Az oktatói mobilitás célja elsősorban oktatási tevékenység, melyhez társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez utóbbiak nem lehetnek kizárólagos célok.

KI PÁLYÁZHAT?

Az Egyetem minden főállású oktatója, aki

 • CEEPUS országbeli állampolgár vagy Magyarországon letelepedési/tartózkodási engedéllyel rendelkezik
 • pályázatát támogatja a hálózati koordinátor és a fogadóintézmény koordinátora

További feltételek:

 • az online pályázatban jelezni kell az oktatási tervet (a megtartandó előadások, szemináriumok címe, óraszáma, tartalma, kreditértéke, esetleg időpontja, célcsoportja), ennek elmulasztása esetén a pályázat érvénytelen
 • abban az esetben, ha egy oktató egy tanéven belül 6 alkalomnál többször tölt fel pályázatot, a Nemzeti Iroda érvényes pályázat esetén is visszautasíthatja a mobilitási pályázatokat, mind kimenő, mind beérkező irányban

Figyelem! Az oktató nem utazhat saját állampolgárságával megegyező országba.

MEGPÁLYÁZHATÓ IDŐSZAK:

Minimum 5 munkanap (technikailag 1 hónap), kötelezően 6 óra tanítási vagy konzultációs óra megtartásával, maximum 10 hónap.

Fontos! Ha az oktató nem teljesíti az előírt minimális tartózkodási időt és/vagy a kötelező tanítási óraszámot, akkor a támogatást vissza kell fizetnie!

MOBILITÁS CÉLJA:

 • oktatási és/vagy szakdolgozati konzultációs tevékenység, melynek során 5 munkanap alatt legalább 6 tanítási óra/konzultáció megtartása kötelező
 • oktatási tevékenység nyári egyetemen, intenzív kurzuson, rövid hallgatói kiránduláson való részvétel

Az oktatói mobilitást kiegészítheti, de kizárólagos tevékenység nem lehet:

 • kutatás
 • konferencián való részvétel

HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI?

Kétféleképpen is:

CEEPUS hálózaton belül

A BTK jelenleg 4 hálózat tagja. Partneregyetemeinkbe a hálózaton belüli pályázatot minden őszi és tavaszi félévben meghirdetjük az egyéni pályázatok feltöltési határideje (június 15. és október 31.) előtt.


Hálózaton kívül, freemover-ként

Ha nem talált nálunk megfelelő CEEPUS hálózatot, lehetőség van ún. freemover-ként bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így kizárólag a második szemeszterre van lehetőség.
Mivel a freemover pályázók, a hálózaton belül pályázóktól eltérően, egyenesen a magyar Nemzeti Irodához adják be a pályázatot, azt legkésőbb november 30-ig hiánytalanul fel kell tölteni a központi honlapra. Itt a pályázat MOTIVATION részében kell jeleznie, hogy a fogadó intézmény meghívására nyújtja be pályázatát, valamint csatolnia kell a "Freemover Teacher Letter" documentumot, amelyen a tervezett oktatói tevékenységet kell kifejteni, amit a fogadóegyetem aláírásával jóváhagy.
Figyelem! Ha Ausztriába, Bosznia-Hercegovinába, Csehországba vagy Szlovákiába pályázik, a "Freemover Teacher Letter" feltöltése nélkül véglegesítheti a pályázatát az online rendszerben. Ezután az érintett Nemzeti Irodák meghatározzák a rendelkezésükre álló szabad kvóták alapján a Freemover jelöltek körét, amiről a rendszer automatikus üzentet küld. Ha bekerült, csak ezután kell felvennie a kapcsolatot a fogadóegyetemmel és beszerezni a dokumentumot. Végül, a szokott módon, a Nemzeti Irodák döntenek a pályázatokról.

Fontos! Szlovéniába freemover pályázóként nem lehet jelentkezni, csak hálózati mobilitás keretében!

Pályázni csak szorgalmi időszakra lehet.

Fontos! A pályázat online feltöltésekor a Motivation részben fel kell tüntetni a részletes oktatási tevékenységet (miről fog órát tartani, hányat és kinek (BA/MA/PhD)), illetve hány napot fog kint tölteni (dátum vagy napszám megjelölésével).

MILYEN TÁMOGATÁST KAP AZ ÖSZTÖNDÍJAS?

Az ösztöndíj mértéke országonként változó, ami a fogadó ország saját pénznemében, havonta kerül kifizetésre a vendéglátó intézménynél. Összege megtekinthető a Központi CEEPUS Iroda honlapján, az egyes Nemzeti CEEPUS Irodák linkjeire kattintva.

Az egészségügyi biztosítás feltételeit a CEEPUS országok között szociálpolitikai egyezmény rögzíti, melynek értelmében a sürgősségi alapellátás ingyenes a beérkező CEEPUS ösztöndíjasok részére. Európai uniós tagságunk óta kötelező az EU biztosítási kártya használata, ha a fogadó ország is EU-tag. Ha az ösztöndíjas kiegészítő egészségbiztosítást szeretne kötni, azt saját forrásból kell fedeznie. Az utazási költséget az ösztöndíjasnak saját magának kell állnia, de utazási támogatás a Külügyi Bizottságtól igényelhető.

EGY PÁLYÁZAT ÚTJA

A pályázati kiírásból megtudható, hová és mennyi időre lehet ösztöndíjat nyerni a hálózaton belül. A kiválasztás során előnyt élveznek azok, akik még nem részesültek ösztöndíjban. (Ez az eljárás a freemover pályázók esetében kimarad.)

Miután jóváhagytuk a pályázatot, regisztrálni kell a CEEPUS központi honlapján, ahol minden adatot angolul kell értelemszerűen megadni, és a csatolható dokumentumokkal együtt fel kell tölteni legkésőbb:

az őszi félévre: június 15-ig.
a tavaszi félévre: október 31-ig.
freemover-ként: november 30-ig.
Figyelem! A pályázatokat a fenti dátumokig hiánytalanul fel kell tölteni a központi honlapra, különben a pályázat érvénytelenné válik.

A pályázat az online rendszerből:

 • a hálózati koordinátor nominálja a fogadó intézménybe (kivéve freemover)
 • ahonnan továbbítják a fogadó ország Nemzeti Irodájához, ahol megszületik a végső döntés a pályázatáról. Ezután az intézményi koordinátor kapcsolatba lép a nyertes pályázóval, és tájékoztatja a további teendőkről.
 • A nyertes pályázatot a pályázónak el kell fogadnia (accepted by applicant) a központi honlapon. Ha ezt nem teszi meg, a fogadó intézmény nem fizetheti ki az ösztöndíjat.

Figyelem! Utat lemondani, időpontot megváltoztatni csak indokolt esetben lehet. Minden, az ösztöndíjat érintő változásról mielőbb tájékoztatni kell az intézményi CEEPUS koordinátort és a fogadó intézmény koordinátorát.

EGY CEEPUS ÖSZTÖNDÍJAS KÖTELEZETTSÉGEI:

 • Online elfogadni (accepted by applicant) a pályázatot a központi honlapon. Ezt mindenképpen tegye meg a kiutazása előtt, különben a fogadó intézmény nem fizetheti ki az ösztöndíjat.
 • A Letter of Confirmationt, vagyis az igazolólevelet el kell kérnie hazaindulása előtt a fogadó intézmény koordinátorától. Hazaérkezése után 2 héten belül el kell azt juttatnia az intézményi koordinátorhoz.
 • Hazautazása után 2 héten belülfel kell töltenie a beszámolóját (Mobility Report) a központi honlapra. Figyelem! A Mobility Report csak az online is elfogadott, accepted by applicant státuszú pályázatok esetén válik elérhetővé.

Ezeknek elmulasztása esetén az ösztöndíjas a CEEPUS program következő évi pályázatának esélyeit rontja, és így más pályázókat foszt meg az ösztöndíj lehetőségétől.

HÁLÓZATI PÁLYÁZAT

Új CEEPUS hálózat létrehozását vagy egy meglévőhöz való csatlakozást bármelyik főállású oktató kezdeményezheti az intézményi koordinátornál, amennyiben ezt a tanszékvezető vagy az intézményvezető támogatja.

CEEPUS hálózat az a szervezeti keret, amelyben az oktatók és hallgatók mobilitása mgvalósul. A CEEPUS program célja az oktatás fejlesztése, ezért kongresszusok, konferenciák szervezése illetve kutatási tevékenység nem képezhetik a CEEPUS hálózati pályázat tárgyát. A csereprogram a hallgatói/oktatói mobilitáson túl támogatja az egy-egy szakterületen megszervezett intenzív kurzusokat, nyári egyetemeket és hallgatói szakmai kirándulásokat. Így a CEEPUS programban megvalósítható tevékenységek:

 • hálózati mobilitás
 • hálózati mobilitás + közös, kettős vagy többes oklevélhez vezető programok létrehozása/bevezetése
 • közös, kettős vagy többes oklevélhez vezető programok létrehozása/bevezetése

Bővebb információ a kari koordinátortól kérhető az international.office@btk.ppke.hu email címen.