Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: Humán erőforrás menedzsment
Tárgy kódja: JAKG206XX0
Óraszám: N: 2/0/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 4
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: JÁK
Felelős szervezeti egység: JÁK Heller Farkas Közgazdaság-tudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Dr. Mányó-Váróczi Violetta
Tárgyleírás:

A tantárgy tartalma: A humán erőforrások fejlesztésének elméleti összefüggései. A humán erőforrások menedzsment filozófiája és funkciói. Személyzeti versus emberi erőforrás gazdálkodás. .Emberi tőke, emberi erőforrás: az emberi erőforrások társadalmi színtere és formái. Munkaerőpiac, foglalkoztatás, munkanélküliség. Bérpolitika, munkahelyi ösztönzés. Kollektív (bér) tárgyalások. A munkaügyi kapcsolatok rendszere. A munkahelyi körülmények, helyi partnerség és a közvetlen részvétel helyzete az Európai Unióban. Szervezeti kultúra és humán menedzsment: a szervezeti kultúra formálása és átörökítése. Teljesítménymérés, vezetésértékelés, vezetői kompetencia.

Tananyag:

       Farkas- Karoliny: Emberi erőforrás menedzsment tananyag (Complex Kiadó 2009)

Ajánlott irodalom:

Dr. Roóz József: Az emberierőforrás-menedzsment alapjai ,

BGF, Perfekt, Bp. 2006.

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

katolikus közösségszervező HANH-KSZ alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév HTK
Széchenyi 2020 - Magyarország Kormánya - Európai Unió, Európai Regionális Fejlesztési Alap - Befektetés a Jövőbe