Az Egyetemi Doktori Minőségbiztosítási Bizottság

 1. §(1) A doktoriképzés és fokozatszerzés minőségbiztosítása elveinek és módszereinek kialakításában – a doktori iskolák minőségbiztosítási bizottságainak véleményére figyelemmel – az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tanácsadó-véleményező szerveként  Egyetemi Doktori Minőségbiztosítási Bizottság működik közre a jelen szabályzat rendelkezései szerint.

(2) A bizottság feladatköre:

 1. a)javaslattétel a doktori képzések minőségbiztosítási elveinek, módszereinek, rendszerének meghatározására az Egytemi Doktori és Habilitációs Tanács felé a Minőségpolitika és az Egyetem minőségbiztosítási rendszerének keretei között;
 2. b)javaslattétel a Minőségfejlesztési program doktori iskolákra vonatkozó részének elemeire;
 3. c)a doktori iskolák tudományterületi/tudományági doktori tanácsok által jóváhagyott minőségbiztosítási terveinek áttekintése és továbbítása tájékoztatás céljából az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, valamint az Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottság részére;
 4. d)felmérések, mutatószámok vizsgálatának kezdeményezése az Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottságnál;
 5. e)a doktori iskolai minőségbiztosítási tevékenység koordinálása;
 6. f)a minőségcélok megvalósulásának évközi nyomonkövetése;
 7. g)a doktori iskolák minőségbiztosítási beszámolóinak véleményezése és jóváhagyásra való felterjesztése az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács felé; valamint
 8. h)mindazon minőségbiztosítási feladatok ellátása, amelyeket az Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottság a feladatkörébe utal.

(3) A bizottság rendes tagjai:

 1. a)az EDHT elnöke;
 2. b)az EDHT által választott két tag;
 3. c)az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat által delegált doktorandusz.

(4) A bizottság maga választja elnökét a (3) bekezdés b) pontja szerinti tagok közül.

(5) A külső érdekeltek képviselői a bizottság döntésétől függően tanácskozási joggal részt vehetnek a bizottság munkájában.

(6) A bizottság titkársági feladatait a minőségbiztosítási feladatokért felelős központi szervezeti egység látja el, amelynek munkatársai a bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.

A Doktori Iskolák minőségbiztosítási bizottságainak tagjai
EDMB tagjai
EDMB üléseinek tervezett időpontjai 2024
EDMB határozatok 2024