CEEPUS Utazási támogatás

CEEPUS ösztöndíjat nyert kiutazó hallgatók pályázhatnak rá.

Alanyi jogon jár, de a kiutazó hallgatónak jeleznie kell az igényét a kari és intézményi CEEPUS koordinátor felé

kiutazása előtt legalább egy hónappal, hogy időben megköthessék a támogatási szerződést.

Mobilitásonként egyszer vehető igénybe, meghatározott országráták alapján: (15.000 Ft/30.000 Ft/ 60.000 Ft)

 

Benyújtás folyamatos, de legkésőbb a kiutazás előtt 30 nappal, illetve legkésőbb 2024. május 15.

 

CEEPUS esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatási pályázat

2023/2024. őszi és tavaszi félévre

Egészségügyi, oktatási, kulturális, társadalmi, gazdasági és földrajzi jogosultsági szempontrendszer (földrajzi akadályok/kedvezményezett települések: 105/2015. (IV. 23. Kormányrendeletben) alapján lehet megpályázni.

Tanévenkénti felhívása CSAK egy jogcímen vehető igénybe, igazoltan megvalósult mobilitások után (Completed) nem kell tételes elszámolás

Általánytámogatás - időarányos (a fogadó nemzeti iroda által megítélt és ténylegesen megvalósított ösztöndíjhónap szerint, töredék hónap) Alaptámogatás: 60.000 Ft - (minimum 0,5 hónap-20 napig; 1 hónap-21-30 nap, több hónap esetén az utolsó hónapban minimum 16 nap).

Formai és tartalmi bírálatot a Pázmány Péter katolikus Egyetem kari és intézményi koordinátorai bírálják el, egészségügyi akadályoztatás esetén a Tempus Közalapítvány orvosszakértői bírálatot kér be. 

Benyújtandó dokumentumok
 Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap eredeti elektronikus verziója 
 A pályázati űrlap aláírt, elektronikus (szkennelt) verziója
 Igénylési szempont szerinti alátámasztó dokumentum elektronikus (szkennelt) verziója

A benyújtandó alátámasztó dokumentumokat a CEEPUS kari koordinátortól lehet igényelni, illetve pdf formátumban az alábbi helyen található a honlapunkon.

Benyújtás folyamatos, de legkésőbb a kiutazás előtt 30 nappal, illetve legkésőbb 2024. május 15.