A Végzettek felmérés az Oktatási Hivatal által működtetett Diplomás Pályakövetési Rendszer részeként az egy és öt éve végzettek pályakövetését hivatott felmérni. Ennek a kérdőíves vizsgálatnak a keretében 2010 óta folyik az adatgyűjtés a végzettek társadalmi státuszáról, munkaerő-piaci helyzetéről. Az összegyűjtött adatokat az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya a diplomantul.hu felületen teszi elérhetővé az érdeklődők számára. A felmérés adatfelvételi időszaka évente, a tavaszi félév végén történik. A válaszadás önkéntes és anonim.