A program célja:

A magyarországi és külhoni magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények közötti kölcsönös hallgatói mobilitások rendszerének megteremtése, az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakítása.

A program keretében 1-5 hónapos tanulmányi célú részképzést, illetve oktatási tevékenységet lehet folytatni a külhoni partneregyetemeken.

A részképzés és oktatás magyar nyelven folyik.

Célcsoport:

Szülőföldjükön tanulmányokat folytató külhoni magyar felsőoktatási hallgatók és oktatók, valamint magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói és oktatói.

A mobilitási programra alap-, mester-, és doktori képzésen résztvevő hallgatók is pályázhatnak. A pontos lehetőségeket a felek szerződésben rögzítik.

A Makovecz Ösztöndíjprogram bemutatása:

Az Ösztöndíjprogram vonatkozásában az alábbi külhoni felsőoktatási intézmények, mint kijelölt intézmények vehetnek részt:

Erdélyben és a Partiumban:

  • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
  • Partiumi Keresztény Egyetem
  • Babes-Bolyai Tudományegyetem
  • Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet
  • Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Nyelvű Művészeti Kara

Felvidéken:

  • Selye János Egyetem
  • Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara

Kárpátalján:

  • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.

Vajdaságban:

  • Újvidéki Egyetem, elsősorban annak szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara
  • Szabadkai Műszaki Szakfőiskola

A program 2022/2023. tanévi kiírása megtekinthető a Kormány honlapján:
https://kormany.hu/dokumentumtar/makovecz-program-2022-2023

A Keretprogram szerkezete:

A Keretprogram két ösztöndíjprogramból épül fel:

Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram:
A magyar-magyar hallgatói mobilitás növelése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) a kijelölt határon túli, magyar oktatási nyelvű képzéseket működtető felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók, illetve a külhoni képzések után érdeklődő anyaországi hallgatók részére a jövőben speciális támogatást biztosít, mellyel a Keretprogram időszakában külhoni magyar és anyaországi hallgatók vehetnek részt 1-5 hónapos részképzésekben az intézményközi együttműködésekben résztvevő felsőoktatási intézményekben.

Makovecz Oktatói Ösztöndíjprogram:
Az oktatói mobilitás növelése és egyúttal a külhoni magyar nyelvű képzések akkreditációs szempontból történő megerősítése érdekében az emberi erőforrások minisztere jelen felhívásban kijelöli azon külhonban működő felsőoktatási intézményeket, melyeken meghatározott létszámban oktatói álláshelyek létesítéséhez biztosít magyar költségvetési támogatást.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek jelenleg a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemmel van kétoldalú együttműködése hallgatói ösztöndíjprogramra (1-5 hónap).