Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja. Az Európai Parlament és a Tanács Erasmus+ programot létrehozó határozatnak megfelelően a program számos pályázati formáját nemzeti szinten kell megvalósítani. Ezzel kapcsolatban az E+ mobilitási projektek megvalósítására számos olyan szabályt foglalt írásba az Európai Bizottság a Nemzeti Irodák számára, amelyek révén biztosítani kívánja a program megbízható működését. Az Erasmus+ program célja, hogy garantálja polgárai számára az oktatás, képzés és a készségek elsajátításának lehetőségét. Mindennek számos előnye van a polgárok és a társadalom egészére nézve, hiszen a kulcskompetenciák fejlesztése a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából is rendkívül fontos tényező. A mobilitások során a nyelvtanulás adott, amely hozzájárul az interkulturális érzékenység támogatásához. A tanulmányi és oktatási-képzési tevékenységek segíthetnek az intézmények közötti kapcsolatok kialakításához és elmélyítéséhez. 

Melyek az Erasmus+ program célcsoportjai?

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget.

Milyen típusú mobilitásokra van lehetőség?

Az egyéni pályázatok során oktatók, hallgatók és a felsőoktatási intézmények személyzete tud jelentkezni külföldi képzésre, szakmai gyakorlatra vagy részképzésre. 

A pályázattípusok rövid leírásáért látogass el a Tempus Közalapítvány oldalára az egyes linkekre kattintva:

FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK TANULMÁNYI CÉLÚ MOBILITÁSA

FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZAKMAI GYAKORLATI MOBILITÁSA

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSAK OKTATÁSI CÉLÚ MOBILITÁSA

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSAK KÉPZÉSI CÉLÚ MOBILITÁSA


Gyakran használt kifejezések:

Résztvevő / Kiutazó: azok a személyek, akik a Kedvezményezett által szervezett projekt keretében mobilitási tevékenységben vesznek részt.
TKA: Tempus Közalapítvány = Nemzeti Iroda = Iroda = NI. A program magyarországi megvalósításáért felelős Nemzeti Iroda.
EACEA: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency = Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség. Feladata, hogy az oktatás és képzés, az aktív polgári szerepvállalás, az ifjúságpolitika, valamint az audiovizuális ágazat és a kultúra terén uniós finanszírozással indított több mint 15 program és kezdeményezés számos elemét végrehajtsa. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
ECHE: Erasmus Charter for Higher Education (Erasmus Felsőoktatási Charta): az Erasmus+ programban az európai együttműködés keretdokumentuma a felsőoktatási intézmények számára.
• Az Erasmus+ hallgatói Charta (Erasmus+ Student Charter) tájékoztatást nyújt a hallgató jogairól és kötelezettségeiről.
• ECTS: Európai Kreditátviteli Rendszer (European Credit Transfer and Accumulation System) lásd https://tka.hu/nemzetkozi/194/dokumentumok--konyvtar
(E+) Programországok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Horvátország, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Magyarország, Írország, Olaszország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország
Tanulmányi szerződés (Learning Agreement for Studies): a küldő, a fogadó intézmény és a hallgató között létrejövő szerződés, amely a hallgató által a fogadóintézménynél teljesítendő kurzusok és az azok elismertetésével kapcsolatos információkat tartalmazza. A szerződésminta és a kitöltéssel kapcsolatos információk letölthetőek a http://www.tka.hu/palyazatok/508/tamogatott-palyazoknak weboldalról.
Képzési megállapodás: (Learning Agreement for Traineeships) kötelező érvényű megállapodás a hallgató, a küldő intézmény és a fogadó intézmény/vállalkozás között, amely tartalmazza a szakmai gyakorlat részletes programját, beleértve a feladatokat, teljesítéseket, melyek alapján a hallgató a későbbiekben megkapja a szakmai gyakorlat igazolását. A szerződésminta és a kitöltéssel kapcsolatos információk letölthetőek a http://www.tka.hu/palyazatok/508/tamogatott-palyazoknak weboldalról.
Rövidítések:

o SM - hallgatói mobilitás tanulmányok és szakmai gyakorlat
o SMS - tanulmányi célú hallgatói mobilitás
o SMP - hallgatói szakmai gyakorlat
o ST - személyzet mobilitása (oktatói és adminisztratív együtt)
o STA - személyzet oktatási célú mobilitása (korábbi TS)
o STT - személyzet képzési célú mobilitása