Szociális humán erőforrás fejlesztése

Kedvezményezett neve: Pázmány Péter Katolikus Egyetem (konzorciumi tag)
Projekt azonosító száma: EFOP-3.8.2-16-2016-00001
Projekt címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése

Szerződött támogatási összeg: 11 241 870 195 Ft
A PPKE támogatási összege, mint konzorciumi tag: 175.144.040 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tényleges befejezése: 2023.06.30.
A PPKE szakmai műhelyvezetője: Rostáné Dr. Riez Andrea, a PPKE BTK egyetemi adjunktusa, a Szociális Vezetőképzés Tanszék tanszékvezetője

 

Szociális vezetőképzés

A vezetőképzés fejlesztése révén a szociális ágazatón belül a döntéshozói és intézményi szinten dolgozó szakemberek együttműködésének elősegítése, az interszektorális tudásmegosztás és együttműködések módszertani kialakítása a célunk a Szociális humán erőforrás fejlesztése című projekt keretein belül.

A Szociális humán erőforrás fejlesztése című projekt keretein belül a szociális vezetőképzés révén a szociális ágazatón belül a döntéshozói és intézményi szinten dolgozó szakemberek vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése a célunk.

A szociális szektorban dolgozókra sokkal nagyobb teher hárul, mellyel meg kell küzdeniük, és méginkább indokolttá teszi olyan, az ágazatot fejlesztő képzések megtartását, indítását, mellyel a szakág dolgozói számára tudunk korszerű ismereteket és módszertani eljárásokat, technikákat átadni a szakmai és személyes fejlődéshez, a mindennapi tevékenység végzéséhez.

Képzéseinkkel mi is azon vagyunk, hogy a szakemberek számára segítséget nyújtsunk feladatellátásukhoz, éppen ezért választottuk képzésünk egyik sarokpontjának a gyakorlatorientált, szemléletformáló, kooperatív hozzáállást.

A Szociális humán erőforrás fejlesztése című projekt keretében a személyes gondoskodás területén dolgozók számára vezetői pozíciók betöltéséhez szükséges komplex vezetői ismereteket nyújtó kétszintű vezetőképzési rendszer kialakítására és bevezetésére került sor. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet újraszabályozta a szociális intézmények vezetőinek törvényben kötelezőként előírt továbbképzési rendszerét, melynek célja a menedzsment szemlélet megerősítése, korszerű vezetési eszközök alkalmazására való képessé tétel, az emberi erőforrással való hatékony, eredményes gazdálkodás.

Képzéseket folytatunk mind a konvergencia régiókban, mind a fejlett régióban. Az képzési rendszer kialakítására és első megtartására Egyetemünk támogatást kap az EFOP-3.8.2-16-2016-00001, valamint a VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosítószámú projektek keretében.

A projekt megvalósítás során szorosan együttműködünk a konzorciumi partnereinkkel a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, mint konzorciumvezetővel, valamint a Semmelweis Egyetemmel és a Károli Gáspár Református Egyetemmel.

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 azonosító számú pályázat megvalósítását 2019. február 15. napon kezdtük Győr, Nyíregyháza, Eger, Székesfehérvár, Esztergom helyszíneken, szerződéskötésre 2020. július 7. napon került sor. A projekt megvalósítására 175.144.040 Ft vissza nem térítendő támogatás kaptunk.

A VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt esetében 2020. januártól kezdtük meg a képzéseinket Budapesten. A megvalósításra jelenleg még nem kötöttünk támogatási szerződést.

Egyetemünkön a jogszabályi előírásoknak és a Képzési és oktatási programban megfogalmazottak szerint szociális vezetőképzés alap- és mesterképzése 4 modulból, 12 tartalmi tanegységből (tantárgyból) áll. Az egyes szintek között a képzés módszertana és a képzésre fordított óraszámok eltérőek. A képzési program szisztematikus, tudatos és innovatív. A megvalósításban gyakorlatorientált, szemléletformáló és kooperatív magatartást vár el.

A képzésben részt vevő a jelenléti órákon legalább 85%-ban való, a jelenléti ívek aláírásával igazolt megjelenés és a záró projektmunka határidőre történő leadása esetén bocsátható záróvizsgára.

A 31/2018. (IX.25.) EMMI rendelet alapján a vezetőképzés megszervezésére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is jogosulttá vált, amelyet a Katolikus Szeretetszolgálattal való együttműködésben valósít meg.

Karunk a képzés folytatásának céljából létrehozta a Szociális Vezetőképzés Tanszéket a Szociológiai Intézeten belül (https://btk.ppke.hu/szociologiai-intezet), melyről bővebben a https://btk.ppke.hu/szocialis-vezetokepzes-tanszek linken tájékozódhatnak.


A projekt megvalósítása során megjelent Híreink: