Projekt azonosító: /RRF-2.1.2-21-2022-00014/
Kedvezményezett neve: Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.

A fejlesztés tárgya: A PPKE gyakorlatorientált képzéseinek infrastrukturális- és készségfejlesztése

A szerződött támogatás összege: 2 272 748 024 Ft

 
A projekt megvalósulásának rövid bemutatása:

1. mérföldkő (2022. 09. 01. - 2022. 10. 30.): A projekt megvalósítása az előzetes terveknek megfelelően 2022. 09. 01. napján megkezdődött. Kialakításra került a projektmenedzsment, illetve a szakmai megvalósítói szervezet és a projektet bemutató honlapfelület is. A hallgatói és munkatársi kompetenciafejlesztés keretében a kompetenciafejlesztő tananyagok megosztására szolgáló moodle felület, és az első digitális tananyag, - ami az MS word alapismeretek átadását célozta meg - elkészült. A kompetenciafejlesztő tréning igen népszerűnek bizonyult a hallgatóság és a munkatársak körében, ennek köszönhetően már rövid idő alatt több, mint 50 fő képzése valósult meg. Tekintettel arra, hogy a tananyag a későbbiekben is hozzáférhető marad, így természetesen a résztvevőszám további emelkedése várható. Az Információs Technológiai és Bionikai Kar oktatási tevékenysége körében elindult két digitális készségfejlesztő és módszertani kurzus, valamint két műszaki és vállalkozói készségeket fejlesztő kurzus, melyek megvalósítási időszaka illeszkedik az egyetem őszi szemeszteréhez. A “Vizuális kultúra és kommunikáció” kurzus célja a hallgatókat megismertetni a képkészítés alapelveivel, képszerkesztési szabályokkal, digitális oktatás, prezentálás alapjaival és a streamelés munkafolyamataival. A “Tanulástechnika” kurzus egy tanulásmódszertani kurzus, melynek célja a hallgatók felkészítése arra, hogy az online tananyagok és kurzusokon keresztül megtanuljanak hatékonyan tanulni, ezen túl hangsúlyosan fejlesztjük a hallgatók információközlési készségeit is. A “Gyors prototípuskészítési módszerek - Ipar 4.0” kurzus keretében gyors prototípuskészítési módszereket és az Ipar 4.0 fogalmát oktatják projektszemléletű rendszerben, ahol a hallgatók saját kis szerkezeteket terveznek meg, és gyártanak le a tanultak alapján, ezzel fejlesztve a résztvevők műszaki készségét; valamint a problémák megoldásához, a gépek vagy technológiai struktúrák tervezéséhez, üzemeltetéséhez, újragondolásához és karbantartásához szükséges készségét és informatikai szakmai tudását. Az „Introduction to Startup Innovation” kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a termékfejlesztés es innováció korai lépéseit, ezeknek az üzleti részéhez kapcsolódó folyamatait. Illetve bepillantást adjon a nagyvállalati innovációba is, vendégelőadók által. A gyakorlat fókuszú kurzus további célja, hogy tágítsa a mérnök hallgatók szemlélet módját azáltal, hogy nem csak a technológiai oldalról látják egy termék megvalósulását. A projekt indulásával kapcsolatban kiküldésre került a kommunikációs tervben vállalt sajtóközlemény, illetve lezajlott a projektet bemutató sajtótájékoztató 2022.10.12-én, továbbá a projekt megvalósítási helyszíneire kihelyezésre kerültek az A2 méretű tájékoztató táblák.

 

2. mérföldkő (2022. 10. 31. - 2023. 06. 30.): A hallgatói és munkatársi kompetenciafejlesztés vonatkozásában három új tananyag készült el, amelyek az Excel, PowerPoint és ISpring használati ismeretek átadását célozták meg. Emellett természetesen a korábban elkészült MS word tananyag továbbra is elérhető a kompetenciafejlesztő tananyagok megosztására szolgáló moodle felületen. A nagy érdeklődésnek és könnyű elérhetőségnek köszönhetően több, mint kétszáz fő képzése valósult meg. Az Információs Technológiai és Bionikai Kar oktatási tevékenysége körében az első szemeszter során összesen négy, míg a második szemeszterben egy újabb kurzus is meghirdetésre került a projekten belül. A “Vizuális kultúra és kommunikáció” kurzus célja a hallgatókat megismertetni a képkészítés alapelveivel, képszerkesztési szabályokkal, digitális oktatás, prezentálás alapjaival és a streamelés munkafolyamataival. A “Tanulástechnika” kurzus egy tanulásmódszertani kurzus, melynek célja a hallgatók felkészítése arra, hogy az online tananyagok és kurzusokon keresztül megtanuljanak hatékonyan tanulni, ezen túl hangsúlyosan fejlesztjük a hallgatók információközlési készségeit is. A “Gyors prototípuskészítési módszerek - Ipar 4.0” kurzus keretében gyors prototípuskészítési módszereket és az Ipar 4.0 fogalmát oktatják projektszemléletű rendszerben, ahol a hallgatók saját kis szerkezeteket terveznek meg, és gyártanak le a tanultak alapján, ezzel fejlesztve a résztvevők műszaki készségét; valamint a problémák megoldásához, a gépek vagy technológiai struktúrák tervezéséhez, üzemeltetéséhez, újragondolásához és karbantartásához szükséges készségét és informatikai szakmai tudását. Az „Introduction to Startup Innovation” kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a termékfejlesztés és innováció korai lépéseit, ezeknek az üzleti részéhez kapcsolódó folyamatait. Illetve bepillantást adjon a nagyvállalati innovációba is, vendégelőadók által. A gyakorlat fókuszú kurzus további célja, hogy tágítsa a mérnök hallgatók szemlélet módját azáltal, hogy nem csak a technológiai oldalról látják egy termék megvalósulását. A második szemesztertől elindított “Komplex biolaboratórium I.” tantárgy célja, hogy a hallgatók alapvető képességekkel rendelkezzenek laboratóriumi munkák elvégzésével, valamint tudatában legyenek a biztonságos laboratóriumi munkavégzés alapjaival, és az alapvető mikroszkópiai ismeretekkel. Az öt tantárgy kurzusainak keretében a két félév alatt összesen több, mint százötven hallgató képzése valósulhatott meg. A projekt infrastruktúrafejlesztési céljai körében – a nemzetközi helyzet, illetve a rendkívüli áremelkedések miatt – a közbeszerzési terv aktualizálására volt szükség. Ennek elkészültét követően a tervezett digitális eszközök és szoftverek beszerzési értékének közel 30%-hoz kapcsolódó beszerzési- és közbeszerzési eljárások indításának előkészítése is megtörtént. Megkezdődött a felkészülés az egyes kutatólaboratóriumok részéről is a megújuló kutatási infrastruktúra integrálására, és az ehhez kapcsolódó kutatási tevékenységek elindítására, illetve a megkezdett kutatások modernizált környezetben történő folytatására. Mindezzel párhuzamosan kidolgozásra került az új, modern egyetemi repozitórium szakmai specifikációja, ami hosszú távon hatékony, online keretet fog biztosítani többek között az egyetemi oktatók és kutatók egyes szakmai publikációi, a doktori értekezések, hallgatói szakdolgozatok, illetve egyetemtörténeti dokumentumok tárolására és kezelésére. Ennek beszerzése folyamatban van, és az előzetes tervek szerint az év végéig beüzemelésre is fog kerülni a rendszer.