A PPKE BTK díszdoktora     

Díszdoktorrá avatása: 2012. október 12. 

Rezsőházy Rudolf magyar és keresztény identitását megvalló tudós, értelmiségi, aki nemcsak választott hazájában, Belgiumban, hanem a rendszerváltozás óta Magyarországon is részt vesz a tudományos életben és a közéletben. Szakmai, társadalomtudósi érdeklődésének középpontjában mindvégig a nyugati, keresztény kultúra legfőbb tartalmai álltak. Központi kutatási területe a társadalmi és történelmi változások tanulmányozása; ezen belül is a társadalmi fejlődés kérdései, valamint az értékek kialakulásának és módosulásának témája. Rezsőházy Rudolf tagja a Belga Királyi Akadémiának, külső tagja a Magyar Tudományos Akadémiának.