A Szent István Társulat Ipolyi Arnold alelnök kezdeményezésére 1885-ben hívta életre Tudományos és Irodalmi Osztályát azzal a szándékkal, hogy ez a magyar katolikus tudósok hatékony szellemi műhelye legyen. Harminc év elteltével ez a testület olyan jelentős tudományos tevékenységet tudott maga mögött, hogy 1915-ben Csernoch János hercegprímás a hatékonyabb munka összefogására javasolta: a Tudományos és Irodalmi Osztály alakuljon át Szent István Akadémia néven önálló intézménnyé.

Az így létrejött – a Szent István Társulattal változatlanul szoros kapcsolatban maradó – tudós testület a két világháború közötti időszakban a magyar tudományos közélet egyik meghatározó tényezője lett, kitűnő együttműködésben a Magyar Tudományos Akadémiával és egyéb tudományos társulatokkal, társaságokkal. 

A Szent István Akadémia célja mind a mai napig, hogy a katolikus tudósok társulásaként, szakosztályainak megfelelően mozdítsa elő a tudományosságot a keresztény értékrend szellemében.

https://szentistvanakademia.hu/

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem tagjai

 • Fröhlich Ida - PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 • Garay Barna - PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar
 • Gárdonyi Máté - PPKE Hittudományi Kar
 • Jobbágyi Gábor - PPKE Jog- és Államtudományi Kar
 • Kocsis Imre - PPKE Hittudományi Kar
 • Kovács Péter - PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 • Kránitz Mihály - PPKE Hittudományi Kar
 • Kuminetz Géza - rektor
 • Lautner Péter - PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 • Martos Levente Balázs - PPKE Hittudományi Kar
 • Medgyesy S. Norbert - PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 • Nagy László - PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 • Őze Sándor - PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 • Perendy László - PPKE Hittudományi Kar
 • Prószéky Gábor - PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar
 • Puskás Attila - PPKE Hittudományi Kar
 • Rokay Zoltán - PPKE Hittudományi Kar
 • Schanda Balázs - PPKE Jog- és Államtudományi Kar
 • Szabó István - PPKE Jog- és Államtudományi Kar
 • Szabó Péter - PPKE Jog- és Államtudományi Kar
 • Szolgay Péter - PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar
 • Takács László - PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 • Újváry Zsuzsanna - PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
 • Varga Zs. András - PPKE Jog- és Államtudományi Kar
 • Vincze Krisztián - PPKE Hittudományi Kar