A kutatócsoport célja és tevékenysége:

A kutatócsoport célja, hogy feldolgozza és megőrizze Joseph Ratzinger, a későbbi XVI. Benedek pápa tudományos munkásságát. Ezzel összefüggésben a ratzingeri szövegkorpusz magyar nyelvű gondozását tűzi ki célul. A tudományos munka mellett a kutatócsoport feladata, hogy Joseph Ratzinger gondolkodását a tudományos közösségen kívül is, a szélesebb társadalom számára elérhetővé tegye. A kutatócsoport – összhangban a Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont céljával – kiemelt feladatának tartja a hit és értelem párbeszédének elősegítését, amely Ratzinger gondolkodói karakterének is alapvető motívuma volt. A kutatócsoport tevékenységét a tudományköziség elve alapján végzi. A kutatócsoport céljait tudományos publikációk elkészítésével, Ratzinger munkásságának fordításával, konferenciák szervezésével és tudományos ismeretterjesztő tevékenységével kívánja elérni.

A kutatócsoport vezetője:

Ft. Dr. Gájer László (PPKE HTK, tanszékvezető)

Önéletrajz

 

 

 

A kutatócsoport tudományos titkára: Jancsó András (PPKE BTK, tanársegéd)
A kutatócsoport tagjai:
Dr. Botos Máté (PPKE BTK, tanszékvezető docens)
Dr. Nyirkos Tamás (PPKE BTK, docens)
Prof. Dr. Kucsera Tamás Gergely (KRE BTK, egyetemi tanár)
Dallman Kristóf (PTE BTK, PhD-hallgató)
Érszegi Márk Aurél (PPKE KJPI, PhD-hallgató)
Fenyves Krisztián (PPKE HTK, PhD-hallgató)
George Joseph Vellankal (SZTE BTK, PhD-hallgató)
Megalakulás dátuma: 2023.09.01.