IX. Fraknói Nyári Akadémia az egyháztörténeti tudományos–diskurzus, a megélt történelem és a közösségépítés jegyében.

2023.08.14.

Kalocsa adott otthont augusztus 3–5. között a IX. Fraknói Nyári Akadémiának, az ELKH-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, az ELKH Moravcsik Gyula Intézet és ezúttal a PPKE BTK szervezésében. A három napos esemény együttműködő partnerei az idei évben az ELKH–OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport, PPKE BTK Kubinyi András Történész Műhely és Viski Károly Múzeum voltak. Az idei konferencia az elmúlt évekhez hasonlóan a kurrens kutatási eredmények interpretálása mellett a közösségépítést is szolgálta.

Az Akadémia résztvevői augusztus 3-án érseki szentmisén vettek részt, amelyet S.E.R. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek celebrált. Homíliájában érsek atya arra biztatta a megjelent kutatókat és hallgatókat, hogy a történelemi hitelesség jegyében a teljes igazság feltárásán fáradozzanak.

Ebben az évben öt szekcióban és három helyszínen kerültek megrendezésre az előadások. A Viski Károly Múzeum, Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény mellett a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár adott otthont az előadásoknak. Az előbbi két helyszín a jelenlévő pécsi, felvidéki, ELTE-s és döntő többségben Pázmányos oktatók-hallgatók mellett a helyi érdeklődőket is szívesen fogadta. Az elhangzott előadások középkoron, a koraújkoron át az 1950-es évek egyháztörténeti eseményeibe engedtek betekintést, amelyek fókuszában Kalocsa állt. Az érseki városhoz az előadók különféle módokon kapcsolódtak. A vatikáni-magyar kutatások, az érseki életutak, szakrális kisemlékek, a koncepciós perek, valamint a kódexek egyaránt hidat képeztek a Kalocsa-tematikához.

Az első napon a Viski Károly Múzeumban két szekcióban három-három előadásra került sor a 15. századtól egészen a 19. századig terjedő tematikákkal. Az első szekcióban Nemes Gábor, Fedeles Tamás, valamint Forgó András előadása hangzott el, amelyet Szovák Kornél moderált. A folytatásban Mons. Tóth Tamás, az MKPK titkára, továbbá Lakatos Adél és Romsics Imre tartotta meg előadását Tusor Péter szekcióvezetésével.

A második nap délelőttje Mihalik Béla, Csibi Norbert, Sági György és Lakatos Andor kutatásainak bemutatásával telt, akik a Tanácsköztársaságtól az ’50-es évekig terjedő időszak hazai egyháztörténetének egy-egy epizódjába avatták be a hallgatóságot.

A konferencia utolsó napján, az utolsó szekcióban ismét a középkor állt a középpontban. ELKH–OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport részéről a vezető Sarbak Gábor mellett Korondi Ágnes, Zsupán Edina, Kisdi Klára és Hende Fanni ismertette kalocsai kódexekre irányuló kutatásait a főszékesegyházi könyvtárban.

Az idei Akadémia a személyes (megélt) történelem ismertetésére is alkalmat teremtett. S.E.R. Bábel Balázs érsek váci egyházmegyés papi életútján keresztül ismerhette meg a hallgatóság az államszocializmus „egyházpolitikáját”, a represszió és az ellenállás változatos és tanúságteli eseményeit. A pódiumbeszélgetés moderátora Tusor Péter volt.

A szakmai programok mellett kulturális események színesítették a IX. Fraknói Nyári Akadémia egyháztörténeti programját. A Főszékesegyház és az Astriceum, a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár-és Levéltár, az Érseki Kastély, a Visky Károly Múzeum felkeresése, továbbá a hajósi érseki kastély és a templom meglátogatása szintén a három nap részét képezte. Szakértő bemutatóik Vörös Márta, Grócz Zita, Lakatos Andor és Adél, valamint Romsics Imre voltak.

A szakmai-és kulturális programok mellett idén is lehetőség nyílt a tudományos-szakmai diskurzusokra a katolikus egyetem tanárai, jelenlegi és volt hallgatói, illetve más egyetemekről érkezett résztvevők között, ezáltal is erősítve a hazai egyháztörténeti kutatások jelenét és jövőjét. Az akadémia aktái a PPKE BTK támogatásával jelennek meg jövőre.

Szöveg: Kiss Balázs

Fotó: Oláh Róbert és Kanász Viktor

További részletek, képek és videók: www.institutumfraknoi.hu

A megnyitó itt érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=NJjWcBVQ54w&t

Széchenyi 2020 - Magyarország Kormánya - Európai Unió, Európai Regionális Fejlesztési Alap - Befektetés a Jövőbe