Fontosabb, soron következő mérföldkövek, határidők:


• 12 hónapos és 2022.02.01-től induló 7 hónapos kutatási projektek lezárása: 2022.08.31.
• 12 hónapos és 2022.02.01-től induló 7 hónapos projektek Szakmai Záró Beszámolóinak leadása: A felhívás vonatkozó pontja alapján az ösztöndíjszerződésben rögzített ösztöndíjas időszak utolsó napjától számított 10 napon belül részletes, a pályázati felhívásban közölt kötelező vállalások és a kutatási tervben rögzített feladatok végrehajtásáról szakmai záró beszámolót szükséges benyújtani a fogadó felsőoktatási intézmény részére. A beszámoló benyújtásának módjáról szóló a tájékoztató e-mail az érintetteknek 2022.08.05-én kiküldésre került, melyet azzal egészítenénk ki, hogy a beszámolók anyagát legkésőbb 2022.09.12-ig szükséges leadni a kari ügyintézőknél, illetve elektronikusan a központi e-mailcímre benyújtani.


Az aláírt konzultációs lapokat legkésőbb 2022.08.22-ig szíveskedjenek eljuttatni a kari ÚNKP ügyintézőkhöz, köszönjük!

 

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem


Tájékoztatás a PPKE BTK és PPKE ITK intézményi ÚNKP zárórendezvény lebonyolítása kapcsán

 

A PPKE BTK ÚNKP Zárókonferencia 2022.06.16.

A PPKE ITK rendezvény időpontja és helyszíne: 2022.06.24. 845- 1400 PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar (1083 Budapest, Práter u. 50/A.)

PPKE ITK Szekcióbeosztás

 

UPDATE: A PPKE JÁK rendezvénye 2022.08.25-én, online módon kerül megrendezésre 15 órai kezdettel.

További tájékoztatás a kari ÚNKP ügyintézőtől kérhető!

 

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 


Tájékoztatás az ÚNKP 2021/2022. évi ösztöndíjak zárásával kapcsolatban

Tisztelt Ösztöndíjas!

Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét arra, hogy a 2021/2022. évi Új Nemzeti Kiválóság Program keretében támogatott kutatási programok az alábbi időpontokban zárulnak:

- az ÚNKP-21-1 típusú 10 hónapos alapképzéses kutatói ösztöndíj: 2022.06.30-án;

- az ÚNKP-21-2 típusú 10 hónapos mesterképzéses kutatói ösztöndíj: 2022.06.30-án;

- az ÚNKP-21-3 típusú 12 havi doktori kutatói ösztöndíj: 2022.08.31-én;

- az ÚNKP-21-4-I típusú 12 havi doktorvárományosi kutatói ösztöndíj: 2022.08.31-én;

- az ÚNKP-2-4-II típusú posztdoktori kutatói ösztöndíj: 2022.08.31-én;

- az ÚNKP-21-5 típusú Bolyai+ kutatói ösztöndíj: 2022.08.31-én;

- az ÚNKP-21-6 típusú 10 hónapos alapképzéses kutatói ösztöndíj: 2022.06.30-án.

Az ösztöndíjas időszak utolsó napjától számított 10 napon belül (a 10 hónapos ösztöndíjak esetében legkésőbb 2022.07.10-ig, a 12 hónapos ösztöndíjak esetében legkésőbb 2022.09.10-ig) szükséges részletes, a vállalt kutatási tervben rögzített feladatok végrehajtásáról szóló Szakmai Záró Beszámolót benyújtani a fogadó felsőoktatási intézmény részére.

A 2021/2022. évi ÚNKP Szakmai Záró Beszámoló sablonja a PPKE-n:

ÚNKP-21-1

ÚNKP-21-2

ÚNKP-21-3

ÚNKP-21-4-I

ÚNKP-21-4-II

ÚNKP-21-5

ÚNKP-21-6

A formanyomtatványban a támogatott kutatási program megvalósulásának szöveges ismertetésén túl a pályázati felhívásban (4.2. pont) közölt kötelező tevékenységekről is tételesen be kell számolni, valamint az ezen felül teljesített szakmai eredményekről.

Az ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3 és az ÚNKP-21-4-I típusú ösztöndíjaknál a szakmai záró beszámoló része a témavezető szakmai értékelése, valamint mellékletét kell képeznie a kötelező vállalások megvalósítását igazoló alátámasztásoknak, továbbá a megvalósítás során havonta kiállított, témavezető és ösztöndíjas által is aláírt Konzultációs lapnak - amennyiben az nem kerül korábban leadásra a kari ÚNKP ügyintézőknél.

Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt Szakmai Záró Beszámolót a fentiekben megadott határidőig egy eredeti, aláírt, papíralapú példányban nyújtsa be a kari ÚNKP pályázati ügyintéző részére, illetve annak elektronikus példányát (xls. és pdf formátumban), valamint alátámasztó mellékleteit a kari ügyintézőnek és az unkp@ppke.hu központi e-mailcímre is legyen szíves megküldeni!

Az intézményi ÚNKP zárórendezvény lebonyolítása kapcsán előzetes információk:

 - a PPKE BTK rendezvény időpontja és helyszíne: 2022. június 16. , PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Sophianum (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.),

 - a PPKE ITK rendezvény időpontja és helyszíne: 2022.06.24. PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar (1083 Budapest, Práter u. 50/A.)

( PPKE JÁK rendezvény lebonyolításának időpontja és módja még szervezés alatt)

További tájékoztatás a kari ÚNKP ügyintézőtől kérhető!

Amennyiben a beszámoló elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban kérdés merül fel az unkp@ppke.hu címen, illetve a +36-70-529-8665 telefonszámon állunk szíves rendelkezésére.

Kari ÚNKP ügyintéző elérhetőségei:

Halas Anita
pályázati referens
PPKE BTK Gazdasági Igazgatóság
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. I. em. 101-es szoba
halas.anita@btk.ppke.hu

dr. Jakab Katalin
pályázati referens
PPKE JÁK
jakab.katalin@jak.ppke.hu 

Nagy Olivér
pályázati referens
PPKE ITK Gazdasági Osztály
1083 Budapest, Práter u. 50/A. I. em. 128.
Tel.: +36-1-886-4781
nagy.oliver@itk.ppke.hu

 

Ezúton is gratulálunk a sikeresen megvalósított kutatási programhoz!

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Gazdasági Osztály Pályázati Csoport

C 1085 Budapest, Horánszky u. 20. II. /207.
T +36 (70) 5298665
E unkp@ppke.hu

 


 

2022.03.11.

Tisztelt Ösztöndíjas!

Tájékoztatom, hogy a mai napon kezdeményeztük a tavaszi félévre járó ösztöndíjak kiutalását, a BSc és MSc hallgatók esetében a 2022.02.01 - 2022.06.30-ig, illetve a doktori, posztdoktor és Bolyai+ kategóriás kutatóknál a 2022.02.01 - 2022.08.31-ig tartó időszakra. Az összegek várhatóan 2022.03.18-ig érkeznek meg az egyéni számlákra.

Továbbá, a 2021/2022. évi pályázati felhívások - tekintettel a program ütemtervében tapasztalt csúszásokra - módosultak 2022.03.09-én, erről az NKFIH még hivatalos tájékoztatást nem közölt, de az http://www.unkp.gov.hu/palyazatok központi ÚNKP oldalon már az aktualizált dokumentumok érhetők el. A határidő módosítások közül a futó program megvalósítását az intézményi ÚNKP záró rendezvény végső határidejének 2022.08.31-ig történő meghosszabbítása érinti, kérem, erre tekintettel legyen szíves a kutatási programja zárását tervezni! (Az egyéni záró beszámolók benyújtásának eredeti határidejét a módosítás nem befolyásolja!)

Szeretném felhívi szíves figyelmét, hogy a napokban kerül megosztásra a PPKE ÚNKP Ügyfélszolgálat online kérdőíve a 2021/2022. évi forduló megvalósítása kapcsán, melynek keretében a program intézményi lebonyolításával kapcsolatos tapasztalaikról, véleményükről szeretnénk képet kapni. A kérdőív elérhetőségéről e-mailben, valamint itt a honlapon is tájékoztatni fogjuk az érintetteket.

Üdvözlettel,
PPKE ÚNKP Ügyfélszolgálat
+36-70-529-8665
unkp@ppke.hu

 


Tisztelt Ösztöndíjas!

Az ösztöndíjprogram sikeres zárásához az ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3 és ÚNKP-21-4-I típusú projektek esetében a havi egy konzultációnak meg kell lennie a projekt végére.

 

A felhívásban közöltek szerint:
"A témavezető feladatai keretében legalább havonta egy alkalommal köteles személyes/online konzultációt folytatni az ösztöndíjassal a kutatási tevékenysége szakmai támogatása érdekében, amelynek igazolására az ösztöndíjas által is aláírt konzultációs lapot állít ki, mely az ösztöndíjas szakmai záró beszámolójához kerül csatolásra."

Továbbá:
„Az ösztöndíjas köteles az ösztöndíjszerződésben rögzített ösztöndíjas időszak utolsó napjától számított 10 napon belül részletes, a pályázati felhívásban közölt kötelező vállalások és a vállalt kutatási tervben rögzített feladatok végrehajtásáról szakmai záró beszámolót benyújtani a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve. A beszámoló része a témavezetői szakmai értékelés, továbbá az ösztöndíjas és a témavezető közötti konzultációt igazoló mindkét fél által, 10 hónapos ösztöndíjas időszak esetében az első öt hónapra vonatkozóan legkésőbb január 31-ig, a második öt hónapra vonatkozóan legkésőbb június 30-ig, öt hónapos ösztöndíjas időszak esetén legkésőbb az ösztöndíjas időszak záró napjáig aláírt konzultációs lap."

Az első öt havi konzultációs lapok a témavezetői díjak kifizetése érdekében 2022.01.31-ig kerüljenek kiállításra és legkésőbb 2022.02.04-ig megküldésre a kari ÚNKP ügyintézőnek!

Azon hallgatók esetében, akiknél az ösztöndíjas időszak 2022.01.31-én zárul a kutatási program megvalósítását bemutató záró szakmai beszámolót, valamint a pályázati felhívás 4. pontjában előírt kötelező tevékenységek teljesítését alátámasztó mellékleteket legkésőbb 2022.02.10-ig kell papíralapon benyújtani a kari ÚNKP ügyintézőnek egy eredeti, a Témavezető által is aláírt példányban, továbbá a dokumentáció szkennelt változatát (pdf) elektronikusan az unkp@ppke.hu címre megküldve.

Az öt hónapos ösztöndíjakhoz sablonok:
ÚNKP-21-1
ÚNKP-21-2
ÚNKP-21-3

A második öt havi konzultációs lapok – az ÚNKP-21-1 és ÚNKP-21-2 típusú ösztöndíjaknál – 2022.06.30-ig kerüljenek kiállításra és legkésőbb 2022.07.11-ig megküldésre a záróbeszámolóval együtt papíralapon a kari ÚNKP ügyintézőnek!

Az ÚNKP-21-3 és ÚNKP-21-4-I típusú ösztöndíjasok a II. félévi időszakról legkésőbb 2022.08.20-ig legyenek szívesek a konzultációs lapokat leadni a kari ügyintézőknél a témavezetői díjak szeptemberi kifizetése érdekében.

A konzultációs lap sablonja az alábbi linken letölthető:
Konzultációs lap ÚNKP 2021/2022.

Üdvözlettel,
PPKE ÚNKP Ügyfélszolgálat
+36-70-529-8665
unkp@ppke.hu


Tájékoztató a konzultációs lappal kapcsolatban

Tisztelt Ösztöndíjas!

Az ösztöndíjprogram sikeres zárásához az ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3 és ÚNKP-21-4-I típusú projektek esetében a havi egy konzultációnak meg kell lennie a projekt végére.

A felhívásban közöltek szerint:

"A témavezető feladatai keretében legalább havonta egy alkalommal köteles személyes/online konzultációt folytatni az ösztöndíjassal a kutatási tevékenysége szakmai támogatása érdekében, amelynek igazolására az ösztöndíjas által is aláírt konzultációs lapot állít ki, mely az ösztöndíjas szakmai záró beszámolójához kerül csatolásra."

Továbbá:

„Az ösztöndíjas köteles az ösztöndíjszerződésben rögzített ösztöndíjas időszak utolsó napjától számított 10 napon belül részletes, a pályázati felhívásban közölt kötelező vállalások és a vállalt kutatási tervben rögzített feladatok végrehajtásáról szakmai záró beszámolót benyújtani a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve. A beszámoló része a témavezetői szakmai értékelés, továbbá az ösztöndíjas és a témavezető közötti konzultációt igazoló mindkét fél által, 10 hónapos ösztöndíjas időszak esetében az első öt hónapra vonatkozóan legkésőbb január 31-ig, a második öt hónapra vonatkozóan legkésőbb június 30-ig, öt hónapos ösztöndíjas időszak esetén legkésőbb az ösztöndíjas időszak záró napjáig aláírt konzultációs lap."

Az első öt havi konzultációs lapok a témavezetői díjak kifizetése érdekében 2022.01.31-ig kerüljenek kiállításra és legkésőbb 2022.02.04-ig megküldésre a kari ÚNKP ügyintézőnek!

A második öt havi konzultációs lapok – az ÚNKP-21-1 és ÚNKP-21-2 típusú ösztöndíjaknál – 2022.06.30-ig kerüljenek kiállításra és legkésőbb 2022.07.11-ig megküldésre a záróbeszámolóval együtt, papíralapon a kari ÚNKP ügyintézőnek!

Az ÚNKP-21-3 és ÚNKP-21-4-I típusú ösztöndíjasok a II. félévi időszakról legkésőbb 2022.08.20-ig legyenek szívesek a konzultációs lapokat leadni a kari ügyintézőknél a témavezetői díjak szeptemberi kifizetése érdekében.

 A konzultációs lap sablonja az alábbi linken letölthető:

Konzultációs lap ÚNKP 2021/2022.

 Üdvözlettel,

PPKE ÚNKP Ügyfélszolgálat
+36-70-529-8665
unkp@ppke.hu 

Tisztelt Ösztöndíjasok!

Köszönjük az ösztöndíjszerződések benyújtását, melyek felterjesztésre kerültek az egyetemi vezetés aláírására, a hiánypótlással érintett, valamint a postán még be nem érkezett szerződések beérkezésük szerint, a következő körben kerülnek aláírásra.

A rektori aláírást követően az Önöket illető példányokat postai úton juttatjuk el Önökhöz.

Engedjék meg, hogy felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a kutatások megvalósításához lehívható dologi keret terhére a költségvetésükben betervezett tételekről mielőbb egyeztetni szükséges a kari ÚNKP ügyintézőkkel az egyetemi beszerzési folyamatok indítása érdekében.

Továbbá, a 2021/2022. évi konzultációs lapok sablonját az alábbi linkről tölthetik le:

ÚNKP 2021/2022. évi Konultációs lap

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem


2021. 10.01.

Tisztelt Pályázók!

Köszönjük a jogviszony igazolások megküldését.

A mai nappal kiküldésre kerültek az ösztöndíjszerződés sablonok és a tájékoztató a szerződéskötéssel kapcsolatos teendőkkel.

Kérjük, hogy aki még a költségvetést nem küldte meg elektronikusan (aláírt példány pdf-ben) a kari ügyintézőnek, valamint a központi ÚNKP ügyfélszolgálatra egyaránt, az legyen szíves mielőbb pótolni!

Továbbá értesítjük a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar ösztöndíjasait, hogy 2021.10.01-től a kari ÚNKP ügyintézői feladatokat Halas Anita pályázati referens látja el az alábbi elérhetőségekkel:

Halas Anita
pályázati referens

PPKE BTK Gazdasági Igazgatóság

C 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. I. em. 101.
M +36 (70) 511-8894
E halas.anita@btk.ppke.hu

Gratulálunk pályázatuk sikeréhez!

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem


2021.09.13.

Fontosabb, soron következő mérföldkövek, határidők a pályázati felhívásban közölt ütemterv alapján:

 • A fogadó intézmény és az ösztöndíjas közötti Ösztöndíjszerződés megkötéséről szóló intézményi értesítés, valamint a szerződés-tervezet megküldése az Ösztöndíjas részére: 2021.10.01.
 • Ösztöndíjszerződések aláírása az ösztöndíjasok által*: 2021.10.11. (várhatóan a kiküldött sablont az Ösztöndíjas által kitöltve, 3 eredeti példányban aláírva személyesen benyújtás útján a központi ÚNKP Ügyfélszolgálaton: 1085 Budapest, Horánszky u. 20. II.em. 207. szoba )
 • Ösztöndíjszerződések megkötése: 2021.10.18. (az Ösztöndíjasok által a központi ÚNKP Ügyfélszolgálaton leadott dokumentációt az ÚNKP koordinátor terjeszti fel a fogadó felsőoktatási intézmény aláírására, a mindkét fél által aláírt szerződéscsomagból egy eredeti példányt az ösztöndíjas számára a pályázatban megadott címre postai úton megküld)
 • Az első félévi öt havi (szeptember – január) ösztöndíjak utalása az ösztöndíjasok részére, (doktorvárományosok és posztdoktorok esetében 6 havi) legkésőbb 2021.12.31-ig.

*Az ösztöndíj szerződés és mellékletei (kutatási terv, adatkezelési nyilatkozat, költségterv) 3-3 eredeti példányban képezik a teljes szerződéscsomagot.

A 2021/2022. évi ösztöndíjszerződés tervezetét a Kezelő szerv általi megküldését követően (ld. fent) tudjuk az ösztöndíjasok felé továbbítani kitöltésre és aláírásra.

Amennyiben a pályázat keretében a Kutatási terv a Témavezető által is aláírt formában került benyújtásra, és annak további eredeti példányban történő aláíratása a szerződéskötési határidőig nem megoldható a járványügyi korlátozásokból kifolyólag, akkor a Kutatási terv egy eredeti és két másolati példányban elfogadható a kétoldalú aláírásra tekintettel.

Az alábbi linken közvetítjük az ösztöndíjasok dologi keretének felhasználásával kapcsolatos intézményi tájékoztatót és költségvetés sablont, mely alapján az ösztöndíjszerződés 3. sz. mellékletét képező ösztöndíjas költségterv a Témavezetővel történt egyeztetés alapján (ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-4-II típusú projektek esetében a Témavezető nem releváns) összeállítandó!

Költségterv_5_hónapos_ÚNKP-21-1 és ÚNKP-21-2

Költségterv_10_hónapos_ÚNKP-21-1 és ÚNKP-21-2

Költségterv_12_hónapos_ÚNKP-21-3

Költségterv_12_hónapos_ÚNKP-21-4-I

Költségterv_12_hónapos_ÚNKP-21-4-II és ÚNKP-21-5

Költségterv_10_hónapos_ÚNKP-21-6

Tájékoztató az ösztöndíjas kutatásához kapcsolódó elszámolható dologi költségekről

Az ösztöndíjas dologi keret a teljes időszakra elnyert ösztöndíj támogatás 20%-a.

Az aláírt költségtervek szkennelt változatát (pdf formátumban) legyenek szívesek a kari ÚNKP ügyintézőknek, valamint a PPKE ÚNKP Központi Ügyfélszolgálatáraaz unkp@ppke.hu címre is legkésőbb 2021.09.30-ig megküldeni.

Kérjük, hogy a költségek tervezésekor - főleg a tervezett tanulmányutak, konferencia látogatások esetén - legyenek tekintettel a járványügyi korlátozásokból adódó sajátosságokra, rendkívüli intézményi eljárásrendekre. Továbbá, az egyetemi rendszeren keresztül indított igényeket úgy kell tervezni, hogy azok még az ösztöndíjas időszakon belül pénzügyileg is teljesíthetők legyenek, illetve a számláknak minden esetben az Egyetem nevére kell szólniuk!

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Tel: +36-70-529-8665

unkp@ppke.hu


Tájékoztatás a 2021/2022. évi ÚNKP pályázati eredményekről

2021.08.24.

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében benyújtott pályázati anyagok bírálata megtörtént, a minisztériumi döntés is megérkezett, ezért az ösztöndíjban részesülő pályázatok listáját az alábbi linkeken keresztül tesszük közzé.

ÚNKP-21-1 nyertesek listája

ÚNKP-21-2 nyertesek listája

ÚNKP-21-3-I nyertesek listája

ÚNKP-21-3-II nyertesek listája

ÚNKP-21-4-I nyertesek listája

ÚNKP-21-4-II nyertesek listája

ÚNKP-21-5 nyertesek listája

ÚNKP-21-6 nyertesek listája

Az ösztöndíj igénybevételének feltétele, hogy a nyertes pályázók az ösztöndíjas jogviszony feltételeit (aktív hallgatói/doktori hallgatói jogviszony, valamint az oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony/oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan legkésőbb 2021. szeptember 21. napjáig, a 2021/2022. tanév második félévére vonatkozóan legkésőbb 2022. február 18. napjáig igazolják.

A jogviszony igazolások benyújtásának módja:
A Tanulmányi Osztály, illetve az ÚNKP-21-4 és ÚNKP-21-5 pályázatok esetében a Bér- és Munkaügyi Osztály által kiállított, aláírt hivatalos igazolás szkennelt változata pdf. formátumban az unkp@ppke.hu címre megküldve.

Az elsőéves alapképzésben valamint az elsőéves osztatlan mesterképzésben részt vevő nyertes pályázóknak a témavezető szakmai támogatásával kitöltött és a témavezető által is aláírt kutatási terveiket szintén a fent megjelölt határdátumokig van lehetőségük benyújtani a fogadó felsőoktatási intézmény részére – amennyiben erről a pályázat benyújtásakor nem intézkedtek.

A felhívás 13.3. pontja alapján lehetőség van a az ösztöndíj összegén felül, a támogatott kutatás megvalósításával összefüggő dologi kiadások fedezésére is támogatást igénybe venni, ennek pontos összegéről az ösztöndíjas költségvetés sablon („Költségterv az ÚNKP kutatás megvalósításával kapcsolatos dologi kiadásokhoz”) kiküldésével egyidejűleg kapnak tájékoztatást, illetve a rendelkezésre álló keret lehetséges felhasználásnak módjáról („Tájékoztató az ösztöndíjas kutatásához kapcsolódó elszámolható költségekről”).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázati Kiírás értelmében az ösztöndíjas elveszíti az ösztöndíjra való jogosultságát, ha az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek. Eztért kérjük a fentiekben megjelölt határidők pontos betartását!

Sikeres megvalósítást kívánunk!

Üdvözlettel,

ÚNKP Ügyfélszolgálat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Tel: +36-70-529-8665

unkp@ppke.hu


Fontosabb, soron következő mérföldkövek, határidők a pályázati felhívásban közölt ütemterv alapján:

 • A Támogatói döntés ITM általi meghozatala: 2021.08.12.
 • A fogadó felsőoktatási intézmény kiértesítése az ÚNKP támogatási javaslat alapján meghozott Támogatói döntésről (ÚNKP döntési lista): 2021.08.19.
 • A pályázók kiértesítése a pályázatuk eredményéről*: 2021.08.25.
 • Hallgatói beiratkozások, oktatói, kutatói jogviszony létesítésének, valamint az arról szóló jogviszony igazolások leadásának határideje a fogadó felsőoktatási intézmény részére**: 2021.09.21.
 • A fogadó intézmény és az ösztöndíjas közötti Ösztöndíjszerződés megkötéséről szóló intézményi értesítés, valamint a szerződés-tervezet megküldése az Ösztöndíjas részére: 2021.10.01.
 • Ösztöndíjszerződések aláírása az ösztöndíjasok által: 2021.10.11.
 • Ösztöndíjszerződések megkötése: 2021.10.18.
 • Az első félévi öt havi (szeptember – január) ösztöndíjak utalása az ösztöndíjasok részére, (doktorvárományosok és posztdoktorok esetében 6 havi) legkésőbb 2021.12.31-ig.

*az ösztöndíjas jogviszony a nyertes pályázó oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony/egyéb jogviszony (a továbbiakban: oktatói, kutatói jogviszony) létrejöttével válik jogerőssé;

**Az ösztöndíjas jogviszonyt 2021. szeptember 20. után létesítők esetén a hallgatói (alap-, mester /osztatlan/ képzés esetén a keresztfélévesek), oktatói, kutatói jogviszony igazolás hiányában az ösztöndíj elfogadásáról szóló nyilatkozat legkésőbbi leadási határideje a fogadó felsőoktatási intézmény részére szintén 2021.09.21.

 


 

Tájékoztatás a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kart érintő személyi változásról

Tisztelt Ösztöndíjas!

Mihályi Laura pályázati referens asszony távozásával Székely Ágnes pályázati referens asszony látja el a továbbiakban az ÚNKP ügyintézői feladatokat a PPKE BTK-n.
Székely Ágnes
pályázati referens
PPKE BTK Gazdasági Igazgatóság
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. I. em. 101-es szoba
Telefon: +36(70)511-8894
szekely.agnes@btk.ppke.hu

Üdvözlettel

ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


 

2021.05.28.

Pályázatok formai ellenőrzése

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a benyújtott pályázatok formai ellenőrzése folyamatban van, legkésőbb 2021.05.31-ig minden pályázónak megküldjük a visszajelzést.

Kérjük szíves türlemüket!

Üdvözlettel,

PPKE ÚNKP Ügyfélszolgálat

1085 Budapest, Horánszky u. 20. II. em.

+36-70-529-8665


 

2021.05.18.

Aláírt szándéknyilatkozatok elektronikus megküldése

 

Tisztelt Pályázók!

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által befogadott ÚNKP kutatások kapcsán az aláírt szándéknyilatkozatokat a mai napon továbbítjuk Önöknek a FOI nyilatkozaton megadott e-mailcímekre.

 

Pályázatukhoz sok sikert kívánunk!

 

Üdvözlettel,

PPKE ÚNKP Ügyfélszolgálat

1085 Budapest, Horánszky u. 20. II. em.

+36-70-529-8665

 

 

 

 

 

 

 


 

 

2021.04.20.

Tisztelt Pályázók!

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program 2021/2022.évi kiírásai, melyek az http://www.unkp.gov.hu/palyazatok oldalon megtekinthetők/letölthetők.

Ösztöndíj Működési Szabályzat (ÖMSZ)

A korábbi intézményi tájékoztatás kiegészítéseként az alábbiakban közvetítjük kategóriánként a pályázatok benyújtásával kapcsolatos egyetemi eljárásrendeket, sablonokat.

 

2021-as eljárásrend a szándéknyilatkozatokhoz ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2 és ÚNKP-21-4-II pályázati kategóriákhoz

Ellenőrző_lista_ÚNKP-21-1

Ellenőrző_lista_ÚNKP-21-2

Ellenőrző_lista_ÚNKP-21-4

2021-as eljárásrend a szándéknyilatkozatokhoz ÚNKP-21-3 és ÚNKP-21-4-I pályázati kategóriákhoz

Ellenőrző_lista_ÚNKP-21-3

Ellenőrző_lista_ÚNKP-21-4

2021-as eljárásrend a szándéknyilatkozatokhoz ÚNKP-21-5 pályázati kategóriához

Ellenőrző_lista_ÚNKP-21-5

2021-as eljárásrend a szándéknyilatkozatokhoz ÚNKP-21-6 pályázati kategóriához

Ellenőrző_lista_ÚNKP-21-6

 

Sikeres pályázást kívánunk!
Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665

 


 

Tisztelt Látogató!

Üdvözöljük a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Új Nemzeti Kiválóság Program intézményi aloldalán.

Amennyiben pályázóként érdeklődik, kérjük tekintse át a 2021/2022. évre vonatkozó alábbi tájékoztatónkat.

Tájékoztató a 2021/2022. évi Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj lehetőségről

PPKE pályázati sablonok:

1. számú melléklet: Fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata
2. számú melléklet: Témavezetői nyilatkozat
3/a számú melléklet: Intézetvezetői nyilatkozat
3/b számú melléklet: Doktori Iskola vezetőjének nyilatkozata

3/c számú melléklet: Intézetvezetői nyilatkozat kutatási program befogadásáról (ÚNKP-21-6 kategória esetében)

 

A 2021/2022-es pályázati felhívásokat a kiíró a http://www.unkp.gov.hu/ oldalon teszi közzé várhatóan 2021.04.19-én.

Üdvözlettel,
ÚNKP Ügyfélszolgálat
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Email: unkp@ppke.hu
Telefon: +36-70-529-8665