A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (továbbiakban Egyetem) elkötelezett a tisztességes és átlátható működés mellett. Ennek biztosítása érdekében, tekintettel a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: új Panasztörvény v. Törvény) rendelkezéseire, belső visszaélés-bejelentő rendszert működtet.

Az új Panasztörvény szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

  1. a) az Egyetem által foglalkoztatott,
  2. b) az a foglalkoztatott, akinek az Egyetemmel fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
  3. c) az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
  4. d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az Egyetemmel szerződéses kapcsolatban áll,
  5. e) az Egyetemmel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
  6. f) az Egyetemnél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
  7. g) az Egyetemmel az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
  8. h) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az Egyetemmel megszűnt.

 

Szóbeli bejelentést az Egyetemnek a bejelentések fogadására kialakított hivatalos helyiségében, a bejelentés fogadására előzetesen egyeztetett időpontban lehet tenni. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentés szövegét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az írásbeli bejelentéseket az Egyetem székhelyére címezve, postai úton, vagy az Egyetemnek a bejelentések fogadására fenntartott elektronikus levelezési címén (integritas@ppke.hu) lehet megtenni.