Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: Közcélú szervezetek menedzsmentje
Tárgy kódja: JAKG239XX0
Óraszám: N: 2/0/0, L: 9/0/0
Kreditérték: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: JÁK
Felelős szervezeti egység: JÁK Heller Farkas Közgazdaság-tudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Dr. Katona Klára Krisztina
Tárgyleírás:

A tantárgy tartalma:

A nonprofit gazdálkodás: a gazdálkodás fogalma, tartalma, célrendszere; a nonprofit gazdálkodás alapelvei, lényegi jellemzői; a nonprofit szervezetek erőforrásai és azok felhasználása; a nonprofit gazdálkodási szabályok rendszere, különös tekintettel a közhasznú szervezetekre; gazdasági felügyelet.

Pénzügyi irányítás: pénzügyi tervezés a nonprofit szervezetekben (éves terv, cash flow); a nonprofit szervezetek adózási kapcsolatai; a számviteli rendszer alapelvei és fontosabb sajátosságai; bevételek és ráfordítások, költségelszámolás; pénzügyi-számviteli beszámoló és könyvvezetési kötelezettség a nonprofit szervezetekben; mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek.

A nonprofit szervezetek működésének tervezése: a stratégiai tervezés jelentősége a nonprofit szervezetekben; a szervezet irányvonalának, arculatának kialakítása; szervezeti kultúra és szervezeti kommunikáció a nonprofit szervezetekben; a formalizált stratégiai terv és elemei.

Marketing szemlélet: a marketing orientáció lényege és jelentősége; a marketing információs rendszer tartalma és feladatai; a stratégiai terv és a marketingstratégia kapcsolata, nonprofit marketing menedzsment; a belső és külső Public Relations jelentősége &ea

cute;s eszköztára, a PR hatékony alkalmazása.

Forrásteremtés a nonprofit szervezetekben: a pénzügyi források biztosításának módjai – fundraising; pályázatok, pályázatírás; támogatások, támogatói szerződések; adománygyűjtés.

A nonprofit szervezetek humán forrásai: alkalmazottak és professzionális tanácsadók; együttműködés az önkéntesekkel, önkéntesek toborzása.

 

Tananyag:

  • Hetesi Erzsébet (szerk.): A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje.  Szeged: JATEPress, 2002 ([S.l.] [s.n.])
  • Kahulits Andrea: Nonprofit szervezetek pénzügyeinek intézése. Bp. : KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, 2002.

Ajánlott irodalom:    

  • Dinya László, Hetesi Erzsébet, Veres Zoltán (szerk.): Nonbusiness marketing és menedzsment : civil szervezetek, alapítványok, politika, kultúra, karitatív szervezetek, közigazgatás, közüzemek, nonprofitok. Budapest : KJK-Kerszöv, 2004.
  • György István: Egyéb szervezetek (nonprofit szervezetek) pénzügyi gazdasági kérdései. Bp.: Novoschool Kht. 2005

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

közszolgálati JALG-KSZ alapképzés (BA/BSc/BProf) Levelező magyar 6 félév JÁK
Széchenyi 2020