Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézet

A több mint tizenöt éve működő Kánonjogi Posztgraduális Intézet a Katolikus Egyház saját joga terén végez tudományos szakemberképzést, a régióban egyedülállóként; ezen túlmenően előmozdítja és egységesíti az egyházi bíróságok színvonalas működését Magyarországon, ill. egyúttal a környező országokban is (Szerbia, Szlovákia, Románia, Ukrajna). Az Apostoli Szentszék által alapított és fakultási jogokkal („ad instar facultatis”) felruházott Intézet nemcsak a Szentszék nevében elismert képzést folytat, felruházva minden tudományos fokozat odaítélésének jogával, hanem a Magyar Állam is elfogadja az itt megszerzett MA és PhD okleveleket. Az Intézet az oktatás mellett, kezdettől fogva jelentős hangsúlyt helyez a nemzetközileg is kiemelkedő szakmai kutatásra és eredményeinek ismertetésére. Mindennek garanciája a világviszonylatban is megbecsült és elismert professzori gárda (Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem., Dr. Kuminetz Géza, Dr. Szabó Péter, Dr. Hársfai Katalin, Dr. Lefkánits György, Dr. Schanda Balázs, Dr. Philippe Gudenus, Dr. Szilágyi Csaba). Mindennek meghatározó hátterét képezi, az Európában is egyedülálló kánonjogi könyvtári külön-gyűjteményünk. A Kánonjogi Posztgraduális Intézet különféle területeken végzett munkája, még inkább megerősíti azt a meggyőződést, hogy az itt folyó oktatói és kutatói tevékenység semmiben nem marad el a régi, Rómában működő pápai jogú kánonjogi fakultások színvonalától, melynek köszönhetően széleskörű elismertséggel ruházza fel a Budapesten megszerzett diplomák és tudományos fokozatok értékét.

Elérhetőségek

Cím:1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. III/305.

Telefonszám: +36 1 429 7217

Fax: +36 1 429 7218

E-mail cím: folia@jak.ppke.hu

Web: kjpi.ppke.hu

  • A Blaha Lujza tértől 4 perc séta.
  • Az Astoriától 5 perc séta.

Szakok

  • Katolikus kánonjogász MA (a HTK-ra telepítve)
  • Kánonjogi PhD Program (a Hittudományi Doktori Iskola keretében)

Vezetők

  • Dr. Szabó Péter elnök