Erasmus+ esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatás

2023/2024-es tanév

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázati lehetőséget hirdet esélyegyenlőséget elősegítő kiegészítő pénzügyi támogatásra azon hallgatói számára, akik Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási ösztöndíjat nyertek el. Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson az egészségügyi, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak, hogy részt vehessenek Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban. Az aktuális félév pályázati felhívása elérhető az alábbi linken, kérjük figyelmesen olvassák végig a kiírást:

Erasmus+ Esélyegyenlőségi pályázati felhívás - 2023/2024-es tanév tavaszi félév

Benyújtandó dokumentumok: 

  • igénybejelentő (pályázati) űrlap elektronikusan kitöltve (excel formátumban, aláírás nélkül)
  • igénybejelentő (pályázati) űrlap aláírt verziója (elektronikusan kitöltve, kinyomtatott, eredeti kézi aláírással ellátott visszaszkennelt)
  • jogosultságot alátámasztó dokumentum (a megpályázott szempont szerint)

A pályázati űrlapot számítógéppel kitöltve, elektronikus formában, továbbá kinyomtatott, aláírt és visszaszkennelt formában IS, az alátámasztó igazoló dokumentumokkal együtt, Kabak-Guba Valéria, Erasmus+ Intézményi Koordinátor részére kell megküldeni a kabak-guba.valeria@ppke.hu címre.

Erasmus+ esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatási Pályázati űrlap

A pályázati űrlap kitöltési útmutatója letölthető ezen a linken.

Az alátámasztó dokumentumok nyilatkozatai letölthetőek az alábbi linkekről:

 

Árva vagy félárva hallgató nyilatkozata

A származási országában kisebbségként élő határon túl magyar hallgató nyilatkozata

Nagycsaládban élő hallgató nyilatkozata

Magyarországon elismert nemzetiséghez tartozó hallgató nyilatkozata

Nyilatkozat arról hogy a hallgató szülő vagy gondviselő

Nyilatkozat a hallgató szociális körülményeiben történő hirtelen változásról

Hallgató nyilatkozata arról, hogy legalább egyik szülője gondviselője nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel

 

A pályázatok bírálatát és a jogosultság megállapítását a támogatási forrás projektjétől függően a küldő felsőoktatási intézmény, azaz a PPKE vagy a Tempus Közalapítvány végzi. Az elbírált kérelmek támogatásáról a rendelkezésre álló források tekintetében a PPKE vagy a Tempus Közalapítvány dönt!

Pályázat benyújtásának határideje:
2024. január 14. 

További információért kattints ide!

 

Adatkezelési tájékoztató
Kedvezményezett települések listája


 

Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő és/vagy tartós beteg hallgatók és munkatársak számára

2022/2023-as és 2023/2024-es tanév

A Tempus Közalapítvány a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttműködésben kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázatot hirdet meg azon fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg hallgatók részére, akik Erasmus+ mobilitási támogatást nyertek el a 2022/2023-as illetve a 2023/2024-es tanévre. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is az egészségügyi akadályokkal küzdő kiutazók számára.

Az Erasmus+ program 2022/2023-as és a 2023/2024-es tanévre Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és intézményi munkatársak jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élnek és az állapotuk igazolhatóan többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest (például látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, laktóz- vagy gluténérzékeny, illetve egyéb betegséggel rendelkező Erasmus+ résztvevők esetében).

Hallgatói mobilitások

Hallgatók esetében a havi 250 eurót meg nem haladó igény esetében nem szükséges az igényelt tételeket felsorolni, és tételes elszámolásra sincs szükség.

Amennyiben a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak vagy Esélyegyenlőségi támogatásra is pályázott, további kiegészítő támogatás is igényelhető. Ebben az esetben a pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. Ammenyiben más esélyegyenlőségi szempont is támogatásban részesül a hallgató, számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakor.

Munkatársi mobilitások

Felsőoktatási munkatársak mobilitásának esetén minden esetben az igényelt tételek tételes felsorolására van szükség a pályázat benyújtásakor, és a kiutazónak számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakor.

A 2022/2023-as tanév tavaszi félévében illetve a 2023-2024-es tanévben kiutazók számára a beadási határidő: 2024. január 19.

További információt az alábbi pályázati felhívásban olvashatnak:

Erasmus+ SN támogatás 2022/23 – 2023/24 pályázati felhívás
Erasmus+ SN – pályázati űrlap

Benyújtandó dokumentumok:

o Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)
o A pályázati űrlap aláírt szkennelt verziója
o A kötelező melléklet(ek) szkennelt verziója

A pályázónak a kiegészítő támogatásra irányuló pályázatához Kórtörténeti összefoglalót vagy háziorvosi/szakorvosi igazolást kell mellékelnie, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót, igazolja a betegség, fogyatékosság meglétét, illetve az igényelt tételek szükségességét.

Az intézmények által megküldött dokumentumok alapján történik az igények összesítése, majd a formailag megfelelt pályázati anyagokat a Tempus Közalapítvány felkérésére független orvosszakértők bírálják el.

Az orvosszakértők javaslata alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a pályázatok támogatásáról és a támogatás mértékéről.

További információért kattintson ide!