Kiss Imre
belső ellenőrzési osztályvezető
E-mail: kiss.imre.zsolt@ppke.hu

Kuruncziné Orosz Ilona
belső ellenőr
E-mail: kurunczine.orosz.ilona@ppke.hu, revizor@ppke.hu