Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: Vezetéselmélet
Tárgy kódja: JAKG205XX0
Óraszám: N: 2/0/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: JÁK
Felelős szervezeti egység: JÁK Heller Farkas Közgazdaság-tudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Dr. Mányó-Váróczi Violetta
Tárgyleírás:

A tantárgy tartalma: A vezetéstudomány  története. A vezetés fogalma és feladatai. Vezetői képességek /készségek, vezetési szintek, stílusok, módszerek. A vezetés pszichológiai alapjai, vezetői típusok. A kommunikáció jelentősége a vezetési gyakorlatban. A kommunikáció fontossága, jelentősége. A jó munkahelyi légkör megteremthetőségének a feltételei. A vezetési tevékenység elemei. A döntés fogalma, formái. A végrehajtás előkészítése, a munkavégzés feltételeinek megteremtése, mint vezetői feladat. Feladatkör, hatáskör, jogkör, felelősség. A vezető tekintélye, felkészültsége. Az innováció, az alkotó vezetés. Az eredményre törekvő vezetés.

A projektmenedzsment. A stratégiai vezetés fogalma, módszerei, célja és haszna.

A teljes körű minőségi vezetés. (TQM)

Tananyag:

Szintay István: Vezetéselmélet (Bíbor Kiadó 2003)

Ajánlott irodalom:

Angyal Ádám: Vállalati kormányzás (Aula 2001)

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

katolikus közösségszervező HANH-KSZ alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév HTK
Széchenyi 2020