (Dr./dr. h. c.) címek adományozására, amely csakis külföldi, a tudományterületén kiemelkedő tevékenységet folytató intézményben működő (vagy ott emeritált), tudományterületén nemzetközileg releváns tudományos munkát végző személy számára adható;

i) szétosztja a tudományterületek, ill. tudományágak között az Egyetemre jutó állami doktori ösztöndíjakat;

j) dönt a doktori képzés támogatása céljából az Egyetem rendelkezésére bocsátott anyagi eszközök felosztásáról;

k) ellenőrzi a jelen szabályzat végrehajtását;

l) kialakítja a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának elveit és módszereit;

m) jóváhagyja a doktori iskolák működési szabályzatait, valamint képzési terveit;

n) jóváhagyja a tudományterületi/tudományági doktori tanácsok által kezdeményezett doktori iskola létesítésére, illetve működő doktori iskolákra vonatkozó, szervezeti és személyi javaslatokat, amelyeket szükség esetén a rektor a fenntartó jóváhagyását követően a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsághoz véleményezésre benyújt.