Dr. Birher Nándor kutatócsoport-vezető 

2022 április 29-én nemzetközi konferenciát tartott a kutatócsoport karitásztudomány témakörben, azzal a célkitűzéssel, hogy összegyűjti a közép-európai egyházi civil szolgáltatókat egy egységes adatbázisba. Erre Segítő egyházak – tudományos együttműködés az egyházi szociális szolgáltatók közép-európai adattárának létrehozásához 2022-2024 címmel került sor. Az alapkérdés úgy hangzott: milyen módon hangolhatók össze Közép-Európában az egyházi karitatív szolgáltatások? Ehhez három részkérdésre kellett választ találni: mely országok tartoznak Közép-Európához, mely egyházi szolgáltatások vehetők figyelembe, illetve mely karitatív tevékenységeket célszerű összehangolni? A konferencia hároméves program alapjait fektette le. Ez idő alatt részletesen megvizsgálják az imént felvetett kérdéseket, továbbá létrehoznak egy könnyen elérhető „adattárat”, „naplót” az egyes egyházi szolgáltatókról és szolgáltatásaikról Közép-Európában. A feladat nagyságát mutatja, hogy ezt gyakran nemzeti szinten sem sikerül minden vonatkozásban megoldani, nemzetközi szinten pedig még kevésbé. Mégis törekedni kell az együttműködésre, ugyanis – éppen az ukrán konfliktus nyomán vált nyilvánvalóvá – nagy szükség lenne az országhatárokon túlnyúló közös munkára.  A konferencia során hangsúlyozták, hogy az egyházi szervezetek szolgáltatásokat nyújtanak a nemzeti szintű szociális törvények szabályai szerint az idősgondozásban, a fogyatékosok gondozásában vagy éppen a hajléktalanellátásban. Ugyanakkor nem feledkezhetnek meg vallási küldetésükből következő szolgáltatásaikról sem. Ide tartoznak az egyes segélyprogramok, a gyűjtések és a kríziskezelések. A konferencia az első sikeres lépés az új, nagy jelentőségű közép-európai együttműködésben. A résztvevők reményei szerint nemcsak tudományos, hanem gyakorlati megoldást is jelent a rászoruló felebarátok megsegítésében.