Az Egyetem a frissen beiratkozott hallgatók körében évente méri és értékeli a felvettek egyetemmel szembeni elképzeléseit és elvárásait, tanulmányi motivációit, demográfiai jellemzőit.


Az Egyetem az eredményeket elsősorban a képzés minőségének fejlesztésére, valamint a hallgatói szolgáltatások színvonalának növelésére használja fel.


A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim (tehát személyazonosításra alkalmatlan módon történik). A felmérés lebonyolításáért a Minőségbiztosítási és Jogi Osztály felel.